Đại học » TP.HCM

Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
*********

- Tên trường: Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

- Mã trường: GTS

- Địa chỉ: số 2, đường Võ Oanh, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028 35106171 Fax: 028 38980456

- Website: https://ut.edu.vn/ E-mail: ut-hcmc@ut.edu.vn

 

Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh (mã trường GTS) thông báo tuyển sinh đại học năm 2021 như sau:

1 Phương thức tuyển sinh

– Xét tuyển dựa vào:

+ Điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2021, gọi tắt là điểm thi THPT

+ Điểm trung bình môn học ở 5 học kỳ (HK1, HK2 lớp 10; HK1, HK2 lớp 11; HK1 lớp 12), gọi tắt là điểm học bạ

– Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển phù hợp với quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2 Điều kiện tham gia xét tuyển

– Phạm vi tuyển sinh trên cả nước

– Điều kiện tham gia xét tuyển:

+ Xét điểm thi THPT năm 2021: thí sinh đạt ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo thông báo của Trường sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

+ Xét điểm học bạ: thí sinh đạt tổng điểm 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển từ 18.0 điểm trở lên (thang điểm 10). Cách tính điểm như sau: Điểm mỗi môn học trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình (ĐTB) của 5 học kỳ (HK) gồm: HK1, HK2 lớp 10; HK1, HK2 lớp 11; HK1 lớp 12

Ví dụ: Thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành theo tổ hợp môn A00 (Toán, Lý, Hoá) tính như sau:

   + Điểm môn Toán = (ĐTB môn Toán HK1 lớp 10 + ĐTB môn Toán HK2 lớp 10 + ĐTB môn Toán HK1 lớp 11 + ĐTB môn Toán HK2 lớp 11 + ĐTB môn Toán HK1 lớp 12) / 5

   + Điểm môn Lý = (ĐTB môn Lý HK1 lớp 10 + ĐTB môn Lý HK2 lớp 10 + ĐTB môn Lý HK1 lớp 11 + ĐTB môn Lý HK2 lớp 11 + ĐTB môn Lý HK1 lớp 12) / 5

   + Điểm môn Hóa = (ĐTB môn Hóa HK1 lớp 10 + ĐTB môn Hóa HK2 lớp 10 + ĐTB môn Hóa HK1 lớp 11 + ĐTB môn Hóa HK2 lớp 11 + ĐTB môn Hóa HK1 lớp 12) / 5

   => Tổng điểm 3 môn = Điểm môn Toán + Điểm môn Lý + Điểm môn Hóa ≥ 18.00
Lưu ý: 

+ Thí sinh dùng tổ hợp môn (học bạ), tổ hợp bài thi/môn thi (thi THPT) xét tuyển có tổng điểm cao nhất trong số các tổ hợp cho phép xét tuyển vào ngành/chuyên ngành đăng ký.

+ Thí sinh chỉ được xét công nhận trúng tuyển khi đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

+ Nguyên tắc xét tuyển và điểm ưu tiên theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3 Thông tin ngành/chuyên ngành xét tuyển và chỉ tiêu

3.1 Mã số tuyển sinh của Trường: GTS

3.2 Ngành (chuyên ngành), mã số, tổ hợp môn và chỉ tiêu xét tuyển

a) Trình độ đại học chính quy 

STT

Tên ngành (chuyên ngành) xét tuyển

Mã số

xét tuyển

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Thi THPT

Học bạ

THPT

1.

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

7480102

A00, A01

21

9

2.

Công nghệ thông tin

7480201

A00, A01

21

9

3.

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức)

75106051

A00, A01, D01

21

9

4.

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng)

75106052

A00, A01, D01

21

9

5.

Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Máy xếp dỡ và Máy xây dựng)

75201031

A00, A01

21

9

6.

Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động)

75201032

A00, A01

21

9

7.

Kỹ thuật tàu thủy

7520122

A00, A01

35

15

8.

Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô)

75201301

A00, A01

42

18

9.

Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô)

75201302

A00, A01

28

12

10.

Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp)

75202011

A00, A01

21

9

11.

Kỹ thuật điện (chuyên ngành Hệ thống điện giao thông)

75202012

A00, A01

21

9

12.

Kỹ thuật điện tử, viễn thông (chuyên ngành Điện tử viễn thông)

7520207

A00, A01

21

9

13.

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành Tự động hoá công nghiệp)

7520216

A00, A01

21

9

14.

Kỹ thuật môi trường

7520320

A00, A01, B00

21

9

15.

Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

75802011

A00, A01

32

13

16.

Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Kỹ thuật kết cấu công trình)

75802012

A00, A01

32

13

17.

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy)

7580202

A00, A01

21

9

18.

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường)

75802051

A00, A01

21

9

19.

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng công trình giao thông đô thị)

75802054

A00, A01

21

9

20.

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và Quản lý giao thông)

75802055

A00, A01

21

9

21.

Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng)

75803011

A00, A01, D01

21

9

22.

Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng)

75803012

A00, A01, D01

21

9

23.

Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải)

7840101

A00, A01, D01

42

18

24.

Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển)

7840104

A00, A01, D01

63

27

25.

Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển tàu biển)

78401061

A00, A01

42

18

26.

Khoa học hàng hải (chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy)

78401062

A00, A01

21

9

27.

Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải)

78401064

A00, A01, D01

63

27

28.

Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điện tàu thủy)

78401065

A00, A01

21

9

b) Trình độ đại học chính quy (chương trình chất lượng cao)

STT

Tên ngành (chuyên ngành) xét tuyển

Mã số

xét tuyển

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Thi THPT

Học bạ

THPT

1.

Công nghệ thông tin

7480201H

A00, A01

21

9

2.

Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí ô tô)

7520103H

A00, A01

21

9

3.

Kỹ thuật điện tử – viễn thông

7520207H

A00, A01

21

9

4.

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7520216H

A00, A01

21

9

5.

Kỹ thuật xây dựng

7580201H

A00, A01

21

9

6.

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường)

75802051H

A00, A01

21

9

7.

Kinh tế xây dựng

7580301H

A00, A01, D01

21

9

8.

Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức)

7840101H

A00, A01, D01

63

27

9.

Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển)

7840104H

A00, A01, D01

42

18

10.

Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển tàu biển)

78401061H

A00, A01

35

15

11.

Khoa học hàng hải (chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy)

78401062H

A00, A01

21

9

12.

Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải)

78401064H

A00, A01, D01

42

18

Ghi chú:

– Tổng chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh trình độ đại học chính quy là 1.610 (trong đó nhóm ngành V: 960, nhóm ngành VII: 650).

– Chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh cho từng ngành/chuyên ngành và theo từng phương thức xét tuyển (ghi tại mục 3.2.a; 3.2.b) mang tính chất tương đối khi thực hiện xét tuyển trên cơ sở chỉ tiêu chung từng nhóm ngành đã đăng ký.

– Mã số ngành/chuyên ngành xét tuyển có ký hiệu H ở cuối là thuộc chương trình đào tạo chất lượng cao.

– Chi tiết các môn học, bài thi/môn thi trong tổ hợp xét tuyển gồm:

   A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh);

   D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh)

3.3 Chỉ tiêu xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển năm 2021

Chỉ tiêu xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển năm 2021 nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh đăng ký theo 2 phương thức xét tuyển bằng điểm thi THPT và điểm học bạ.

4 Hình thức và thời gian đăng ký

4.1 Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

+ Đợt 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo hướng dẫn và kế hoạch chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

+ Các đợt bổ sung tiếp theo (nếu có):  Nhà trường sẽ thông báo tại  website:

 https://ut.edu.vn và https://tuyensinh.ut.edu.vn

4.2 Phương thức xét điểm học bạ

4.2.1 Hình thức đăng ký

Thí sinh có thể lựa chọn đăng ký xét tuyển theo một trong các hình thức sau:

– Đăng ký trực tuyến tại trang https://ts21.ut.edu.vn/ (*)

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học GTVT TP. HCM (hồ sơ theo mẫu)

– Gửi hồ sơ qua đường bưu điện về Trường Đại học GTVT TP. HCM

Lưu ý:

(*) Sau khi thực hiện đăng ký trực tuyến, thí sinh kiểm tra lại thông tin và in phiếu đăng ký trên hệ thống kèm theo hồ sơ theo hướng dẫn gửi về Trường mới được công nhận là đăng ký hợp lệ

4.2.2 Thời gian đăng ký

– Đợt 1 đăng ký xét tuyển từ ngày 24/5/2021 đến hết ngày 02/7/2021

– Các đợt bổ sung tiếp theo (nếu có) Nhà trường sẽ thông báo tại website:  https://ut.edu.vn và https://tuyensinh.ut.edu.vn

4.2.3 Nội dung hồ sơ

– Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Nhà trường) được điền đầy đủ thông tin

(Thí sinh tải Mẫu phiếu ĐKXT TẠI ĐÂY

– Bản sao học bạ Trung học phổ thông (THPT)

– Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (nếu có)

– Bản sao giấy khai sinh

– Bản sao giấy Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân

– Bản sao hộ khẩu

– Bản sao các loại giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

Lưu ý: yêu cầu bản sao có chứng thực hoặc mang theo bản chính để đối chiếu khi nộp trực tiếp tại trường

4.2.4 Lệ phí xét tuyển

– 30.000 đồng/nguyện vọng đăng ký xét tuyển (đối với phương thức xét tuyển bằng điểm học bạ)

– Hình thức nộp trực tiếp tại trường hoặc chuyển khoản

Thông tin chuyển khoản:

+ Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Giao thông vận tải Tp.Hồ Chí Minh

+ Số tài khoản: 112000007125

+ Tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Chi nhánh 7, TP.HCM

   Lưu ý: Yêu cầu ghi rõ nội dung khi chuyển khoản: Họ và tên thí sinh, số CMND/CCCD và “Lệ phí xét tuyển học bạ 2021”

5. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Mức thu học phí năm học 2021-2022 của Trường (chương trình đại trà) không quá 11,7 triệu đồng /sinh viên.

Học phí của Trường thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

6 Thông tin liên hệ tuyển sinh đại học chính quy

Bộ phận Tuyển sinh – Phòng Đào tạo – Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM

Địa chỉ: số 2, đường Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3512 6902 – 028 3512 8360            Hotline: 036 287 8 287

Website: https://ut.edu.vn/   - Facebook: www.facebook.com/tuyensinhgtvt

Email: tuyensinh@ut.edu.vn

Bản quyền 2008 - 2022 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]