Đại học » TP.HCM

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
*********

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

Ký hiệu: QST

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 62884499 - 3355

Email: tuyensinh@hcmus.edu.vn;  tuvantuyensinh@hcmus.edu.vn

Website: tuyensinh.hcmus.edu.vn

 

Tên ngành/ chương trình

 đào tạo

Mã tuyển sinh

Tổ hợp môn thi/bài thi

Chỉ tiêu

Sinh học

 7420101

Sinh - Hóa - Toán (B00)

Sinh - Toán - Vật lý (A02)

Sinh - Toán -  Tiếng Anh (B08)

220

Sinh học (CT Chất lượng cao)

 7420101_CLC

Sinh - Hóa - Toán (B00)

Sinh - Toán - Vật lý (A02)

Sinh - Toán -  Tiếng Anh (B08)

40

Công nghệ Sinh học

 7420201

Sinh - Toán - Vật lý (A02)

Sinh - Hóa - Toán (B00)

KHTN - Toán - Tiếng Anh (D90)

Sinh - Toán -  Tiếng Anh (B08)

200

Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao)

 7420201_CLC

Sinh - Toán - Vật lý (A02)

Sinh - Hóa - Toán (B00)

KHTN - Toán - Tiếng Anh (D90)

Sinh - Toán -  Tiếng Anh (B08)

120

Vật lý học

 7440102

Vật lý - Toán - Hóa (A00)

Vật lý - Toán - Tiếng Anh (A01)

Toán - KHTN - Tiếng Anh (D90)

Vật lý - Toán - Sinh (A02)

200

Hoá học

 7440112

Hóa - Lý - Toán (A00)

Hóa - Sinh - Toán (B00)

Hóa - Toán - Tiếng Anh  (D07)

KHTN - Toán - Tiếng Anh (D90)

220

Hóa học (CT Chất lượng cao)

 7440112_CLC

Hóa - Lý - Toán (A00)

Hóa - Sinh - Toán (B00)

Hóa - Toán - Tiếng Anh  (D07)

KHTN - Toán - Tiếng Anh (D90)

80

Hoá học (CTLK Việt - Pháp)

 7440112_VP

Hóa - Lý - Toán  (A00)

Hóa - Sinh - Toán (B00)

Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)

Hóa - Toán - Tiếng Pháp (D24)

40

Khoa học Vật liệu

 7440122

Lý - Hóa - Toán (A00)

Hóa - Sinh - Toán (B00)

Lý - Toán - Tiếng Anh (A01)

Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)

150

Công nghệ Vật liệu

 7510402

Lý - Hóa - Toán (A00)

Hóa - Sinh - Toán (B00)

Lý - Toán - Tiếng Anh (A01)

Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)

50

Địa chất học

 7440201

Toán - Hóa - Lý (A00)

Sinh - Toán - Hóa (B00)

Lý - Toán - Tiếng Anh (A01)

Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)

100

Kỹ thuật Địa chất

 7520501

Toán - Hóa - Lý (A00)

Sinh - Toán - Hóa (B00)

Lý - Toán - Tiếng Anh (A01)

Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)

50

Hải dương học

 7440228

Toán - Lý - Hóa (A00)

Toán - Sinh – Hóa (B00)

Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)

Toán - Hóa - Tiếng Anh (D07)

50

Khoa học Môi trường

 7440301

Hóa - Toán - Lý (A00)

Sinh - Hóa - Toán (B00)

Sinh - Toán - Tiếng Anh (B08)

Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)

140

Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao)

 7440301_CLC

Hóa - Toán - Lý (A00)

Sinh - Hóa - Toán (B00)

Sinh - Toán - Tiếng Anh (B08)

Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)

40

Nhóm ngành Toán học, Toán tin, Toán ứng dụng

 7460101_NN

 Toán - Lý - Hóa (A00)

Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)

Toán - Hóa  - Sinh (B00)

Toán - Văn - Tiếng Anh (D01)

210

Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin

 7480201_NN

Toán - Lý - Hóa (A00)

Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)

Toán - Tiếng Anh - Sinh (B08)

Toán - Tiếng Anh - Hoá (D07)

400

Công nghệ thông tin (CT Chất lượng cao)

 7480201_CLC

Toán - Lý - Hóa (A00)

Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)

Toán - Tiếng Anh - Sinh (B08)

Toán - Tiếng Anh - Hoá (D07)

440

Khoa học máy tính (CT Tiên tiến)

 7480101_TT

Toán - Lý - Hóa (A00)

Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)

Toán - Tiếng Anh - Sinh (B08)

Toán - Tiếng Anh - Hoá (D07)

80

Công nghệ thông tin (CTLK Việt - Pháp)

 7480201_VP

Toán - Lý - Hóa (A00)

Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)

Toán - Lý - Tiếng Pháp (D29)

Toán - Tiếng Anh - Hoá (D07)

40

Công nghệ kỹ thuật Hoá học (CT Chất lượng cao)

 7510401_CLC

Hoá - Lý - Toán (A00)

Hoá - Sinh - Toán (B00)

Hoá - Toán - Tiếng Anh  (D07)

KHTN - Toán - Tiếng Anh (D90)

120

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

 7510406

Hóa - Toán - Lý (A00)

Sinh - Hóa - Toán (B00)

Sinh - Toán - Tiếng Anh (B08)

Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)

120

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

 7520207

Toán - Lý - Hóa (A00)

Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)

