Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2011: Trường ĐH KH Xã hội & Nhân văn Tp.HCM

Ngành

Khối

Điểm chuẩn
 NV1

Điểm chuẩn NV1B

Điểm sàn NV2

Chỉ tiêu NV2

Văn học và ngôn ngữ

C

15,5

16,5

 

 

D1

 

 

Báo chí - Truyền thông

C

19,5

 

 

 

D1

 

 

 

Lịch sử

C

14,5

15

15

80 (C 60, D1 20)

D1

Nhân học

C

14,5

15

15

40 (C 25, D1 15)

D1

Triết học

A

14,5

 

 

 

C

15

16

16

40 (C 30, D1 10)

D1

15

Địa lý

A

14,5

 

 

 

B

14,5

 

 

 

C

15

 

 

 

D1

15

 

 

 

Xã hội học

A

14,5

 

 

 

C

15

 

15

70 (C 45, D1 25)

D1

15

 

Thư viện thông tin

A

14,5

 

 

 

C

14,5

15

15

60 (C 45, D1 15)

D1

14,5

15

Giáo dục

C

14,5

15

15

60 (C45,
D1 15)

D1

Lưu trữ học

C

14,5

15

15

40 (C 30, D1 10)

D1

Văn hóa học

C

15

16

 

 

D1

 

 

Công tác xã hội

C

14,5

 

 

 

D1

 

 

 

Tâm lý học

B

18,5

 

 

 

C

18

 

 

 

D1

18,5

 

 

 

Đô thị học

A

14,5

 

15

40 (A 20, D1 20)

D1

 

Du lịch

C

16,5

 

17,5

40 (C 20, D1 20)

D1

 

Đông phương học

D1

16

 

 

 

Ngữ văn Anh

D1

17

 

 

 

Song ngữ Nga - Anh

D1

15

16,5

 

 

D2

15

 

 

 

Ngữ văn Pháp

D1

15

16,5

 

 

D3

 

 

 

Ngữ văn Trung Quốc

D1

15

16,5

 

 

D4

15

 

 

 

Ngữ văn Đức

D1

15

16

16

40

D5

15,5

 

 

 

Quan hệ quốc tế

D1

19

 

 

 

Ngữ văn Tây Ban Nha

D1

15

16

16

30 (D1 25, D3 5)

Nhật Bản học

D1

18

 

 

 

D6

15,5

 

 

 

Hàn Quốc học

D1

17

 

 

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]