Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2011: Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

TT

NGÀNH

ngành

Khối

thi

Điểm trúng

tuyển

 

+ Điểm trúng tuyển vào trường

 

A

D

17.0

16.5

 

+ Điểm trúng tuyển vào ngành:

 

 

 

1

Kế toán

401

A

D

19.0

18.5

2

Quản trị kinh doanh tổng quát

402

A

D

17.5

17.0

3

Quản trị Kinh doanh du lịch và DV

403

A

D

17.0

16.5

4

Quản trị Kinh doanh thương mại

404

A

D

17.0

16.5

5

Ngoại thương

405

A

D

18.0

17.5

6

Marketing

406

A

D

17.0

16.5

7

Kinh tế phát triển

407

A

D

17.0

16.5

8

Kinh tế lao động

408

A

D

17.0

16.5

9

Kinh tế và quản lý công

409

A

D

17.0

16.5

10

Kinh tế chính trị

410

 

 

11

Thống kê - Tin học

411

 

 

12

Ngân hàng

412

A

D

18.5

18.0

13

Tin học quản lý

414

A

D

17.0

16.5

14

Tài chính doanh nghiệp

415

A

D

19.5

19.0

15

Quản trị tài chính

416

A

D

18.0

17.5

16

Quản trị nhân lực

417

A

D

17.0

16.5

17

Kiểm toán

418

A

D

21.0

20.5

18

Luật học

501

A

D

17.0

16.5

19

Luật kinh tế

502

A

D

17.0

16.5

Ghi chú:

  • Thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành đào tạo đã đăng ký phải đăng ký lại ngành khi nhập học (có hướng dẫn trong giấy báo nhập học).
  • Hai ngành Kinh tế chính trị và Thống kê – Tin học: Không mở lớp do không có thí sinh trúng tuyển.

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]