ĐẠI HỌC » TP.HCM

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM

-
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022
*******
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN – ĐHQG TP.HCM
Ký hiệu: QSX
Địa chỉ các trụ sở:
- Cơ sở chính (cơ sở Đinh Tiên Hoàng): số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM.
- Cơ sở Thủ Đức: Khu phố 6, phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM.
Điện thoại: 028.38235899
Email: phongdaotao@hcmussh.edu.vn
Website: www.hcmussh.edu.vn
 
1. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
2. Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước
3. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển
3.1. Phương thức 1: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng, 1-5% tổng chỉ tiêu.
- Phương thức 1.1: theo Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022
- Phương thức 1.2: ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường THPT năm 2022 (theo quy định của ĐHQG-HCM)
3.2. Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển (UTXT) theo Quy định của ĐHQG-HCM, 15-20% tổng chỉ tiêu.
3.3. Phương thức 3: xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT 2022, 40-55% tổng chỉ tiêu.
3.4. Phương thức 4: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2022, 35-50% tổng chỉ tiêu.
3.5. Phương thức 5: ưu tiên xét tuyển học sinh là thành viên đội tuyển của tỉnh, thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố; thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài; thí sinh có thành tích trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao, 1-5% tổng chỉ tiêu
- Phương thức 5.1: ưu tiên xét tuyển học sinh là thành viên đội tuyển của tỉnh, thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố.
- Phương thức 5.2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT kết hợp chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT hoặc năng lực tiếng Việt đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài.
- Phương thức 5.3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT đối với thí sinh có thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bậc trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao (bổ sung mới)
4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
Stt
Mã ngành
Ngành học
Chỉ tiêu 2022
KQ thi TN THPT
Phương thức khác
1
7140101
GIÁO DỤC HỌC
39
31
2
7140114
QUẢN LÝ GIÁO DỤC
28
22
3
7220201
NGÔN NGỮ ANH
116
94
4
7220202
NGÔN NGỮ NGA
36
29
5
7220203
NGÔN NGỮ PHÁP
47
38
6
7220204
NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC
77
63
7
7220205
NGÔN NGỮ ĐỨC
28
22
8
7220206
NGÔN NGỮ TÂY BAN NHA
28
22
9
7220208
NGÔN NGỮ ITALIA
28
22
10
7229001
TRIẾT HỌC
33
27
11
7229009
TÔN GIÁO HỌC
28
22
12
7229010
LỊCH SỬ
55
45
13
7229020
NGÔN NGỮ HỌC
50
40
14
7229030
VĂN HỌC
69
56
15
7229040
VĂN HÓA HỌC
47
38
16
7310206
QUAN HỆ QUỐC TẾ
66
54
17
7310301
XÃ HỘI HỌC
77
63
18
7310302
NHÂN HỌC
33
27
19
7310401
TÂM LÝ HỌC
69
56
20
7310403
TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC
28
20
21
7310501
ĐỊA LÝ HỌC
53
42
22
7310608
ĐÔNG PHƯƠNG HỌC
99
80
23
7310613
NHẬT BẢN HỌC
55
45
24
7310614
HÀN QUỐC HỌC
80
65
25
7310630
VIỆT NAM HỌC
28
22
26
7320101
BÁO CHÍ
55
45
27
7320104
TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN
39
31
28
7320201
THÔNG TIN – THƯ VIỆN
33
27
29
7320205
QUẢN LÝ THÔNG TIN
39
21
30
7320303
LƯU TRỮ HỌC
36
29
31
7340406
QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
39
31
32
7580112
ĐÔ THỊ HỌC
55
45
33
7760101
CÔNG TÁC XÃ HỘI
50
40
34
7810103
QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH
64
51
35
7220201_CLC
NGÔN NGỮ ANH_Chất lượng cao
77
63
36
7220204_CLC
NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC_Chất lượng cao
31
24
37
7220205_CLC
NGÔN NGỮ ĐỨC_Chất lượng cao
22
18
38
7310206_CLC
QUAN HỆ QUỐC TẾ _Chất lượng cao
50
40
39
7310613_CLC
NHẬT BẢN HỌC_Chất lượng cao
39
31
40
7320101_CLC
BÁO CHÍ_Chất lượng cao
33
27
41
7810103_CLC
QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH_ Chất lượng cao
33
27
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
- Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ.
- Đảm bảo về quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường.
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
- Mã trường: QSX
- Điểm xét tuyển là thang điểm 30, được tính theo công thức: (tổng điểm ba môn thi sau khi nhân đôi MÔN CHÍNH) x 3 ÷ 4, làm tròn 2 chữ số thập phân
- Mã số ngành, tổ hợp xét tuyển: dùng kết quả thi THPT
TT
Mã ngành
Tên ngành
Tổ hợp môn XT
Môn chính
1
7140101
GIÁO DỤC HỌC
B00; C00; C01; D01
 
