Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐH Thái Nguyên)

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Mã trường: DTF

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên 
Điện Thoại: 0208 3648 489 - Fax: 0208 3648 493 
E-mail: khoangoaingu@tnu.edu.vn - Website: http://sfl.tnu.edu.vn 

 

>> Xem ngưỡng điểm nhận hồ sơ ĐKXT năm 2020 tại đây

 

Trích Đề án tuyển sinh năm 2020 của Trường Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên:

Close [X]