Đại học » TP.HCM

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018
*******

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN – ĐHQG TP.HCM

Ký hiệu: QSX

Địa chỉ: số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1.

Điện thoại: 028.38293828 - số nội bộ 199

Website: www.hcmussh.edu.vn

 

1.Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp.

2.Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3.Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 60 - 65%

- Xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra trình độ năng lực SAT của ĐHQG-HCM 15 -20% cho tất cả các ngành.

- Ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tối đa 5%) và theo Quy định riêng của Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (tối đa 15%)

4.Ngành tuyển sinh, Chỉ tiêu tuyển sinh, Tổ hợp xét tuyển:

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến

Ghi chú

Văn học

7229030

NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý

120

 

NGỮ VĂN, Toán, tiếng Anh

 

NGỮ VĂN, Lịch sử, tiếng Anh

 

Ngôn ngữ học

7229020

NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý

80

 

NGỮ VĂN, Toán, tiếng Anh

 

NGỮ VĂN, Lịch sử, tiếng Anh

 

Báo chí

7320101

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

130

Hệ Chất lượng cao

 

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

Lịch sử

7229010

- Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý

115

 

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

 

- Ngữ văn, LỊCH SỬ, tiếng Anh

 

Nhân học

7310302

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

60

 

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

 

- Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

 

Triết học

7229001

- Toán, Vật lý, tiếng Anh

85

 

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

 

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

 

- Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

 

Địa lý học

7310501

- Toán, Vật lý, tiếng Anh

105

 

- Ngữ văn, Lịch sử, ĐỊA LÝ

 

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

 

- Ngữ văn, ĐỊA LÝ, tiếng Anh

 

Xã hội học

7310301

- Toán, Vật lý, Hóa học

145

 

- Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

 

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

 

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

 

Thông tin – Thư viện

7320201

- Toán, Vật lý, tiếng Anh

95

 

- Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

 

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

 

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

 

 

Đông phương học

7310608

-Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

140

 

-Ngữ văn, Toán, tiếng Trung

 

- Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

 

Giáo dục học

7140101

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

115

 

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

 

- Ngữ văn, Toán, Vật lý

 

- Toán, Sinh vật, Hóa học

 

Lưu trữ học

7320303

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

80

 

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

 

- Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

 

Văn hóa học

7229040

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

70

 

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

 

- Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

 

Công tác xã hội

7760101

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

80

 

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

 

- Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

 

Tâm lý học

7310401

- Toán, Hóa học, Sinh học

100

 

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

 

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

- Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

 

Đô thị học

7580112

- Toán, Vật lý, Hóa học

80

 

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

- Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

 

Du lịch

7810101

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

120

 

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

 

- Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

 

Nhật Bản học

7310613

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

120

Hệ Chất lượng cao

 

- Ngữ văn, Toán, TIẾNG NHẬT

- Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

Hàn Quốc học

7310614

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

120

 

- Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

 

Ngôn ngữ Anh

7220201

- Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

270

Hệ Chất lượng cao

Ngôn ngữ Nga

7220202

- Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

65

 

- Ngữ văn, Toán, TIẾNG NGA

 

Ngôn ngữ Pháp

7220203

- Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

85

 

- Ngữ văn, Toán, TIẾNG PHÁP

 

 

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

- Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

130

 

- Ngữ văn, Toán, TIẾNG TRUNG

 

Ngôn ngữ Đức

7220205

- Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

80

 

- Ngữ văn, Toán, TIẾNG ĐỨC

 

Quan hệ Quốc tế

7310206

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

160

 

Hệ Chất lượng cao

- Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

Ngôn ngữ Tây Ban Nha

7220206

- Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

50

 

- Ngữ văn, Toán, TIẾNG PHÁP

 

- Ngữ văn, Toán, TIẾNG ĐỨC

 

Ngôn ngữ Italia

7220208

- Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

50

 

- Ngữ văn, Toán, TIẾNG PHÁP

 

- Ngữ văn, Toán, TIẾNG ĐỨC

 

* Môn ghi chữ in HOA, tô đậm là môn chính, nhân hệ số 2 

* Hệ chất lượng cao: sau khi trúng tuyển vào Trường, sinh viên có thể học hệ đại trà hoặc đăng ký học hệ chất lượng cao (Khoa sẽ thông báo cụ thể)

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT có điểm trung bình tổng cộng 3 năm (lớp 10,11 và 12) đạt từ 6.5 trở lên.

- Đảm bảo về quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường: XEM TẠI ĐÂY

- Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ và điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT để xét tuyển.