2
7220201
NGÔN NGỮ ANH
D01
tiếng Anh x 2
3
7220201_CLC
NGÔN NGỮ ANH_Chất lượng cao
D01
tiếng Anh x 2
4
7140114
QUẢN LÝ GIÁO DỤC
A01; C00; D01; D14
 
5
7220202
NGÔN NGỮ NGA
D01
D02
tiếng Anh x 2
tiếng Nga x 2
6
7220203
NGÔN NGỮ PHÁP
D01
D03
tiếng Anh x 2
tiếng Pháp x 2
7
7220204
NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC
D01 
D04
tiếng Anh x 2
tiếng Trung x 2
8
7220204_CLC
NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC_Chất lượng cao
D01
D04
tiếng Anh x 2;
tiếng Trung x 2
9
7220205
NGÔN NGỮ ĐỨC
D01
D05
tiếng Anh x 2;
tiếng Đức x 2
10
7220205_CLC
NGÔN NGỮ ĐỨC_Chất lượng cao
D01
D05
tiếng Anh x 2;
tiếng Đức x 2
11
7220206
NGÔN NGỮ TÂY BAN NHA
D01
D03
D05
tiếng Anh x 2
tiếng Pháp x 2
tiếng Đức x 2
12
7220208
NGÔN NGỮ ITALIA
D01
D03
D05
tiếng Anh x 2
tiếng Pháp x 2
tiếng Đức x 2
13
7229001
TRIẾT HỌC
A01; C00; D01; D14
 
14
7229009
TÔN GIÁO HỌC
C00; D01; D14
 
15
7229010
LỊCH SỬ
C00; D14
D01
Lịch sử x 2
 
16
7229020
NGÔN NGỮ HỌC
C00; D01; D14
Ngữ văn x 2
17
7229030
VĂN HỌC
C00; D01; D14
Ngữ văn x 2
18
7229040
VĂN HÓA HỌC
C00; D01; D14
 
19
7310206
QUAN HỆ QUỐC TẾ
D01; D14
 
20
7310206_CLC
QUAN HỆ QUỐC TẾ _Chất lượng cao
D01; D14
 
21
7310301
XÃ HỘI HỌC
A00; C00; D01; D14
 
22
7310302
NHÂN HỌC
C00; D01; D14
 
23
7310401
TÂM LÝ HỌC
B00; C00; D01; D14
 
24
7310403
TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC
B00; B08; D01; D14
 
