Các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác của AUSTRALIA

-
Dưới đây là danh sách các chương trình liên kết đào tạo quốc tế (đang hoạt động) giữa các cơ sở đào tạo của Việt Nam với các đối tác tại Australia:
TT
Cơ sở giáo dục
Việt
Nam
Đối tác
nước ngoài
Văn băng
Chuyên ngành
đào tạo
1
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Trường Đại học Công nghệ Sydney
Thạc sĩ
Công nghệ thông tin
2
Trung tâm SEAMEO RETRAC HCM
Trường Đại học Công nghệ Curtin
Thạc sĩ
Ngôn ngữ ứng dụng
3
Trường Đại học Bách khoa - ĐHQGHCM
Trường Đại học La Trobe
Đại học
Công nghệ thông tin
4
Trường Đại học Bách khoa - ĐHQGHCM
Trường Đại học Công nghệ Sydney
Đại học
Kỹ thuật cơ - điện tử
5
Trường Đại học Bách khoa - ĐHQGHCM
Trường Đại học Macquarie
Đại học
Kỹ thuật điện, điện tử
6
Trường Đại học Bách khoa - ĐHQGHCM
Trường Đại học Macquarie
Đại học
Quản trị kinh doanh
7
Trường Đại học Bách khoa - ĐHQGHCM
Trường Đại học Griffith
Đại học
Kỹ thuật xây dựng
8
Trường Đại học Bách khoa - ĐHQGHCM
Trường Đại học Queensland
Đại học
Công nghệ thông tin
Kỹ thuật phần mềm
9
Trường Đại học Bách khoa - ĐHQGHCM
Trường Đại học Adelaide
Đại học
Kỹ thuật dầu khí
10
Trường Đại học Bách khoa - ĐHQGHCM
Trường Đại học Griffith
Đại học
Kỹ thuật môi trường
11
Trường Đại học Hà Nội
Trường Đại học Victoria
Thạc sĩ
Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh
12
Trường Đại học Hà Nội
Trường Đại học La Trobe
Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh
13
Trường Đại học Hà Nội
Trường Đại học La Trobe
Đại học
Quản trị kinh doanh
14
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHCM
Trường Đại học Deakin
Đại học
Báo chí
15
Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
Trường Đại học Western Sydney
Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh
16
Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
Trường Đại học Western Sydney
Đại học
Kinh doanh và Thương mại
17
Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh
Trường Đại học Edith Cowan
Thạc sĩ
Giáo dục chuyên ngành Giảng dạy Tiếng Anh
18
Trường Đại học Ngoại thương
Trường Đại học La Trobe
Thạc sĩ
Kinh doanh quốc tế
19
Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM
Trường Đại học New South Wales
Đại học
Quản trị kinh doanh
20
Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM
Trường Đại học New South Wales
Đại học
Điện tử Viễn thông
21
Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM
Trường Đại học Công nghệ Swinburne
Tiến sĩ
Quản trị kinh doanh
22
Viện Đại học Mở Hà Nội
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Box Hill
Cao đẳng
Công nghệ Hệ thống máy tính
Kế toán
23
Viện Đại học Mở Hà Nội
Trường Đại học Victoria
Thạc sĩ
Công nghệ thông tin ứng dụng
24
Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Trường Đại học La Trobe
Đại học
Công nghệ thông tin

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]