Đại học » TP.HCM

Trường Đại học Luật TP.HCM

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
*********

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

Ký hiệu: LPS

Địa chỉ: 02 Nguyễn Tất Thành, P12, Q4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900.555514 hoặc 028.3940.0989 - Ext 112

Website: www.tuyensinh.hcmulaw.edu.vn

Email: tuvantuyensinh@hcmulaw.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhdhluattphcm

 

1. Đối tượng tuyển sinh: thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 và Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

2. Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

 

3. Phương thức tuyển sinh

a) Phương thức tuyển sinh: xét tuyển kết hợp với kiểm tra đánh giá năng lực, dựa vào 3 tiêu chí:

- Điểm học bạ: chiếm tỷ trọng 10% điểm trúng tuyển,

- Điểm thi THPT quốc gia năm 2019: chiếm tỷ trọng 60% điểm trúng tuyển;

- Và điểm của bài kiểm tra đánh giá năng lực: chiếm tỷ trọng 30% điểm trúng tuyển.

b) Quy trình tuyển sinh, gồm 2 bước:

* Bước 1: xét tuyển sơ bộ

- Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ xét điểm trung bình của 6 học kỳ THPT của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển, gọi tắt là điểm học bạ (tiêu chí 1) và điểm thi THPT quốc gia năm 2019 (tiêu chí 2) từ cao xuống thấp để xác định những thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ;

- Số lượng thí sinh được xét đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ: tùy tình hình cụ thể, Hội đồng tuyển sinh sẽ xác định số lượng này là tối đa không quá 50% số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường hoặc tối đa không quá 300% so với chỉ tiêu dự kiến được phân bổ theo ngành và tổ hợp xét tuyển;

- Ngoài các tổ hợp xét tuyển truyền thống, từ năm 2017, Nhà trường có bổ sung 3 tổ hợp môn mới, đó là:

+ Văn, Sử và Ngoại ngữ (D14: tiếng Anh): xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh;

+ Văn, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ (D66: tiếng Anh, D69: tiếng Nhật, D70: tiếng Pháp): xét tuyển ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh (chỉ xét tuyển D66);

+ Toán, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật): xét tuyển ngành Luật Thương mại quốc tế, ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Ngôn ngữ Anh (chỉ xét tuyển D84).

* Bước 2: xét trúng tuyển

- Chỉ những thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ mới được Trường thông báo tham gia làm bài kiểm tra đánh giá năng lực (tiêu chí 3). Bài kiểm tra này chiếm tỷ trọng 30% điểm trúng tuyển vào Trường;

- Trường xác định điểm trúng tuyển theo từng ngành và theo từng tổ hợp môn xét tuyển;

- Diện trúng tuyển: thí sinh có đầy đủ các điều kiện sau đây thì thuộc diện trúng tuyển:

+ Có đủ điểm của 3 tiêu chí xét tuyển nêu trên;

+ Có kết quả điểm của 3 tiêu chí này nằm trong tổng chỉ tiêu được phép tuyển;

+ Có điểm của từng môn của 3 tiêu chí không bị điểm liệt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Điểm trúng tuyển: được xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu, căn cứ vào 3 tiêu chí:

+ Điểm học bạ (xét 6 học kỳ THPT của 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển);

+ Điểm thi THPT quốc gia năm 2019 của 3 môn thuộc tổ hợp đã đăng ký ở tiêu chí 1;

+ Điểm của bài kiểm tra đánh giá năng lực năm 2019, do Nhà trường tổ chức.

* Một số lưu ý:

- Mức điểm xét tuyển sơ bộ và xét trúng tuyển khi công bố là dành cho học sinh phổ thông thuộc KV3;

- Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (không phẩy hai mươi lăm) điểm;

- Kết quả thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ và kết quả thí sinh trúng tuyển sẽ được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Trường và của các phương tiện truyền thông đại chúng; Và được Trường cập nhật lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo danh sách thí sinh đã xác nhận nhập học.

c) Cách thức đăng ký xét tuyển

* Hình thức: Trực tuyến (online);

* Các bước đăng ký:

● Đăng ký xét tuyển, kê khai thông tin cá nhân và nguyện vọng xét tuyển

- Hình thức: Chỉ có một hình thức duy nhất, đó là đăng ký trực tuyến (online);

