Đại học » TP.HCM

Trường Đại học Luật TP.HCM

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
*********

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

Ký hiệu: LPS

Địa chỉ các trụ sở:

+ Trụ sở chính (cơ sở 1): số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4;

+ Cơ sở 2: số 123 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Điện thoại: 1900.555514 hoặc 028.3940.0989 - Ext 112

Website: www.tuyensinh.hcmulaw.edu.vn

Email: tuvantuyensinh@hcmulaw.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhdhluattphcm

 

1. Đối tượng tuyển sinh: thực hiện theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh và thời gian, cách thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

3.1. Phương thức tuyển sinh: có 2 phương thức:

A. Phương thức 1 (xét tuyển thẳng): tối đa 25%/ tổng chỉ tiêu, cho 3 đối tượng:

a) Đối tượng 1:

- Thí sinh thuộc diện được xét tuyển thẳng theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia đối với các môn sau đây, đã tốt nghiệp năm 2020, cụ thể như sau:

+ Môn Văn, Toán: đối với ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật, ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh;

+ Môn tiếng Anh: đối với ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật, ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh;

+ Môn tiếng Nhật và tiếng Pháp: đối với ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật và ngành Luật Thương mại quốc tế;

+ Môn Lý, Hóa: đối với ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật;

+ Môn Sử: đối với ngành Luật và ngành Ngôn ngữ Anh;

+ Môn Địa: đối với ngành Luật.

b) Đối tượng 2:

- Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: tiếng Anh hoặc tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật;

- Thí sinh có kết quả thi SAT của Mỹ (Scholastic Assessment Test).

Những chứng chỉ này nếu có quy định về thời hạn thì phải còn giá trị đến ngày 30/6/2020.

- Điều kiện:

+ Thứ nhất, đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương);

+ Thứ hai, trình độ ngoại ngữ quốc tế/ hoặc có kết quả thi SAT phải đạt như sau:

§ Đối với tiếng Anh: IELTS đạt điểm từ 6,0 trở lên (do British Council (BC) hoặc International Development Program (IDP) cấp); hoặc TOEFL iBT đạt điểm từ 70 trở lên (do Educational Testing Service (ETS) cấp);

§ Hoặc đối với tiếng Pháp là: chứng chỉ DELF đạt từ B2 trở lên (do Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques - CIEP) cấp); hoặc chứng chỉ TCF đạt điểm từ 450 trở lên (do Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques - CIEP) cấp);

§ Hoặc đối với tiếng Nhật là: chứng chỉ JLPT đạt từ N3 (tương ứng với mức điểm từ 130/180 điểm) trở lên (do Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation - JF) cấp, trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật);

§ Hoặc có kết quả thi SAT của Mỹ đạt điểm từ 1.100/1.600 hoặc 1.450/2.400 trở lên.

+ Thứ ba, phải có điểm trung bình của 5 học kỳ THPT (gồm năm Lớp 10, Lớp 11 và học kỳ 1 năm Lớp 12) của 03 môn thuộc Tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 21,0 trở lên (Điểm trung bình của 5 học kỳ THPT được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân);

+ Thứ tư (tiêu chí phụ), khi có thí sinh đạt đủ các điều kiện nêu trên nhiều hơn so với chỉ tiêu xét tuyển thẳng, Nhà trường sẽ xét tiêu chí phụ theo thứ tự:

§ Điểm của Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc điểm thi SAT;

§ Điểm trung bình của 5 học kỳ THPT của môn chính thuộc Tổ hợp xét tuyển; riêng Tổ hợp D00 thì môn chính là Ngữ văn.

c) Đối tượng 3:

- Thí sinh học tại các trường THPT chuyên, năng khiếu;

- Thí sinh học tại các trường THPT thuộc nhóm trường có điểm trung bình thi THPT quốc gia cao nhất trong các năm 2016, năm 2017 và 2018 theo Danh sách “Các trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển thẳng năm 2020 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh”.

- Điều kiện:

+ Thứ nhất, đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương);

+ Thứ hai, thí sinh phải có kết quả học tập của từng năm Lớp 10, 11 và 12 đạt từ loại giỏi trở lên;

+ Thứ ba, phải có điểm trung bình của 5 học kỳ THPT (gồm năm Lớp 10, Lớp 11 và học kỳ 1 năm Lớp 12) của 03 môn thuộc Tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 21,0 trở lên (Điểm trung bình của 5 học kỳ THPT được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân).

+ Thứ tư (tiêu chí phụ), khi có thí sinh đạt đủ các điều kiện nêu trên nhiều hơn so với chỉ tiêu xét tuyển thẳng, Nhà trường sẽ xét tiêu chí phụ theo thứ tự:

§ Điểm trung bình cộng của 3 năm Lớp 10, 11 và 12 (Được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân);

§ Điểm trung bình của 5 học kỳ THPT của môn chính thuộc Tổ hợp xét tuyển; riêng Tổ hợp D00 thì môn chính là Ngữ văn.

d) Lưu ý: Trường hợp tuyển sinh theo phương thức này chưa hết chỉ tiêu thì số chỉ tiêu còn lại sẽ được chuyển sang phương thức “xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT gia năm 2020”.

