Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2011: Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum

TT

NGÀNH

ngành

Khối

thi

Điểm trúng

tuyển NV1

 

HỆ ĐẠI HỌC

 

 

 

 

+ Điểm trúng tuyển vào ngành:

 

 

 

1

Xây dựng Cầu - Đường

106

A

13

2

Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án

400

A

13

3

Kế toán

401

A

13

4

Quản trị kinh doanh tổng quát

402

A

13

5

Ngân hàng

412

A

13

 

HỆ CAO ĐẲNG

 

 

 

1

CNKT Công trình xây dựng

C76

A

10

2

Kế toán

C66

A, D1

10

3

Quản trị kinh doanh thương mại

C67

A, D1

10

 

XÉT TUYỂN NV2

 

HỆ ĐẠI HỌC

 

 

ChỈ tiêu
NV2

Điểm nhận HS NV2

1

Xây dựng cầu đường

106

A

37

≥13.0

2

Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án

400

A

36

≥13.0

3

Kế toán

401

A

13

≥13.0

4

Quản trị Kinh doanh tổng quát

402

A

32

≥13.0

5

Ngân hàng

412

A

17

≥13.0

 

HỆ CAO ĐẲNG

 

 

 

 

1

CNKT Công trình xây dựng

C76

A

49

≥10.0

2

Kế toán

C66

A, D1

49

≥10.0

3

Quản trị Kinh doanh thương mại

C67

A, D1

50

≥10.0

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]