Đại học » TP.HCM

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
*******

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH

Ký hiệu: DKC

Địa chỉ: Số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
Điện thoại: 028 5445 2222 – 028 2201 0077
Email: tuyensinh@hutech.edu.vn – website: www.hutech.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh:     

Các thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp (người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT); có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

2. Phạm vi tuyển sinh: Trường tuyển thí sinh trong phạm vi cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh: Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

Trường thực hiện đồng thời bốn phương thức tuyển sinh:

- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2019

- Phương thức 2: Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn

- Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2019 của Đại học Quốc gia TP. HCM

- Phương thức 4: Thi tuyển sinh riêng do HUTECH tổ chức 

Riêng đối với các ngành đào tạo mà trong tổ hợp xét tuyển có môn Năng khiếu Vẽ, Trường tổ chức thi tuyển sinh môn Năng khiếu vẽ cho thí sinh hoặc thí sinh nộp kết quả thi môn năng khiếu Vẽ ở trường khác để kết hợp xét tuyển.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT

Ngành học

Mã ngành

Theo KQ thi

THPT QG

Theo phương

thức khác

 

Các ngành đào tạo đại học

 

2.925

2.925

1

Thiết kế đồ họa

7210403

25

25

2

Thiết kế thời trang

7210404

25

25

3

Ngôn ngữ Anh

7220201

150

150

4

Ngôn ngữ Nhật

7220209

100

100

5

Ngôn ngữ Hàn Quốc

7220210

100

100

6

Tâm lý học

7310401

25

25

7

Đông phương học

7310608

50

50

8

Việt Nam học

7310630

25

25

9

Truyền thông đa phương tiện

7320104

50

50

10

Quản trị kinh doanh

7340101

200

200

11

Marketing

7340115

100

100

12

Kinh doanh quốc tế

7340120

150

150

13

Tài chính – Ngân hàng

7340201

75

75

14

Kế toán

7340301

75

75

15

Hệ thống thông tin quản lý

7340405

25

25

16

Luật kinh tế

7380107

100

100

17

Công nghệ sinh học

7420201

75

75

18

Công nghệ thông tin

7480201

200

200

19

An toàn thông tin

7480202

25

25

20

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

200

200

21

Kỹ thuật cơ khí

7520103

50

50

22

Kỹ thuật cơ điện tử

7520114

50

50

23

Kỹ thuật điện

7520201

50

50

24

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

7520207

50

50

25

Kỹ thuật y sinh

7520212

25

25

26

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

7520216

50

50

27

Kỹ thuật môi trường

7520320

50

50

28

Công nghệ thực phẩm

7540101

50

50

29

Công nghệ dệt, may

7540204

25

25

30

Kiến trúc

7580101

25

25

31

Thiết kế nội thất

7580108

25

25

32

Kỹ thuật xây dựng

7580201

75

75

33

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7580205

25

25

34

Kinh tế xây dựng

7580301

25

25

35

Quản lý xây dựng

7580302

25

25

36

Thú y

7640101

50

50

37

Dược học

7720201

250

250

38

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

75

75

39

Quản trị khách sạn

7810201

100

100

40

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

7810202

75

75

 

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:           

5.1. Đối với phương thức 1:  Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2019:

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

- Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do HUTECH quy định

* Lưu ý: Riêng đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển bao gồm môn Năng khiếu Vẽ (Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Kiến trúc, Thiết kế nội thất), thí sinh có thể tham dự kỳ thi Vẽ do HUTECH tổ chức hoặc lấy kết quả thi Vẽ từ trường đại học khác để kết hợp xét tuyển theo tổ hợp môn quy định theo ngành tại bảng mục 2.6.

