Các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác của BỈ

-

Dưới đây là danh sách các chương trình liên kết đào tạo quốc tế (đang hoạt động) giữa các cơ sở đào tạo của Việt Nam với các đối tác tại Vương quốc BỈ:
TT
Cơ sở giáo dục
Việt Nam
Đối tác
nước ngoài
Văn băng
Chuyên ngành
đào tạo
1
Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Trường Đại học Tự do Bruxelles
Thạc sĩ
Quản lý công
Quản trị kinh doanh
Quản trị tiếp thị và quảng cáo
Quản trị ngân hàng và tài chính
2
Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Tự do Bruxelles
Thạc sĩ
Luật Kinh doanh quốc tế và so sánh
3
Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh
Trường Đại học Tự do Bruxelles
Thạc sĩ
Quản trị chất lượng và Hiệu quả kinh doanh
Quản trị kinh doanh
Quản trị tiếp thị và Truyền thông
4
Trường Đại học Thủy lợi
Trường Đại học Liege
Thạc sĩ
Công trình thủy bền vững
5
Trường Đại học Xây dựng
Trường Quản lí HEC - Ulg - Đại học Liege
Thạc sĩ
Kỹ thuật quản lý

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]