- Cách thức kê khai thông tin cá nhân và nguyện vọng xét tuyển:

+ Thí sinh đăng nhập vào địa chỉ: dangkyxettuyen.hcmulaw.edu.vn, tại mục “Đăng ký xét tuyển” chọn mục “Xét tuyển Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh hệ chính quy năm 2019”;

+ Hệ thống sẽ mở ra cho thí sinh một Phiếu đăng ký (form) để kê khai thông tin cá nhân và đăng ký nguyện vọng xét tuyển;

+ Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin ở các ô có đánh dấu *. Nếu thiếu thông tin ở bất kỳ ô nào có đánh dấu * thì việc đăng ký xét tuyển được xác định là chưa hoàn tất;

+ Sau khi điền đầy đủ thông tin cần thiết vào Phiếu đăng ký xét tuyển, thí sinh bấm vào ô “Tôi xin chịu mọi trách nhiệm và hậu quả do việc điền thông tin sai theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định tuyển sinh của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh”, hệ thống sẽ hiện lên ô có chữ “Lưu”, khi đó thí sinh bấm vào nút “Lưu”.

+ Ngay sau khi bấm vào nút “Lưu”, hệ thống sẽ gửi <Tên đăng nhập><mật khẩu> qua tin nhắn SMS vào số điện thoại và email đã khai báo (cung cấp) trong Phiếu đăng ký;

+ Thí sinh thoát ra và đăng nhập lại để kiểm tra các thông tin đã kê khai cũng như các nguyện vọng đã đăng ký xét tuyển;

+ Thí sinh dùng <Tên đăng nhập><mật khẩu> được cấp để chỉnh sửa thông tin cá nhân và nguyện vọng xét tuyển (nếu có) và cập nhật điểm học bạ, điểm thi THPT quốc gia năm 2019.

Để hoàn tất quá trình đăng ký xét tuyển, trong thời hạn tối đa 3 ngày, kể từ khi có kết quả thi THPT quốc gia năm 2019, thí sinh dùng <Tên đăng nhập> <Mật khẩu> đã được Nhà trường cung cấp để điền kết quả thi THPT quốc gia của 3 môn thuộc Tổ hợp đã đăng ký xét tuyển.

Lưu ý:

- Thí sinh không cung cấp số điện thoại cố định (điện thoại bàn) cũng như số điện thoại di động nhưng có đầu số là “08........, vì khi Nhà trường gửi thông tin liên quan đến xét tuyển qua tin nhắn SMS thì thí sinh sẽ không nhận được;

- Mỗi số điện thoại di động chỉ được dùng để đăng ký duy nhất cho một tài khoản đăng nhập;

- Thí sinh bắt buộc phải nhập tối thiểu 01 nguyện vọng trong phần “Nguyện vọng” thì Hệ thống mới hoàn tất việc đăng ký xét tuyển.

d) Cấu trúc và thang điểm của bài kiểm tra đánh giá năng lực

- Đề kiểm tra năng lực bao gồm 4 nhóm kiến thức:

+ Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt;

+ Kiến thức xã hội tổng hợp (gồm kiến thức phổ quát về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, gia đình, giới tính, lịch sử, địa lý, nông thôn; quan niệm của thí sinh về công bằng xã hội, quyền con người; đạo đức công dân);

+ Kiến thức về pháp luật;

+ Tư duy lôgic và khả năng lập luận.

- Thang điểm của bài kiểm tra đánh giá năng lực: theo thang điểm 30.

đ) Hình thức và ý nghĩa của bài kiểm tra đánh giá năng lực

- Hình thức, thời gian và số lượng câu hỏi của bài kiểm tra:

+ Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm trên giấy;

+ Thời gian làm bài kiểm tra: 75 phút;

+ Số lượng câu hỏi kiểm tra: 100 câu.

- Ý nghĩa của việc tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực:

+ Giúp Nhà trường tuyển được các thí sinh có tố chất, có tư duy lôgic tốt, có hiểu biết sâu rộng các vấn đề về chính trị, kinh tế, xã hội...;

+ Có thêm kênh thông tin để hạn chế tối đa các trường hợp may rủi, học tài thi phận của thí sinh (nếu chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào kỳ thi THPT quốc gia);

+ Giúp thí sinh bước đầu có thể xác định được ngành học mình lựa chọn học tại trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh là phù hợp với khả năng và nguyện vọng của mình.