5.2 Đối với phương thức 2: Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên (riêng các ngành thuộc khối sức khỏe, điểm sàn xét tuyển thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT)

- Điểm xét trúng tuyển = Điểm TB lớp 12 môn 1 + Điểm TB lớp 12 môn 2 + Điểm TB lớp 12 môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Ví dụ: Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Công nghệ thông tin với tổ hợp môn A00 (Toán, Lý, Hóa) phải đảm bảo điều kiện về điểm xét tuyển như sau:

* Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

* Điểm đạt điều kiện xét tuyển = (Điểm trung bình Toán lớp 12 + Điểm trung bình Lý lớp 12 + Điểm trung bình Hóa lớp 12) >= 18

* Điểm xét trúng tuyển = (Điểm trung bình Toán lớp 12 + Điểm trung bình Lý lớp 12 + Điểm trung bình Hóa lớp 12)  +  Điểm ưu tiên (nếu có)

* Lưu ý: Riêng đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển bao gồm môn Năng khiếu Vẽ (Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Kiến trúc, Thiết kế nội thất), thí sinh có thể tham dự kỳ thi Vẽ do HUTECH tổ chức hoặc lấy kết quả thi Vẽ từ trường đại học khác để kết hợp xét tuyển theo tổ hợp môn quy định theo ngành tại bảng mục 6

5.3. Đối với phương thức 3:  Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2019 của Đại học Quốc gia TP. HCM:

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2019 do ĐHQG TP. HCM tổ chức

- Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do HUTECH quy định

* Lưu ý: Riêng đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển bao gồm môn Năng khiếu Vẽ (Kiến trúc, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất), thí sinh cần có điểm môn Năng khiếu Vẽ để làm điều kiện xét tuyển. Thí sinh có thể tham dự kỳ thi Vẽ do HUTECH tổ chức hoặc lấy kết quả thi Vẽ từ trường đại học khác để làm điều kiện tham gia xét tuyển.

5.4. Đối với phương thức 4:  Thi tuyển sinh riêng do HUTECH tổ chức:

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Tham gia kỳ thi tuyển sinh riêng năm 2019 do HUTECH tự tổ chức

- Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do HUTECH quy định

* Lưu ý: Riêng đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển bao gồm môn Năng khiếu Vẽ (Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Kiến trúc, Thiết kế nội thất), thí sinh có thể tham dự kỳ thi Vẽ do HUTECH tổ chức hoặc lấy kết quả thi Vẽ từ trường đại học khác để kết hợp xét tuyển theo tổ hợp môn quy định theo ngành tại bảng mục 2.6.  

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

- Mã trường: DKC     

Stt

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển

1

7720201

Dược học

 A00 (Toán, Lý, Hóa)

 B00 (Toán, Hóa, Sinh)

 C08 (Văn, Hóa, Sinh)

 D07 (Toán, Hóa, Anh)

2

7540101

Công nghệ thực phẩm

3

7520320

Kỹ thuật môi trường

4

7420201

Công nghệ sinh học

5

7640101

Thú y

6

7520212

Kỹ thuật y sinh

 A00 (Toán, Lý, Hóa)

 A01 (Toán, Lý, Anh)

 C01 (Toán, Văn, Lý)

 D01 (Toán, Văn, Anh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

8

7520201

Kỹ thuật điện

9

7520114

Kỹ thuật cơ điện tử

10

7520103

Kỹ thuật cơ khí

11

7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

12

7510205

Công nghệ kỹ thuật ô tô

13

7480201

Công nghệ thông tin

14

7480202

An toàn thông tin

15

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

16

7580201

Kỹ thuật xây dựng

17

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

18

7580302

Quản lý xây dựng

19

7580301

Kinh tế xây dựng

20

7540204

Công nghệ dệt, may

21

7340301

Kế toán

22

7340201

Tài chính - Ngân hàng

23

7310401

Tâm lý học

 A00 (Toán, Lý, Hóa)

 A01 (Toán, Lý, Anh)

 C00 (Văn, Sử, Địa)

 D01 (Toán, Văn, Anh)

24

7340115

Marketing

25

7340101

Quản trị kinh doanh

26

7340120

Kinh doanh quốc tế

27

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

28

7810201

Quản trị khách sạn

29

7810202

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

30

7380107

Luật kinh tế

31

7580101

Kiến trúc

 A00 (Toán, Lý, Hóa)

 D01 (Toán, Văn, Anh)

