Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2011: Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM

Ngành

Khối

thi

Điểm chuẩn
 NV1

Chỉ tiêu
NV2

Điểm sàn
xét NV2

Công nghệ chế tạo máy

A

13

150

13

Công nghệ Thực phẩm

A

15

 

 

B

15.5

 

 

Công nghệ sinh học

A

13

 

 

B

14

 

 

Công nghệ thông tin

A

13

150

13

Công nghệ kỹ thuật hóa học

A

13

150

13

B

14

14

Công nghệ chế biến thủy sản

A

13

150

13

B

14

14

Đảm bảo chất lượng và ATTP

A

13

100

13

B

14

14

Quản trị kinh doanh

A

13

200

13

D1

13

13

Tài chính - Ngân hàng

A

13

150

13

D1

13

13

Kế toán

A

13

150

13

D1

13

13

Trường xét tuyển 1.250 chỉ tiêu NV2 vào 16 ngành đào tạo bậc CĐ. Trường xét tuyển từ điểm thi ĐH, CĐ của thí sinh dự thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT năm 2011. Cụ thể như sau:

ngành

Ngành

Khối

Điểm sàn xét tuyển

01

Công nghệ thông tin

A

10

02

Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử

A

10

03

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

A

10

04

Công nghệ kỹ thuật hóa học

A

10

B

11

05

Công nghệ thực phẩm

A

12

B

13

06

Công nghệ chế biến thủy sản

A

10

B

11

07

Kế toán

A

10

D1

10

08

Công nghệ sinh học

A

10

B

11

09

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A

10

B

11

10

Công nghệ may

A

10

D1

10

12

Công nghệ da giầy

A

10

B

11

13

Quản trị kinh doanh

A

10

D1

10

14

Việt Nam học (hướng dẫn du lịch)

A

10

D1

10

15

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

A

10

16

Công nghệ Vật liệu

A

10

B

11

 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]