B. Phương thức 2 (xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020):

a) Chỉ tiêu xét tuyển: tối thiểu là 75%/tổng chỉ tiêu;

b) Đối tượng: dành cho thí sinh không thuộc các trường hợp được xét tuyển thẳng được nêu ở phương thức 1;

c) Phương thức này được thực hiện theo quy định và kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.2. Thời gian, cách thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:

A. Đối với phương thức xét tuyển thẳng (phương thức 1):

a) Đối tượng 1:

- Thí sinh nộp hồ sơ qua hệ thống Sở Giáo dục và Đào tạo, theo thời hạn và cách thức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

- Sau khi có kết quả xét trúng tuyển, thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi và Giấy chứng nhận đạt giải/ hoặc các giấy tờ minh chứng cho việc được xét tuyển thẳng để Nhà trường kiểm tra và đối chiếu, trước ngày 05/9/2020.

b) Đối tượng 2 và 3:

- Thời gian: từ ngày 15/6/2020 đến ngày 31/7/2020;

- Cách thức:

+ Thí sinh nộp hồ sơ (Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu, có trên website của Trường), bản sao có công chứng hoặc chứng thực của Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc điểm thi SAT và học bạ THPT) trực tiếp tại Trường hoặc qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên. Lưu ý: bên ngoài phong bì thư ghi thêm thông tin: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng;

+ Sau khi có kết quả xét trúng tuyển, thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi và các giấy tờ minh chứng cho việc được xét tuyển thẳng để Nhà trường kiểm tra và đối chiếu, trước ngày 05/9/2020.

B. Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (phương thức 2): thí sinh nộp hồ sơ tại các trường THPT hoặc tại các điểm thu nhận hồ sơ do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định, theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Stt

Ngành đào tạo

trình độ đại học

ngành

Tổ hợp xét tuyển/ Mã tổ hợp

Chỉ tiêu

(dự kiến)

Tỷ lệ

(dự kiến)

1.

Luật

7380101

Toán, Lý, Hoá: A00

1.430

20,0%

Toán, Lý, tiếng Anh: A01

25,0%

Văn, Sử, Địa: C00

15,0%

Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp, D06: tiếng Nhật)

40,0%

2.

Luật Thương mại quốc tế

7380109

Toán, Lý, tiếng Anh: A01

120

20,0%

Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp, D06: tiếng Nhật)

40,0%

Văn, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D66: tiếng Anh, D69: tiếng Nhật, D70: tiếng Pháp)

20,0%

Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật)

20,0%

3.

Quản trị kinh doanh

7340101

Toán, Lý, Hoá: A00

150

20,0%

Toán, Lý, tiếng Anh: A01

20,0%

Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp, D06: tiếng Nhật)

40,0%

Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật)

20,0%

4.

Quản trị - Luật

7340102

Toán, Lý, Hoá: A00

300

20,0%

Toán, Lý, tiếng Anh: A01

20,0%

Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp, D06: tiếng Nhật)

40,0%

Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật)

20,0%

5.

Ngôn ngữ Anh

7220201

Văn, Toán, tiếng Anh: D01

100

70,0%

Văn, Lịch sử , tiếng Anh: D14

10,0%

Văn, Giáo dục công dân, tiếng Anh: D66

10,0%

Toán, Giáo dục công dân, tiếng Anh: D84

10,0%

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: thực hiện theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh năm 2020 của Nhà trường. (Xem chi tiết thông báo của trường tại đây)

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành của trường:

a) Mã số trường (ký hiệu trường): LPS

b) Mã số ngành, tổ hợp xét tuyển: thực hiện theo mục 4

c) Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: không;

d) Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: thực hiện theo mục 3.1.

7. Tổ chức tuyển sinh: thực hiện theo mục 3.2.

8. Chính sách ưu tiên (xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;...):

a) Thực hiện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định tại Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Hướng dẫn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

b) Thực hiện xét tuyển thẳng đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc có kết quả thi SAT hoặc thí sinh học tại các Trường THPT chuyên, năng khiếu hoặc thí sinh học tại các trường THPT thuộc nhóm trường có điểm trung bình thi THPT quốc gia cao nhất trong các năm 2017, 2018 và 2019, theo quy định tại mục 3.1.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Lệ phí xét tuyển được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có): Mức học phí đối với sinh viên đại học hệ chính quy được thu theo quy định tại Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 18/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, học phí năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo dự kiến được thu như sau:

a) Năm học 2020-2021:

- Lớp đại trà: 18.000.000đ/ sinh viên;

- Lớp Anh văn pháp lý: 36.000.000đ/ sinh viên;

- Lớp chất lượng cao ngành Luật và ngành Quản trị kinh doanh: 45.000.000đ/ sinh viên;

- Lớp chất lượng cao ngành Quản trị - Luật: 49.500.000đ/ sinh viên.

b) Các năm tiếp theo: sẽ được Nhà trường thông báo ngay sau khi các cấp có thẩm quyền phê duyệt lại Đề án tự chủ của Nhà trường.

 

Close [X]