- Một số lưu ý:

+ Nhà trường không tổ chức phỏng vấn trực tiếp thí sinh;

+ Để làm bài kiểm tra năng lực, thí sinh không cần phải học thêm bất cứ môn học nào nên sẽ không tạo áp lực gì cho thí sinh. Những kiến thức được sử dụng khi làm bài được thí sinh tích lũy trong quá trình trưởng thành của mình.

 

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Stt

Ngành/ nhóm ngành

Khối ngành

Chỉ tiêu

Phương thức tuyển sinh

Trình độ

1.

Luật

III

1.430

Xét tuyển + kiểm tra năng lực

Đại học

2.

Luật Thương mại quốc tế

III

120

Xét tuyển + kiểm tra năng lực

Đại học

3.

Quản trị - Luật

III

300

Xét tuyển + kiểm tra năng lực

Đại học

4.

Quản trị kinh doanh

III

150

Xét tuyển + kiểm tra năng lực

Đại học

5.

Ngôn ngữ Anh

VII

100

Xét tuyển + kiểm tra năng lực

Đại học

 

Tổng chỉ tiêu:

 

2.100

 

 

 

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh năm 2019 của Nhà trường.

 

6. Các thông tin cần thiết để thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành của trường:

a) Mã số trường (ký hiệu trường): LPS

b) Mã số ngành, tổ hợp xét tuyển

Stt

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển/ Mã tổ hợp

Chỉ tiêu

(dự kiến)

Tỷ lệ

(dự kiến)

1.

7380101

Luật

Toán, Lý, Hoá: A00

1.430

24,0%

Toán, Lý, tiếng Anh: A01

22,0%

Văn, Sử, Địa: C00

19,0%

Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp, D06: tiếng Nhật)

35,0%

2.

7380109

Luật Thương mại quốc tế

Toán, Lý, tiếng Anh: A01

120

20,0%

Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp, D06: tiếng Nhật)

40,0%

Văn, GDCD, Ngoại ngữ (D66: tiếng Anh, D69: tiếng Nhật, D70: tiếng Pháp)

20,0%

Toán, GDCD, Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật)

20,0%

3.

7340102

Quản trị - Luật

Toán, Lý, Hoá: A00

300

20,0%

Toán, Lý, tiếng Anh: A01

20,0%

Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp, D06: tiếng Nhật)

40,0%

Toán, GDCD, Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật)

20,0%

4.

7340101

Quản trị kinh doanh

Toán, Lý, Hoá: A00

150

20,0%

Toán, Lý, tiếng Anh: A01

20,0%

Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp, D06: tiếng Nhật)

40,0%

Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật)

20,0%

5.

7220201

Ngôn ngữ Anh

Văn, Toán, tiếng Anh: D01

100

70,0%

Văn, Lịch sử , tiếng Anh: D14

10,0%

Văn, GDCD, tiếng Anh: D66

10,0%

Toán, GDCD, tiếng Anh: D84

10,0%

Lưu ý: Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ; không sử dụng điểm thi năm 2018 được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT để xét tuyển.

c) Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: không;

d) Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Nhà trường chỉ sử dụng điều kiện phụ trong xét tuyển thẳng đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc SAT. Theo đó, khi có thí sinh đạt đủ các điều kiện được nêu tại mục 2.8 nhiều hơn 5% so với chỉ tiêu xét tuyển thẳng, Nhà trường sẽ xét tiêu chí phụ theo thứ tự:

- Điểm của Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc điểm SAT;

- Điểm trung bình của 6 học kỳ THPT của môn chính thuộc Tổ hợp xét tuyển; riêng Tổ hợp D00 thì môn chính là Ngữ văn.