25
7310501
ĐỊA LÝ HỌC
A01; C00; D01; D15
Địa lý x 2
26
7310608
ĐÔNG PHƯƠNG HỌC
D01; D04; D14
 
27
7310613
NHẬT BẢN HỌC
D01; D14
D06
 
tiếng Nhật x 2
28
7310613_CLC
NHẬT BẢN HỌC_Chất lượng cao
D01; D14
D06
 
tiếng Nhật x 2
29
7310614
HÀN QUỐC HỌC
D01; D14;
DD2; DH5
 
tiếng Hàn x 2
30
7310630
VIỆT NAM HỌC
C00; D01; D14; D15
 
31
7320101
BÁO CHÍ
C00; D01; D14
 
32
7320101_CLC
BÁO CHÍ_Chất lượng cao
C00; D01; D14
 
33
7320104
TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN
D01; D14; D15
 
34
7320201
THÔNG TIN – THƯ VIỆN
A01; C00; D01; D14
 
35
7320205
QUẢN LÝ THÔNG TIN
A01; C00; D01; D14
 
36
7320303
LƯU TRỮ HỌC
C00; D01; D14
 
37
7340406
QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
C00; D01; D14
 
38
7580112
ĐÔ THỊ HỌC
A01; C00; D01; D14
 
39
7760101
CÔNG TÁC XÃ HỘI
C00; D01; D14
 
40
7810103
QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH
C00; D01; D14
 
41
7810103_CLC
QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH_Chất lượng cao
C00; D01; D14
 