 H01 (Toán, Văn, Vẽ)

 V00 (Toán, Lý, Vẽ)

32

7580108

Thiết kế nội thất

33

7210404

Thiết kế thời trang

 H01 (Toán, Văn, Vẽ)

 H02 (Toán, Anh, Vẽ)

 H06 (Văn, Anh, Vẽ)

 V00 (Toán, Lý, Vẽ)

34

7210403

Thiết kế đồ họa

35

7320104

Truyền thông đa phương tiện

 A01 (Toán, Lý, Anh)

 C00 (Văn, Sử, Địa)

 D01 (Toán, Văn, Anh)

 D15 (Văn, Địa, Anh)

36

7310608

Đông phương học

37

7310630

Việt Nam học

38

7220210

Ngôn ngữ Hàn Quốc

39

7220201

Ngôn ngữ Anh

 A01 (Toán, Lý, Anh)

 D01 (Toán, Văn, Anh)

 D14 (Văn, Sử, Anh)

 D15 (Văn, Địa, Anh)

40

7220209

Ngôn ngữ Nhật

- Trường không quy định mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp, không quy định các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển.

- Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ, không sử dụng điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT để xét tuyển.

7. Tổ chức tuyển sinh:         

Thực hiện theo “Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy”, được ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT được ban hành ngày 28/02/2019 về việc Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

7.1. Phương thức 1: Tổ chức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia:

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định Điều 7 của “Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy” và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

a) Các điều kiện xét tuyển:

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

- Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do HUTECH quy định

b) Thời gian xét tuyển:

HUTECH thực hiện xét tuyển phương thức 1 theo quy định của Bộ GD&ĐT về quy trình xét tuyển, điều kiện xét tuyển, thời gian xét tuyển, lệ phí xét tuyển,...

c) Hình thức nhận đăng ký xét tuyển

Thí sinh đăng ký bằng Phiếu đăng ký dự thi THPT và Xét tuyển đại học 2019, mã trường DKC.

7.2. Phương thức 2: Tổ chức xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn:

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với kết quả học tập năm lớp 12 của từng môn trong tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định Điều 7 của “Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy” và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

a) Các điều kiện xét tuyển:

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên (riêng các ngành thuộc khối sức khỏe theo quy định của Bộ GD&ĐT)

Điểm xét trúng tuyển = Điểm TB lớp 12 môn 1 + Điểm TB lớp 12 môn 2 + Điểm TB lớp 12 môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Ví dụ: Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Công nghệ thông tin với tổ hợp môn A00 (Toán, Lý, Hóa) phải đảm bảo điều kiện về điểm xét tuyển như sau:

* Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

* Điểm đạt điều kiện xét tuyển = (Điểm trung bình Toán lớp 12 + Điểm trung bình Lý lớp 12 + Điểm trung bình Hóa lớp 12) >= 18.

* Điểm xét trúng tuyển = (Điểm trung bình Toán lớp 12 + Điểm trung bình Lý lớp 12 + Điểm trung bình Hóa lớp 12)  +  Điểm ưu tiên (nếu có)

b) Thời gian xét tuyển (dự kiến):

HUTECH dự kiến tổ chức 08 đợt xét tuyển:

- Đợt 1: 02/05 – 30/06/2019                       - Đợt 5: 01/08 – 10/08/2019

- Đợt 2: 01/07 – 10/07/2019                       - Đợt 6: 11/08 – 20/08/2019

- Đợt 3: 11/07 – 20/07/2019                       - Đợt 7: 21/08 – 31/08/2019

- Đợt 4: 21/07 – 31/07/2019                       - Đợt 8: 01/09 – 10/09/2019

c) Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của HUTECH)

Bản photo công chứng học bạ THPT

Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

d) Hình thức nhận đăng ký xét tuyển:

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng 03 hình thức:

- Đăng ký trực tuyến tại website: www.hutech.edu.vn

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở chính HUTECH

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Tư vấn Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công nghệ TP. HCM, địa chỉ số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