 

7. Tổ chức tuyển sinh:

a) Lịch tuyển sinh: tính đến nay, ngày 18/3/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa ban hành chính thức Lịch công tác kỳ thi THPT quốc gia và Lịch tuyển sinh. Do vậy, các mốc thời gian tuyển sinh của Nhà trường (đăng ký xét tuyển, công bố kết quả xét tuyển sơ bộ, tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực, công bố danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển và xác nhận nhập học ...) được quy định dưới đây có thể sẽ được thay đổi cho phù hợp với Lịch Công tác chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đăng ký xét tuyển (theo hệ thống của Sở Giáo dục và Đào tạo và trên trang thông tin điện tử của Nhà trường): từ ngày 01/4/2019 đến ngày 16/7/2019:

+ Kê khai thông tin: từ ngày 01/4/2019 đến ngày 20/4/2019;

+ Cập nhật điểm học bạ: từ ngày 15/5/2019 đến ngày 30/6/2019;

+ Cập nhật điểm thi THPT quốc gia năm 2019: từ ngày 14/7/2019 đến 17g00' ngày 16/7/2019.

- Công bố kết quả xét tuyển sơ bộ và số báo danh của những thí sinh đủ điều kiện tham gia làm bài kiểm tra năng lực: dự kiến ngày 18/7/2019 (trên website của Trường và thông qua tin nhắn SMS hoặc tài khoản đăng nhập đã cấp cho thí sinh);

- Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực:

+ Ngày kiểm tra: dự kiến buổi sáng ngày 21/7/2019 (Chủ nhật);

+ Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm trên giấy;

+ Thời gian làm bài kiểm tra: 75 phút;

+ Số lượng câu hỏi kiểm tra: 100 câu.

- Công bố kết quả kiểm tra đánh giá năng lực, điểm xét trúng tuyển (dự kiến) và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển: dự kiến ngày 24/7/2019.

- Ngay sau khi Nhà trường công bố danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển, những thí sinh có tên trong danh sách này nếu xác định học tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thì trong thời hạn từ ngày 24/7/2019 đến ngày 28/7/2019 thí sinh sử dụng <tài khoản> và <mật khẩu cá nhân> đã được các thầy/ cô THPT cấp khi nộp hồ sơ để truy cập vào Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để kiểm tra thông tin về nguyện vọng đăng ký xét tuyển và thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Khi đó, thí sinh phải chọn ngành mà thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh là thứ tự nguyện vọng 1.

- Xác nhận nhập học: từ ngày 24/7/2019 đến ngày 28/7/2019, thí sinh trúng tuyển phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thi và đóng dấu đỏ của Sở Giáo dục và Đào tạo) cho Nhà trường thông qua đường bưu điện (theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên) hoặc trực tiếp tại Trường. Quá thời hạn này, thí sinh không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi để xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học.

* Một số điểm đặc biệt lưu ý sau khi Nhà trường công bố điểm xét tuyển (đối với những thí sinh đã bao gồm đủ 3 tiêu chí nêu trên) và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển:

- Điểm xét tuyển vào Trường bao gồm 3 tiêu chí: điểm học bạ + điểm thi THPT quốc gia năm 2019 + điểm của bài kiểm tra đánh giá năng lực do Nhà trường tổ chức. Do vậy, những thí sinh không tham dự kiểm tra đánh giá năng lực thì trong thời gian Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, thí sinh không được chọn một trong các ngành của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh để đăng ký xét tuyển (vì thí sinh không có đủ điểm của 3 tiêu chí để Nhà trường xét tuyển);

- Theo quy định và kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần theo phương thức trực tuyến (dự kiến từ ngày 22/7/2019 đến 17g00' ngày 29/7/2019) hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (dự kiến từ ngày 22/7/2019 đến 17g00' ngày 31/7/2019). Như vậy, sau khi Nhà trường công bố điểm xét trúng tuyển (đối với những thí sinh đã bao gồm đủ 3 tiêu chí nêu trên) và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển, những thí sinh không trúng tuyển hoặc thí sinh có tên trong danh sách dự kiến trúng tuyển nhưng không còn nguyện vọng học tại Trường thì vẫn còn thời gian (còn 6,0 ngày theo phương thức trực tuyến và 8,0 ngày theo phương thức ghi Phiếu) để điều chỉnh nguyện vọng theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển/ thi tuyển: chỉ có một hình thức duy nhất, đó là đăng ký trực tuyến (online) tại địa chỉ: dangkyxettuyen.hcmulaw.edu.vn.

c) Các điều kiện xét tuyển/ thi tuyển:

- Thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo; và các quy định được nêu trong Đề án tuyển sinh của Nhà trường;