7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo...
7.1. Phương thức 1: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng.
7.1.1. Phương thức 1.1: theo Quy chế tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
7.1.2. Phương thức 1.2: ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường THPT năm 2022 (theo quy định của ĐHQG-HCM)
- Áp dụng cho các trường trung học phổ thông (THPT) bao gồm: trường Tiểu học-THCSTHPT, trường THCS-THPT và trường THPT, không bao gồm các trung tâm giáo dục thường xuyên.
- Hiệu trưởng/Ban Giám hiệu giới thiệu 01 thí sinh giỏi nhất của trường theo các tiêu chí sau:
+ Đảm bảo 02 tiêu chí chính: 
> Học lực Giỏi và hạnh kiểm Tốt trong 3 năm THPT; 
> Và điểm trung bình cộng học lực 3 năm THPT thuộc Top 3 học sinh giỏi nhất trường.
+ Các tiêu chí kết hợp:  Giấy chứng nhận hoặc giấy khen đạt giải thưởng học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thànhü phố, giải Nhất, Nhì, Ba (chọn giải thưởng cao nhất đạt được ở THPT).  Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có).ü  Giấy chứng nhận hoặc giấy khen, hồ sơ khác liên quan đến thành tích học tập,ü rèn luyện trong quá trình học THPT (nếu có).
- Đăng ký xét tuyển: Thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng, các nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Lưu ý: thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển vào 01 trường ĐH thành viên của ĐHQG-HCM.
- Phương thức đăng ký: thí sinh thực hiện các bước:
+ Bước 1: Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại http://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn và khai báo thông tin theo hướng dẫn của hệ thống;
+ Bước 2: Gửi hồ sơ về phòng Đào tạo (B001) của Trường theo địa chỉ 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM, hồ sơ gồm có:
> Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh giỏi nhất trường THPT năm 2022 in từ hệ thống, được Hiệu trưởng/Ban Giám hiệu trường THPT giới thiệu theo nguyên tắc: chỉ giới thiệu 01 thí sinh giỏi, tài năng của trường THPT. 
> Học bạ THPT (bản sao hoặc xác nhận trường THPT).
> Giấy chứng nhận hoặc giấy khen đạt giải thưởng học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố (bản sao hoặc xác nhận trường THPT). 
> Bài luận viết tay của thí sinh về nguyện vọng xét tuyển vào ngành học.
> Giấy chứng nhận hoặc giấy khen, hồ sơ khác liên quan đến thành tích học tập, rèn luyện trong quá trình học THPT (nếu có). 
> Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có).
- Thời gian đăng ký xét tuyển: 25/5 - 15/6/2022
- Dự kiến thời gian xét tuyển và công bố kết quả: 23/6/2022.
- Nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT: Theo quy chế tuyển sinh 2022, hướng dẫn và kế hoạch của Bộ GD&ĐT.
- Xác nhận nhập học: theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và của ĐHQG-HCM (hoàn thành trước thời gian lọc ảo, xét tuyển đợt 1 chung toàn quốc bằng kết quả thi THPT).
7.2. Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển (UTXT) theo Quy định của ĐHQG-HCM.
- Đối tượng xét tuyển: Học sinh 149 trường THPT thuộc diện UTXT theo quy định của ĐHQGHCM năm 2022, bao gồm: 83 trường THPT chuyên, năng khiếu trong cả nước và 66 Trường THPT bổ sung thêm theo các tiêu của ĐHQG-HCM (xem danh sách tại đây)
- Điều kiện đăng ký: thí sinh đảm bảo 03 điều kiện sau:
+ Tốt nghiệp THPT năm 2022;
+ Có hạnh kiểm tốt trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12;
+ Có thành tích học tập chia theo các nhóm như sau:  Đối với học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu: đạt danh hiệu học sinh giỏiü trong 02 năm và 01 năm xếp loại khá;  Đối với học sinh thuộc các nhóm trường THPT khác và các nhóm đối tượng còn lại: đạtü danh hiệu học sinh giỏi trong 3 năm (lớp 10, lớp 11 và lớp 12).
- Thời gian ĐKXT dự kiến: 25/5 - 15/6/2022.
- Số lượng nguyện vọng đăng ký: Thí sinh được đăng ký không giới hạn số nguyện vọng, các nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.
- Phương thức đăng ký: thí sinh thực hiện các bước:
+ Bước 1: Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại http://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn và khai báo thông tin theo hướng dẫn của hệ thống;
+ Bước 2: Gửi hồ sơ về phòng Đào tạo (B001) của Trường theo địa chỉ 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM, Hồ sơ gồm có: 
> Phiếu đăng ký UTXT được in từ hệ thống
> Một bài luận được viết trên giấy A4, trình bày lý do muốn học tại Trường, mối quan tâm đến ngành học, mục tiêu học tập, nghề nghiệp, đóng góp cho xã hội của bản thân. 
> Bản photo học bạ 3 năm trung học phổ thông lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (có xác nhận của trường THPT); 
> Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc thành tích đạt được để cộng điểm (nếu có).
- Tiêu chí xét tuyển:
+ Điểm xét tuyển là điểm trung bình cộng 03 môn học tương ứng trong tổ hợp xét tuyển của 03 năm học THPT, cộng với điểm ưu tiên xét tuyển được quy định như sau: 
> Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia đối với các môn có trong tổ hợp tuyển sinh của ngành đăng ký xét tuyển hoặc có nội dung môn thi thuộc ngành/ ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển: được cộng 0.5 điểm. 
> Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, đề tài dự thi có nội dung thuộc ngành/ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển: được cộng 0.5 điểm. 
> Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia đối với các môn có trong tổ hợp tuyển sinh của ngành đăng ký xét tuyển hoặc có nội dung môn thi thuộc ngành/ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển: được cộng 0.4 điểm. 
> Thí sinh đoạt giải tư trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đề tài dự thi có nội dung thuộc ngành/ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển: được cộng 0.4 điểm. 
> Thí sinh thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đoạt giải nhất, nhì, ba đối với các môn có trong tổ hợp tuyển sinh của ngành đăng ký xét tuyển hoặc có nội dung môn thi thuộc ngành/ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển: được cộng 0.3 điểm.
> Thí sinh dự thi cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đạt giải nhất, nhì, ba trong hệ thống tuyển chọn cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, đề tài dự thi có nội dung thuộc ngành/ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển: được cộng 0.3 điểm. 
> Thí sinh là học sinh trường chuyên/năng khiếu trong ba năm lớp 10, 11, 12 thuộc các Trường chuyên/năng khiếu trong danh sách các Trường ƯTXT của ĐHQG đồng thời đạt học sinh giỏi 3 năm lớp 10, 11, 12: được cộng 0.2 điểm. 
> Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đạt trình độ B2 theo khung Năng lực ngoại ngữ Việt Nam (các chứng chỉ phải còn hạn sử dụng): được cộng 0.4. 
> Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đạt trình độ C1 trở lên theo khung Năng lực ngoại ngữ Việt Nam (các chứng chỉ phải còn hạn sử dụng): được cộng 0.5.
+ Thí sinh chỉ được cộng một loại điểm ưu tiên cao nhất;
+ Khi các thí sinh có điểm bằng nhau sẽ được phân loại dựa trên chất lượng bài luận của thí sinh.
- Thời gian xét tuyển, lọc ảo trong hệ thống ĐHQG-HCM và công bố kết quả: dự kiến 30/6/2022.
- Nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT: Theo quy chế tuyển sinh 2022, hướng dẫn và kế hoạch của Bộ GD&ĐT.
- Xác nhận nhập học: Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
7.3. Phương thức 3: xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT 2022.
Đối tượng, điều kiện, số lượng nguyện vọng và quy trình xét tuyển thực hiện theo Quy chế tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh năm 2022 của Bộ GD&ĐT.
7.4. Phương thức 4: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2022
- Điều kiện đăng ký
+ Tốt nghiệp THPT năm 2022 trở về trước.
+ Thí sinh phải dự thi và có kết quả thi kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2022 (không sử dụng kết quả năm 2021 trở về trước).
- Thời gian đăng ký: dự kiến đợt 1: 28/1 - 28/2/2022; đợt 2: 06/4 – 25/4/2022. Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến qua cổng thông tin: thinangluc.vnuhcm.edu.vn, và thực hiện theo hướng dẫn của hệ thống.
- Số lượng nguyện vọng đăng ký: Thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng, các nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.
- Thời gian dự kiến xét tuyển và công bố kết quả: dự kiến 30/6/2022.
- Nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT: Theo quy chế tuyển sinh 2022, hướng dẫn và kế hoạch của Bộ GD&ĐT.
- Xác nhận nhập học: theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
7.5. Phương thức 5: ưu tiên xét tuyển học sinh là thành viên đội tuyển của tỉnh, thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố; thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài; thí sinh có thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bậc trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao, 1-5% tổng chỉ tiêu
7.5.1. Phương thức 5.1: ưu tiên xét tuyển học sinh là thành viên đội tuyển của tỉnh, thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố.
- Điều kiện đăng ký: thí sinh đảm bảo 03 điều kiện sau:
+ Tốt nghiệp THPT năm 2022;
+ Có hạnh kiểm tốt trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12;
+ Đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 02 năm và 01 năm xếp loại khá (lớp 10, lớp 11 và lớp 12).
- Danh mục ngành: xem mục 8.2
- Số lượng nguyện vọng đăng ký: Thí sinh được đăng ký không giới hạn số nguyện vọng, các nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.
- Phương thức đăng ký: thí sinh thực hiện các bước sau:
+ Bước 1: Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại mục “Đăng ký xét tuyển” của trang http://www. https://hcmussh.edu.vn/tuyensinh. Thí sinh khai báo thông tin theo hướng dẫn của hệ thống;
+ Bước 2: Gửi hồ sơ về phòng Đào tạo (B001) của Trường theo địa chỉ 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM, Hồ sơ gồm có: 
