Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2011: Trường ĐH Thương mại

Ngành

Điểm chuẩn

Kinh tế thương mại

18,0

Kế toán - Tài chính DN thương mại

21,0

Quản trị DN khách sạn, du lịch

17,0

Quản trị DN thương mại

18,0

Thư­ơng mại quốc tế

17,5

Marketing thương mại

18,5

Quản trị  thương mại điện tử

17,5

Tài chính - Ngân hàng thương mại

20,5

Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại

16,5

Luật thương mại –  Cả khối A và D1    

16,5

Quản trị nguồn nhân lực thương mại

17,0

Quản trị thương hiệu) - Khối A    

16,5

Quản trị thương hiệu) - Khối D1    

18,0

Quản trị kinh doanh tổng hợp

19,0

Tiếng Anh thương mại (tiếng Anh nhân hệ số 2)

23,0

Đây là điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông khu vực 3. Các khu vực liền kề nhau giảm 0,5 điểm. Các đối tượng ưu tiên kế tiếp nhau giảm 1 điểm.

 

Trường dành 360 chỉ tiêu cho nguyện vọng 2 cho các ngành:
- Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại, khối A (90 chỉ tiêu) ,
- Quản trị nguồn nhân lực thương mại,  khối A(90 chỉ tiêu) ,
- Quản trị thương hiệu, khối A và D(60 chỉ tiêu) ,
- Quản trị tổ chức dịch vụ y tế và chăm sóc sức khoẻ, khối A và D (120 chỉ tiêu).

 

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV 2 không dưới điểm chuẩn NV1 của các ngành tương ứng.

 

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]