- Trường chỉ xét trúng tuyển đối với những thí sinh có tham dự làm bài kiểm tra năng lực; và để có mặt trong buổi kiểm tra đánh giá năng lực thí sinh phải thực hiện việc đăng ký xét tuyển, kê khai thông tin cá nhân và nguyện vọng xét tuyển theo đúng thời gian quy định của Nhà trường;

- Thí sinh thực hiện việc đăng ký xét tuyển tại địa chỉ: “dangkyxettuyen.hcmulaw.edu.vn” theo đúng thời hạn do Nhà trường quy định tại Lịch tuyển sinh và các thông báo trên trang thông tin điện tử của Nhà trường (chậm nhất là 17g00' ngày 16/7/2019 thí sinh phải kê khai đầy đủ thông tin đăng ký xét tuyển trên hệ thống dữ liệu của Nhà trường thì mới có tên trong danh sách xét tuyển sơ bộ);

- Trách nhiệm của thí sinh: Thí sinh phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin đăng ký xét tuyển. Nhà trường sẽ từ chối tiếp nhận nhập học hoặc buộc thôi học (khi thí sinh đã nhập học) nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin đăng ký xét tuyển với hồ sơ gốc.

 

8. Chính sách ưu tiên:

a) Chính sách xét tuyển thẳng:

- Chỉ tiêu: không quá 10% tổng chỉ tiêu;

- Đối tượng:

+ Thí sinh được nêu tại các điểm a, b, c, e, g, h và i khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: tiếng Anh/ hoặc tiếng Pháp/ hoặc tiếng Nhật hoặc SAT (Scholastic Assessment Test), còn thời hạn có giá trị đến ngày 30/6/2019 nếu Chứng chỉ đó có quy định về thời hạn.

- Ngành xét tuyển thẳng:

+ Thí sinh được nêu tại các điểm a, b, c, e, g, h và i khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: tất cả các ngành học được nêu tại mục 2.6.

+ Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (tiếng Anh/ hoặc tiếng Pháp/ hoặc tiếng Nhật) hoặc SAT: tất cả các ngành học được nêu tại mục 2.6; riêng ngành Ngôn ngữ Anh chỉ xét tuyển thẳng thí sinh có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

- Điều kiện xét tuyển thẳng đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc SAT: thí sinh phải đạt các điều kiện sau đây:

+ Đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương);

+ Trình độ ngoại ngữ quốc tế hoặc SAT:

* Trình độ ngoại ngữ quốc tế:

- Tiếng Anh:

+ IELTS đạt điểm từ 6,5 trở lên, do British Council (BC) hoặc International Development Program (IDP) cấp;

+ Hoặc TOEFL iBT đạt điểm từ 90 trở lên, do Educational Testing Service (ETS) cấp.

- Tiếng Pháp:

+ DELF đạt từ B2 trở lên, do Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques - CIEP) cấp;

+ TCF đạt điểm từ 450 trở lên, do Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques - CIEP) cấp.

- Tiếng Nhật: JLPT đạt từ N3 (với mức điểm từ 130/180 điểm) trở lên, do Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation - JF) cấp, trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật.

* SAT (Scholastic Assessment Test, Mỹ): đạt điểm từ 1.100/1.600 hoặc 1.450/2.400 trở lên.

+ Kết quả học tập THPT (điểm học bạ THPT):

- Đối với Tổ hợpmôn ngoại ngữ: Điểm trung bình của 6 học kỳ THPT của 02 môn (trừ môn ngoại ngữ) thuộc Tổ hợp xét tuyển đạt từ 6,50/ môn học (Điểm trung bình của 6 học kỳ THPT được làm tròn đến 02 (hai) chữ số thập phân);

- Đối với Tổ hợp không có môn ngoại ngữ:

+ Đối với Tổ hợp C00: Môn xét tuyển là Ngữ văn và Lịch sử; đối với Tổ hợp A00: Môn xét tuyển là Toán và Vật lý;

+ Điểm trung bình của 6 học kỳ THPT của 02 môn thuộc Tổ hợp xét tuyển (C00: Ngữ văn và Lịch sử; A00: Toán và Vật lý) đạt từ 6,50/ môn học (Điểm trung bình của 6 học kỳ THPT được làm tròn đến 02 (hai) chữ số thập phân).