> Phiếu đăng ký UTXT được in từ hệ thống
> Một bài luận được viết trên giấy A4, trình bày lý do muốn học tại Trường, mối quan tâm đến ngành học, mục tiêu học tập, nghề nghiệp, đóng góp cho xã hội của bản thân. 
> Bản photo học bạ 3 năm trung học phổ thông lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (có xác nhận của trường THPT); 
> Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc thành tích đạt được (nếu có).
- Tiêu chí xét tuyển:
+ Môn thi/đoạt giải thuộc ngành hoặc ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển
+ Điểm xét tuyển là điểm trung bình cộng 03 môn học tương ứng trong tổ hợp xét tuyển của 03 năm học THPT;
+ Khi các thí sinh có điểm bằng nhau sẽ được phân loại dựa trên thứ hạng các giải đạt được, chất lượng bài luận, cũng như chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và các thành tích khác mà thí sinh đạt được.
- Thời gian đăng ký xét tuyển dự kiến: 27/5-17/6/2022
- Thời gian dự kiến xét tuyển và công bố kết quả: 30/6/2022
- Nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT: Theo quy chế tuyển sinh 2022, hướng dẫn và kế hoạch của Bộ GD&ĐT.
- Xác nhận nhập học: theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
17.5.2. Phương thức 5.2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT kết hợp chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT hoặc năng lực tiếng Việt đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài.
- Điều kiện xét tuyển: thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022
- Đối với thí sinh người Việt Nam, học chương trình THPT nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam:
+ Điểm trung bình THPT từ 7.0 trở lên (thang điểm 10), 2.5 trở lên (thang điểm 4);
+ chứng chỉ IELTS 5.5 trở lên, TOEFL iBT 45 trở lên, còn hạn 2 năm tính đến ngày 01/6/2022;
- Đối với thí sinh người nước ngoài, học chương trình THPT nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam:
+ Điểm trung bình THPT từ 7.0 trở lên (thang điểm 10), 2.5 trở lên (thang điểm 4);
+ Chứng chỉ năng lực tiếng Việt: tối thiểu B1
- Thời gian đăng ký xét tuyển dự kiến: 27/5-17/6/2022
- Hồ sơ gồm có:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu_ Phụ lục 3);
+ Văn bằng THPT do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
+ Kết quả quá trình học tập tại cơ sở giáo dục nước ngoài kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
+ Giấy công nhận văn bằng giáo dục phổ thông của Sở giáo dục đào tạo cấp;
+ Bản sao chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT hoặc chứng chỉ năng lực tiếng Việt.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Gửi hồ sơ về phòng Đào tạo (B001) của Trường theo địa chỉ 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM,
- Thời gian dự kiến xét tuyển và công bố kết quả: 30/6/2022
- Nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT: Theo quy chế tuyển sinh 2022, hướng dẫn và kế hoạch của Bộ GD&ĐT.
- Xác nhận nhập học: theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
17.5.3. Phương thức 5.3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT đối với thí sinh có thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bậc trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao (bổ sung mới)
- Điều kiện đăng ký: thí sinh đảm bảo 03 điều kiện sau:
+ Tốt nghiệp THPT năm 2022;
+ Có hạnh kiểm tốt trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12;
+ Đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 02 năm và 01 năm xếp loại khá (lớp 10, lớp 11 và lớp 12).
- Thời gian ĐKXT dự kiến: 27/5-17/6/2022.
- Số lượng nguyện vọng đăng ký: Thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng, các nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.
- Phương thức đăng ký: thí sinh thực hiện các bước:
+ Bước 1: Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại mục “Đăng ký xét tuyển” của trang http://www. https://hcmussh.edu.vn/tuyensinh. Thí sinh khai báo thông tin theo hướng dẫn của hệ thống;
+ Bước 2: Gửi hồ sơ về phòng Đào tạo (B001) của Trường theo địa chỉ 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM, Hồ sơ gồm có: 
> Phiếu đăng ký xét tuyển được in từ hệ thống
> Một bài luận được viết trên giấy A4, trình bày lý do muốn học tại Trường, mối quan tâm đến ngành học, mục tiêu học tập, nghề nghiệp, đóng góp cho xã hội của bản thân.
> Bản photo học bạ 3 năm trung học phổ thông lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (có xác nhận của trường THPT); 
> Bản sao Bằng khen, giấy khen, huy chương, giấy chứng nhận về thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bật trong thể thao, văn hóa nghệ thuật, đóng góp xã hội đã đạt được; 
> Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc thành tích đạt được (nếu có).
- Tiêu chí xét tuyển:
+ Điểm xét tuyển là điểm trung bình cộng 03 môn học tương ứng trong tổ hợp xét tuyển của 03 năm học THPT
+ Khi các thí sinh có điểm bằng nhau sẽ được phân loại dựa trên thứ hạng các giải đạt được, chất lượng bài luận, cũng như chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và các thành tích khác mà thí sinh đạt được.
