Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2011: Trường ĐH Hoa Sen

HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Mã ngành

Ngành đào tạo

 

Khối

 

Điểm chuẩn
NV1

 

Điểm nhận HS
NV2

 

Chỉ tiêu
NV2

101

Công nghệ thông tin

A,D1,D3

13.0

14.0

60

102

Truyền thông và mạng máy tính

A,D1,D3

13.0

14.0

60

103

Toán ứng dụng (chuyên ngành Hệ thống thông tin tài chính)

A

18.0 (hệ số 2 môn Toán)

18.0 (hệ số 2 môn Toán)

40

301

Công nghệ Kỹ thuật môi trường

A,B

A: 13.0

B: 14.0

A: 13.0

B: 14.0

60

401

Quản trị kinh doanh

A,D1,D3

16.0

17.0

70

402

Quản trị nhân lực

A,D1,D3

13.0

16.0

50

403

Marketing

A,D1,D3

14.0

16.0

40

404

Kế toán

A,D1,D3

14.0

16.0

50

405

Quản trị Khách sạn

A,D1,D3

15.0

16.0

60

406

Tài chính – Ngân hàng

A,D1,D3

16.0

17.0

60

407

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

A,D1,D3

14.0

-

-

408

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

A,D1,D3

15.0

16.0

40

409

Hệ thống thông tin quản lý

A,D1,D3

-

13.0

80

701

Ngôn ngữ Anh

D1

19.0 (hệ số 2 môn Anh văn)

-

-

801

Thiết kế thời trang

H

18.0 (hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu)

18.0 (hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu)

60

802

Thiết kế đồ hoạ

H

-

18.0 (hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu)

80

Riêng điểm các ngành Toán ứng dụng và Ngôn ngữ Anh điểm chưa nhân hệ số phải trên điểm sàn ĐH.

 

HỆ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

Mã ngành

Ngành đào tạo

 

Khối

 

Điểm chuẩn
NV1

 

Điểm nhận HS
NV2

 

Chỉ tiêu
NV2

C65

Công nghệ thông tin

A,D1,D3

10.0

11.0

30

C66

Truyền thông và mạng máy tính

A,D1,D3

10.0

11.0

30

C67

Quản trị kinh doanh

A,D1,D3

10.0

13.0

20

C68

Quản trị văn phòng

A,D1,D3

10.0

11.0

80

C69

Kinh doanh quốc tế

A,D1,D3

10.0

13.0

20

C70

Kế toán

A,D1,D3

10.0

12.0

40

C71

Quản trị Khách sạn

A,D1,D3

10.0

12.0

40

C72

Tiếng Anh (chuyên ngành Anh văn thương mại)

 

D1

15.0 (môn Anh văn nhân hệ số 2)

15.0 (môn Anh văn nhân hệ số 2)

30

C73

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

A,D1,D3

10.0

-

-

C74

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

A,D1,D3

10.0

12.0

30

Riêng điểm ngành Tiếng Anh điểm chưa nhân hệ số phải trên điểm sàn CĐ.

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]