7.3. Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2019 của ĐHQG TP.HCM

Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi đánh giá năng lực 2019 của ĐHQG TP.HCM (theo thang điểm 1200) và cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định.

a) Điều kiện xét tuyển

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2019 do ĐHQG TP. HCM tổ chức

- Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do HUTECH quy định

* Lưu ý: Riêng đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển bao gồm môn Năng khiếu Vẽ (Kiến trúc, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất), thí sinh cần có điểm môn Năng khiếu Vẽ để làm điều kiện xét tuyển. Thí sinh có thể tham dự kỳ thi Vẽ do HUTECH tổ chức hoặc lấy kết quả thi Vẽ từ trường đại học khác để làm điều kiện tham gia xét tuyển.

b) Thời gian xét tuyển (dự kiến)

HUTECH tổ chức 02 đợt xét tuyển:

Đợt 1: Từ 11 - 28/4/2019 (đối với thí sinh tham dự kỳ thi Đợt 1, ngày 31/3/2019)

+ Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào HUTECH: 11/4/2019

+ Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển trước 17h00 ngày 28/4/2019

+ Công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển: 02/5/2019

Đợt 2: Từ 16 - 23/7/2019 (đối với thí sinh tham dự kỳ thi Đợt 2, ngày 07/7/2019)

+ Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào HUTECH: 16/7/2019

+ Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển trước 17h00 ngày 23/7/2019

+ Công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển: 25/7/2019

Thí sinh có thể xem các thông tin liên quan đến kỳ thi đánh giá năng lực, điểm xét tuyển, kết quả xét tuyển,… tại địa chỉ website: www.hutech.edu.vn/thi-nang-luc.

c) Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của HUTECH)

- Bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực năm 2019 của ĐHQG TP.HCM

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

d) Hình thức nhận đăng ký xét tuyển

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng 03 hình thức:

- Đăng ký trực tuyến tại website: www.hutech.edu.vn/thi-nang-luc

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở chính của HUTECH

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Tư vấn Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công nghệ TP. HCM, số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

7.4. Phương thức 4: Thi tuyển sinh riêng do HUTECH tổ chức

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định Điều 7 của “Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy” và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

* Lưu ý:  Riêng đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển bao gồm môn Năng khiếu Vẽ (Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Kiến trúc, Thiết kế nội thất), thí sinh có thể tham dự kỳ thi Vẽ do HUTECH tổ chức hoặc lấy kết quả thi Vẽ từ trường đại học khác để kết hợp xét tuyển theo tổ hợp môn quy định theo ngành tại bảng mục 2.6.

a) Các điều kiện xét tuyển:

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Tham gia kỳ thi tuyển sinh riêng năm 2019 do HUTECH tổ chức

- Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do HUTECH quy định

b) Thời gian thi tuyển:

HUTECH dự kiến tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng vào các ngày 13 và 14/07/2019.

Các môn thi tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh

* Lưu ý: Thí sinh đăng ký các môn thi theo nhu cầu xét tuyển vào ngành học.

- Hình thức thi: Trắc nghiệm

- Thời gian nhận đăng ký dự thi: 01/04 - 02/07/2019

- Phát giấy báo dự thi: 08/07 - 10/07/2019

- Tổ chức thi tuyển sinh: 13/07 - 14/07/2019

- Lịch thi dự kiến như sau:

Ngày

Buổi

Bài thi/

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu bài thi

Thứ Bảy

13/07/2019

Chiều

  Tập hợp thí sinh phổ biến quy chế thi

14 giờ 00

Chủ Nhật

14/07/2019

Sáng

  Toán

90 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

  Tiếng Anh

60 phút

09 giờ 10

09 giờ 15

Chiều

  Vật lý

50 phút

13 giờ 30

13 giờ 35

  Hóa học

50 phút

14 giờ 30

14 giờ 35

  Sinh học

50 phút

15 giờ 30

15 giờ 35

- Công bố kết quả thi: 18/07/2019

- Phát giấy báo trúng tuyển và đón tiếp nhập học: 22/07 - 26/07/2019

c) Hồ sơ đăng ký dự thi và xét tuyển

Hồ sơ đăng ký dự thi và xét tuyển bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi và xét tuyển (theo mẫu của HUTECH)

