Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2011: Trường ĐH Sư phạm Tp.HCM

Ngành

Khối

Điểm chuẩn NV1

Điểm sàn
NV2

Chỉ tiêu
NV2

Các ngành sư phạm

SP Toán học

A

19,5

 

 

SP Vật lý

A

17

 

 

SP Tin học

A

14

14

90

D1

SP Hóa học

A

19,5

 

 

SP Sinh học

B

17,5

 

 

SP Ngữ văn

C

15,5

 

 

D1

 

 

SP Lịch sử

C

14

 

 

SP Địa lý

A

13

 

 

C

14

 

 

Tâm lý học

C

14

14

30 

 

D1

13

13

SP Giáo dục chính trị

C

14

14

100

D1

13

13

SP Sử - Giáo dục quốc phòng

A

14

14

70

C

SP Tiếng Anh

D1

24,5

 

 

SP Song ngữ Nga - Anh

D1

18

18

40

D2

SP Tiếng Pháp

D3

18

18

30

D1

SP Tiếng Trung

D4

18

18

30

SP Giáo dục tiểu học

A

15,5

 

 

D1

 

 

SP Giáo dục mầm non

M

16

 

 

SP Giáo dục thể chất

T

21,5

 

 

SP Giáo dục đặc biệt

C

14

14

30

D1

Quản lý giáo dục

A

13

13

30

C

14

14

D1

13

13

Hệ cử nhân ngoài sư phạm

Cử nhân Tiếng Anh

D1

23,5

 

 

Cử nhân song ngữ Nga - Anh

D1

18

18

50

D2

Cử nhân Tiếng Pháp

D3

18

18

30

D1

Cử nhân Tiếng Trung

D1

18

18

50

D4

Cử nhân Tiếng Nhật

D1

18

18

60

D4

D6

Công nghệ thông tin

A

14

14

110

D1

Cử nhân Vật lý

A

14

14

100

Cử nhân Hóa học

A

14,5

 

 

B

15,5

 

 

Cử nhân Ngữ văn

C

14

14

100

D1

Cử nhân Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch)

C

14

14

50

D1

Cử nhân Quốc tế học

C,D1

17

 

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]