Các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác của ĐAN MẠCH

-

Dưới đây là danh sách các chương trình liên kết đào tạo quốc tế (đang hoạt động) giữa các cơ sở đào tạo của Việt Nam với các đối tác tại Đan Mạch:

TT

Cơ sở giáo dục

Việt Nam

Đối tác

nước ngoài

Văn băng

Chuyên ngành

đào tạo

1

Trường Đại học Công nghệ Việt - Hung

Trường Kinh doanh Niels Brock, Copenhagen

Đại học

Quản trị kinh doanh chuyên ngành Marketing

2

Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Bắc Đan Mạch

Đại học

Công nghệ kiến trúc và Quản lý xây dựng

3

Trường Đại học Ngoại thương

Trường Kinh doanh Niels Brock, Copenhagen

Đại học

Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính

4

Trường Đại học Thăng Long

Trường Kinh doanh Niels Brock, Copenhagen

Đại học

Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính
Quản trị kinh doanh chuyên ngành Marketing

 

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]