Tiêu chí phụ đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc SAT: khi có thí sinh đạt đủ các điều kiện nêu trên nhiều hơn 5% so với chỉ tiêu xét tuyển thẳng, Nhà trường sẽ xét tiêu chí phụ theo thứ tự:

+ Điểm của Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc điểm SAT;

+ Điểm trung bình của 6 học kỳ THPT của môn chính thuộc Tổ hợp xét tuyển; riêng Tổ hợp D00 thì môn chính là Ngữ văn.

- Thời gian và cách thức nộp hồ sơ:

+ Đối với thí sinh được nêu tại các điểm a, b, c, e, g, h và i khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT: nộp hồ sơ qua Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2019;

+ Đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc SAT:

. Thời gian: từ ngày 22/4/2019 đến ngày 10/7/2019;

. Cách thức nộp hồ sơ: Trực tuyến (online) tại địa chỉ: dangkyxettuyen.hcmulaw.edu.vn;

. Thí sinh phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin đăng ký xét tuyển thẳng. Nhà trường sẽ từ chối tiếp nhận nhập học hoặc buộc thôi học (khi thí sinh đã nhập học) nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin đăng ký xét tuyển thẳng với hồ sơ gốc.

- Quy định khác: Trường hợp tuyển sinh theo phương thức này chưa hết chỉ tiêu thì số chỉ tiêu còn lại sẽ được chuyển sang xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra đánh giá năng lực”.

b) Chính sách ưu tiên xét tuyển: Thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông năm 2018 và năm 2019 các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật, tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019, đã đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ và có kết quả kiểm tra năng lực (do Nhà trường tổ chức) không bị điểm liệt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được Hội đồng tuyển sinh ưu tiên xét tuyển vào ngành mà thí sinh đăng ký học.

 

9. Lệ phí xét tuyển/kiểm tra đánh giá năng lực:

- Lệ phí xét tuyển: thực hiện theo đúng quy định của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Lệ phí kiểm tra đánh giá năng lực: dự kiến 200.000đ/ thí sinh dự kiểm tra.

 

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

 Mức học phí đối với sinh viên đại học hệ chính quy được thu theo quy định tại Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 18/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, học phí năm học 2019-2020 và những năm tiếp theo dự kiến được thu như sau:

a) Năm học 2019-2020:

- Hệ đại trà: 17.500.000đ/ sinh viên;

- Hệ chất lượng cao: 43.750.000đ/ sinh viên;

- Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Anh văn pháp lý: 35.000.000đ/ sinh viên.

b) Năm học 2020-2021:

- Hệ đại trà: 18.000.000đ/ sinh viên;

- Hệ chất lượng cao: 45.000.000đ/ sinh viên;

- Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Anh văn pháp lý: 36.000.000đ/ sinh viên.

 

11. Thông tin trực hỗ trợ để giải đáp thắc mắc trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019

a) Địa chỉ website của trường: www.hcmulaw.edu.vn;

b) Thông tin trực hỗ trợ để giải đáp thắc mắc:

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Thành An

Phó GĐ TT QHDN và HTSV

091.644.8553

ntan@hcmulaw.edu.vn

Đào Quốc Hùng

Giám đốc Trung tâm Khảo thí

091.6680.681

dqhung@hcmulaw.edu.vn

Phạm Tiến Dũng

Chuyên viên Phòng Đào tạo

090.6638.938

ptdung@hcmulaw.edu.vn

Lê Văn Hiển

Phó trưởng Phòng Đào tạo

090.418.1939

lvhien@hcmulaw.edu.vn

Vũ Đình Lê

Phó trưởng Phòng Đào tạo

090.929.8889

vdle@hcmulaw.edu.vn

 

12. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm

- Trong trường hợp tuyển chưa đủ chỉ tiêu ở đợt xét tuyển đầu tiên, Trường sẽ quyết định tuyển các đợt bổ sung theo phương án: hạ điểm của bài kiểm tra đánh giá năng lực hoặc hạ điểm thi THPT quốc gia hoặc kết hợp cả 02 tiêu chí vừa nêu, cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu.

- Kế hoạch xét tuyển cụ thể sẽ theo thông báo tại thời điểm xét tuyển của từng đợt xét tuyển bổ sung.

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]