- Thời gian xét tuyển và công bố kết quả: dự kiến 30/6/2022.
- Nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT: Theo quy chế tuyển sinh 2022, hướng dẫn và kế hoạch của Bộ GD&ĐT.
- Xác nhận nhập học: Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển; ...
8.1. Xét tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT thì được xét tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh.
- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải.
- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đã tốt nghiệp trung học, được tuyển thẳng vào ĐH theo theo ngành phù hợp với môn thi, cụ thể: 
> Ngữ văn: vào ngành Văn học, Ngôn ngữ học, Văn hóa học, Báo chí, Thông tin-Thư viện và Quản lý thông tin. 
> Lịch sử: vào ngành Lịch sử, Đông phương học, Nhân học và Lưu trữ học.
> Địa lý: vào ngành Địa lý học và Đông phương học.
> Tiếng Anh: vào ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Đức, Đông phương học, Ngôn ngữ học, Truyền thông đa phương tiện và Quan hệ quốc tế. 
> Tiếng Nga: vào ngành Ngôn ngữ Nga, Đông phương học và Ngôn ngữ học.
> Tiếng Trung Quốc: vào ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Đông phương học và Ngôn ngữ học. 
> Tiếng Pháp: vào ngành Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Italia, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Đông phương học và Ngôn ngữ học.
- Thí sinh là người khiếm thị, có học lực đạt từ khá trở lên trong ba năm học THPT, trong đó ba môn đăng ký dự thi đạt từ 7.0 trở lên; thị lực dưới 10% (có các nhận của Trung tâm giám định Y khoa cấp tỉnh, thành phố). Các trường hợp khác, vận dụng điểm g khoản 2 Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 03 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020; thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ. Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 (một) năm học trước khi vào học chính thức.
8.2. Ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ưu tiên xét tuyển vào trường cho các đối tượng sau:
- Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT
- Các thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng, đã tốt nghiệp THPT Sau khi có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào, thí sinh được ưu tiên xét tuyển vào các ngành cụ thể như sau: 
> Môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý được ưu tiên xét tuyển vào ngành học có tổ hợp xét tuyển khối C00, D15. 
> Môn Toán, Vật lý, Hóa học, được ưu tiên xét tuyển vào ngành học có tổ hợp xét tuyển khối A00. 
> Môn Toán, Vật lý, tiếng Anh, được ưu tiên xét tuyển vào ngành học có tổ hợp xét tuyển khối A01. 
> Môn Toán, Hóa học, Sinh học được ưu tiên xét tuyển vào ngành học có tổ hợp xét tuyển khối B00. 
> Môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Trung Quốc được ưu tiên xét tuyển vào ngành học có tổ hợp xét tuyển khối D (D01, D02, D03, D04, D05, D06, D14, DD2 và DH5).
8.3 Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM: Theo quy định của ĐHQG-HCM
9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Theo quy định
10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
10.1. Học phí: thực hiện cơ chế tự chủ ĐH, dự kiến học phí năm 2022 như sau:
- Nhóm ngành Khoa học xã hội nhân văn:
+ Các ngành có mức học phí 16.000.000 đồng/năm học: Triết học, Tôn giáo học, Lịch sử, Địa lý, Thông tin - thư viện, Lưu trữ học (được ĐHQG-HCM hỗ trợ 35% học phí).
+ Các ngành có mức học phí 18.000.000 đồng/năm học: Giáo dục học, Ngôn ngữ học, Văn học, Văn hóa học, Xã hội học, Nhân học, Đông Phương học, Việt Nam học, Quản trị văn phòng, Công tác xã hội, Quản lý giáo dục, Tâm lý học giáo dục, Quản lý thông tin;
+ Các ngành có mức học phí 20.000.000 đồng/năm học: Quan hệ quốc tế, Tâm lý học, Báo chí, Truyền thông đa phương tiện.
- Nhóm ngành Ngôn ngữ, Du lịch:
+ Các ngành có mức học phí 19.200.000 đồng/năm học: Ngôn ngữ Italia, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Nga (được ĐHQG-HCM hỗ trợ 35% học phí);
+ Các ngành có mức học phí 21.600.000 đồng/năm học: Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Đức;
+ Các ngành có mức học phí 24.000.000 đồng/năm học: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
- Chất lượng cao: 60.000.000 đồng/năm học gồm các ngành: Quan hệ quốc tế, Báo chí, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Nhật Bản học, Ngôn ngữ Đức, Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành.
10.2. Chính sách học bổng: Năm học 2022-2023, Nhà trường dự kiến dành hơn 15 tỉ đồng cho các chương trình học bổng, hỗ trợ tài chính có với mục tiêu lớn nhất là giúp các tân sinh viên an tâm học tập, không để sinh viên vì khó khăn do học phí mà không thể tới trường, trong đó có 8% từ học phí để trao học bổng Khuyến khích học tập cho các sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện tốt.
 

Bản quyền 2008 - 2022 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]