* Cách tính nhân hệ số hai: 

Điểm xét tuyển= ((((tổng điểm ba môn thi sau khi nhân đôi môn chính) x 3 ÷ 4) làm tròn 2 chữ số thập phân) + Điểm ưu tiên không quy đổi)

Ví dụ: Thí sinh A có điểm thi môn Toán 6.75, môn Ngữ văn 6.75, môn Tiếng Anh 7.5, điểm ưu tiên là 0. 

Điểm xét tuyển = ((điểm Toán + điểm Ngữ văn + (điểm Tiếng Anh x 2)) X 3 ÷ 4) + 0

Điểm xét tuyển = ((6.75 + 6.75 + (7.5 X 2)) x 3 ÷ 4) + 0

Điểm xét tuyển =  21.38

6. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng,  ưu tiên xét tuyển

- Theo quy định tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM:

+ Học sinh giỏi đã tốt nghiệp THPT năm 2018 từ các trường THPT chuyên, năng khiếu trên cả nước;

+ Học sinh các trường THPT thuộc nhóm trường có điểm trung bình thi THPTQG cao nhất năm 2016, 2017.

Các thông tin thêm, vui lòng liên hệ Phòng Truyền thông và Tổ chức sự kiện

- Phòng A107, SỐ 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1

- Điện thoại: 028.38293828 - số nội bộ 199

- Di động: + 0868 223 237  (Viettel)  + 0126.772.7722 (Mobifone)

- Website: www.oce.hcmussh.edu.vn

- Facebook: https://www.facebook.com/ussh.vnuhcm/

HỆ ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO TRƯỜNG ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM

Ngành: Báo chí, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản học

* Giới thiệu chung vể chương trình đào tạo chất lượng cao

Chương trình đào tạo Cử nhân Chất lượng cao theo học phí tương ứng (CLC) là chương trình trọng điểm của trường ĐHKHXH&NV và ĐHQG TP.HCM, trong chiến lược phát triển và nâng cao Chất lượng giáo dục đại học đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

Sinh viên hệ đào tạo CLC được học tập theo chương trình đào tạo chất lượng cao và sử dụng cơ sở vật chất riêng của hệ đào tạo này theo quy định của Bộ GD-ĐT.

 Sinh viên sau khi trúng tuyển, nhập học sẽ đăng ký học chương trình chất lượng cao. 

* Mục tiêu đào tạo:

Sinh viên hệ CLC khi tốt nghiệp ngoài các chuẩn về kiến thức, kỹ năng, thái độ của ngành đã học, còn đạt chuẩn ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của ngành nghề.

Sinh viên tốt nghiệp hệ CLC có thể theo học tiếp tục bậc học cao học và nghiên cứu sinh (Cả đào tạo trong nước và nước ngoài).                                

* Vì sao nên lựa chọn chương trình đào tạo chất lượng cao? 

1. Chương trình đào tạo đã được kiểm định AUN-QA (3/4 khoa)

2. Chương trình đào tạo cập nhật hiện đại theo hướng thực hành, với sự tư vấn từ các đối tác quốc tế.

3. Đội ngũ giảng dạy là các giảng viên có uy tín trong và ngoài nước.

4. Sinh viên được tư vấn học tập định kì bởi đội ngũ cố vấn học tập có kinh nghiệm.

5. Học tại cơ sở 1 (10-12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM).

6. Lớp học tổ chức quy mô nhỏ (20 - 25 sinh viên/lớp). Môi trường học tập thân thiện, hiện đại.

7. Phòng học đáp ứng các yêu cầu dạy học đa phương tiện, lắp đặt sẵn các trang thiết bị dạy học hiện đại.

8. 10% quỹ học phí được dành để cấp học bổng cho các sinh viên có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, và hoạt động phong trào xuất sắc theo quy định của nhà trường.

9. Sinh viên được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học và được hỗ trợ kinh phí theo quy định của nhà trường.

10. Sinh viên được tạo điều kiện tham gia nhiều chương trình trao đổi sinh viên và giao lưu quốc tế.

* Điều kiện tham dự chương trình:

Sinh viên trúng tuyển vào hệ chính quy năm 2017 các khoa có mở hệ đào tạo Chất lượng cao.

* Các chương trình đào tạo hệ Chất lượng cao:

Ngành

Mã ngành

Ngôn ngữ giảng dạy

 Báo chí

7320101

Tăng cường tiếng Anh

 Quan hệ quốc tế

7220201

Song ngữ Anh - Việt

 Ngôn ngữ Anh

7220201

Tiếng Anh

* Học phí:  33.000.000 đồng/năm (không tăng học phí trong 4 năm học)

 - Xem thêm: ĐIÊM CHUẨN NĂM 2017

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]