Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2011: Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM)

I - Chương trình do ĐH Quốc tế cấp bằng

Tên ngành

Mã ngành

Khối

Điểm
NV1

Điểm xét
NV1B

Điểm sàn
xét NV2

Kĩ thuật Y Sinh

185

A

17

 

17

 

17.5

 

B

Công nghệ thông tin

106

A

14

14

14.5

Điện tử viễn thông

105

A

14

14

14.5

Công nghệ thực phẩm

186

A

16

16

16.5

B, D1

17

17

17.5

Khoa học máy tính

141

A

14

14

14.5

Kĩ thuật Xây dựng

115

A

14

14

14.5

Kĩ thuật Hệ thống Công nghiệp

127

A, D1

15

15

15.5

Công nghệ sinh học

312

A

14

14

14.5

B, D1

15

15

15.5


Quản lý nguồn lợi thuỷ sản


351

A

13.5

13.5

14

B

14

14

14,5

D1

15

15

15.5

Quản trị kinh doanh

407

A

16.5

16.5

-

D1

18.5

18.5

-

Tài chính - ngân hàng

404

A

18

18

-

D1

19.5

19.5

-

II - Các chương trình liên kết với ĐH nước ngoài:

- Điểm trúng tuyển NV1 của tất cả các ngành: A: 13, B: 14, D1: 13.

- Điểm sàn nhận hồ sơ xét NV2 tất cả các ngành: A 13, B: 14, D1: 13

 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]