- 4 ảnh (4x6) chưa quá 6 tháng (mặt sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh)

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

d) Hình thức nhận đăng ký thi tuyển và xét tuyển

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng 03 hình thức:

- Đăng ký trực tuyến tại website: www.hutech.edu.vn

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở chính của HUTECH

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Tư vấn Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công nghệ TP. HCM, số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

7.5. Tổ chức thi tuyển sinh môn năng khiếu Vẽ:

a) Thời gian và địa điểm thi tuyển:

Trường tổ chức 4 đợt thi tuyển vào Thứ Bảy từ ngày 29/06 đến 10/08/2019 tại trụ sở chính của Trường. Cụ thể như sau:

- Đợt 1: 29/06/2019                                     - Đợt 3: 27/07/2019

- Đợt 2: 13/07/2019                                     - Đợt 4: 10/08/2019

b) Hồ sơ đăng ký thi tuyển:

- Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu của Trường

- 2 ảnh (4x6) chưa quá 6 tháng (mặt sau ảnh ghi họ tên, ngày tháng năm sinh).

c) Thời gian, địa điểm và hình thức nhận đăng ký thi tuyển:

Thí sinh đăng ký thi tuyển trực tiếp tại trụ sở chính của Trường từ ngày 01/06 đến 08/08/2019.

7.6 Hướng dẫn nhập học

Thí sinh trúng tuyển bắt buộc phải nộp các hồ sơ sau đây mới đủ điều kiện nhập học:

- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia

- Bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019 sẽ bổ sung Bằng tốt nghiệp THPT ngay sau khi được cấp bằng tốt nghiệp)

- Bản photo công chứng Học bạ THPT

- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019 của ĐHQG TP.HCM (đối với thí sinh trúng tuyển bằng phương thức 3)

Thí sinh có thể nộp trực tiếp tại Trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo thời gian quy định.

Thời gian nhập học: Thí sinh nhập học theo thời gian được thông báo cụ thể trong Giấy báo trúng tuyển của HUTECH.

8. Chính sách ưu tiên:         

- Đối với phương thức 1, phương thức 2 và phương thức 4: Chính sách ưu tiên theo đối tượng, theo khu vực được thực hiện theo quy chế tuyển sinh năm 2019. Mức điểm ưu tiên được xác định như sau: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10.

- Đối với phương thức 3: Mức điểm ưu tiên được xác định như sau: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 40 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 10 điểm, tương ứng với tổng điểm bài thi đánh giá năng lực theo thang điểm 1200.

Trường không tổ chức xét tuyển thẳng cũng như không tổ chức ưu tiên xét tuyển theo các Khoản 2, 3 Điều 7 của “Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy”.   

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

- Lệ phí đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Lệ phí đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập năm lớp 12: 30.000 đồng/ hồ sơ.

- Lệ phí đăng ký xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH QG TP. HCM: 30.000 đồng/ hồ sơ.

- Lệ phí đăng ký dự thi tuyển sinh riêng do HUTECH tổ chức: 50.000 đồng/ hồ sơ.

- Lệ phí thi tuyển sinh môn năng khiếu Vẽ: 150.000 đồng/ hồ sơ.      

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Học phí được xây dựng trên cơ sở học chế tín chỉ, được thu theo học kỳ và phụ thuộc vào tổng số tín chỉ sinh viên đăng ký học trong học kỳ.

Học phí bình quân dự kiến từ 3.000.000 – 3.200.000 đồng/tháng, tương đương 15.000.000 – 16.000.000 đồng/học kỳ.

Riêng ngành Dược học, học phí bình quân dự kiến từ 3.600.000 – 4.000.000 đồng/ tháng, tương đương 18.000.000 – 20.000.000 đồng/học kỳ.

Đơn giá học phí/1 tín chỉ được giữ nguyên trong suốt năm học và có thể thay đổi vào năm tiếp theo nhưng không vượt quá 7%/ năm.  

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]