Các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác của ĐÀI LOAN

-


Dưới đây là danh sách các chương trình liên kết đào tạo quốc tế (đang hoạt động) giữa các cơ sở đào tạo của Việt Nam với các đối tác tại Đài Loan:

TT

Cơ sở giáo dục

Việt Nam

Đối tác

nước ngoài

Văn băng

Chuyên ngành

đào tạo

1

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Lunghwa

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

2

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Lunghwa

Thạc sĩ

Khoa học Quản lý thông tin

3

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Trường Đại học Vạn Năng

Đại học

Quản trị kinh doanh

4

Trường Đại học Ngoại thương

Trường Đại học Meiho

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

5

Trường Đại học Ngoại thương

Trường Đại học Minh Truyền

Đại học

Kinh doanh và Thương mại Quốc tế

6

Trường Đại học Ngoại thương

Trường Đại học Nam Hoa

Đại học

Quản trị Du lịch Khách sạn

7

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Trường Đại học Meiho

Thạc sĩ

Điều dưỡng

8

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Trường Đại học Nghĩa Thủ

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

9

Trường Đại học Thương mại

Trường Đại học Lunghwa

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

10

Trường Đại học Thương mại

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Vân Lâm

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

11

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Trường Đại học Lunghwa

Đại học

Điện tử viễn thông
Kỹ thuật điện
Khoa học máy tính
Quản trị kinh doanh quốc tế
Quản trị kinh doanh
Tài chính
Tiếng Anh

12

Trường Đại học Xây dựng

Trường Đại học Quốc gia Đài Loan

Thạc sĩ

Quản lý dự án xây dựng
Xây dựng công trình

13

Trường Đại học Đại Nam

Trường Đại học Nghĩa Thủ

Thạc sĩ

Tài chính

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]