Toán - Tiếng Anh - Hóa (D07)

Toán - KHTN - Tiếng Anh (D90)

160

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

(CT Chất lượng cao)

 7520207_CLC

Toán - Lý - Hóa (A00)

Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)

Toán - Tiếng Anh - Hóa (D07)

Toán - KHTN - Tiếng Anh (D90)

80

Kỹ thuật hạt nhân

 7520402

Lý - Toán - Hóa (A00)

Lý - Toán - Tiếng Anh (A01)

Lý - Toán - Sinh (A02)

Toán - KHTN - Tiếng Anh (D90)

50

Vật lý Y khoa

 7520403

Lý - Toán - Hóa (A00)

Lý - Toán - Tiếng Anh (A01)

Lý - Toán - Sinh (A02)

Toán - KHTN - Tiếng Anh (D90)

40

Khoa học dữ liệu

 7480109

Toán - Lý - Hóa (A00)

Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)

Sinh - Toán - Tiếng Anh (B08)

Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)

90

Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết do Đại học Kỹ thuật Auckland, New Zealand cấp bằng)

 7480201_ZLD

Toán - Lý - Hóa (A00)

Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)

Sinh - Toán - Tiếng Anh (B08)

Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)

100

 

Phương thức tuyển sinh năm 2021:

Năm 2021, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) tuyển sinh tổng chi tiêu khoảng gần 3.600 theo 5 phương thức, các phương thức xét tuyển đều yêu cầu thí sinh phải đáp ứng điều kiện chung là tốt nghiệp THPT:

- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của Bộ GD-ĐT khoảng 4% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.

- Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM từ 10 - 20% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.

- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT từ 15 - 55% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.

- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2021 từ 30 - 60% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành 

- Phương thức 5: tối đa 1% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành, gồm hai đối tượng là thí sinh người Việt Nam học trường nước ngoài tại Việt Nam và thí sinh người nước ngoài học THPT tại nước ngoài.

 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

- Đối với xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 của Bộ GD&ĐT (Phương thức 1) và ưu tiên xét tuyển (Phương thức 2), ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT áp dụng theo quy định của Bộ GD&ĐT và quy định của ĐHQG-HCM.

- Đối với xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Phương thức 3) ngưỡng đảm bảo chất lượng sẽ được Hội đồng tuyển sinh Trường quyết định và công bố sau khi có điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT để thí sinh điều chỉnh theo kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.

- Đối với xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức (Phương thức 4), căn cứ vào kết quả kỳ thi, Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ quyết định và công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT theo kế hoạch tuyển sinh chung của ĐHQG-HCM.

- Phương thức 5: đối với thí sinh người Việt Nam học Trường nước ngoài tại Việt Nam, điều kiện cần là có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên hay TOEFL iBT từ 50 trở lên; đối với thí sinh người nước ngoài học THPT tại nước ngoài, điều kiện cần là có năng lực tiếng Việt từ trung cấp B2 trở lên hoặc tương đương bậc 4/6 nếu đăng ký học chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt; nếu thí sinh người nước ngoài đăng ký chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh thì phải có trình độ tương đương IELTS từ 5.5 trở lên hay TOEFL iBT từ 50 trở lên hay có quốc tịch là nước sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính; ngoài ra Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ quyết định và công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT theo kế hoạch tuyển sinh chung của ĐHQG-HCM

 

Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

- Mã số tuyển sinh của trường: QST

- Mã ngành/nhóm ngành, tổ hợp môn/bài thi xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 như ở bảng trên.

- Điểm chuẩn trúng tuyển được xác định như sau:

+ Thống nhất chung cho từng ngành/nhóm ngành tuyển sinh, không phân biệt tổ hợp môn/bài thi xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng điểm 03 bài thi/môn thi của tổ hợp môn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021, không nhân hệ số, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có)

+ Đối với ngành/nhóm ngành có môn tiếng Anh trong tổ hợp môn xét tuyển: chỉ sử dụng kết quả điểm bài thi tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, không sử dụng kết quả quy đổi khi miễn thi bài thi tiếng Anh.

+ Nếu các thí sinh có cùng điểm tổng, thứ tự ưu tiên xét tuyển sẽ được xác định theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng đăng ký của thí sinh.

 

Học phí

1. Chương trình Đào tạo đại trà trình độ đại học: năm học 2020-2021 là 1.170.000 đồng/tháng

2. Học phí các chương trình đề án năm học 2021-2022 theo quyết định ĐHQG-HCM phê duyệt:

-    Khoa học máy tính (chương trình Tiên tiến): 47.000.000 đồng /năm

-    Công nghệ thông tin (chương trình CLC): 34.800.000 đồng/năm

-    Công nghệ thông tin (chương trình liên kết ĐH Claude Bernard Lyon I-Pháp): 44.500.000 đồng/năm

-    Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (chương trình CLC): 47.300.000 đồng/ năm

-    Hóa học (chương trình liên kết ĐH Le Mans - Pháp):47.300.000 đồng /năm

-    Khoa học Môi trường (chương trình CLC): 40.000.000 đồng /năm  

3. Trường đang làm thủ tục xin ĐHQG - HCM phê duyệt mức thu học phí NH 2021 - 2022   (tăng khoảng 10% so với NH 2020 - 2021)

-    Hóa học (chương trình CLC): NH 2020 - 2021:  40.000.000 đồng/năm

-    Sinh học (chương trình CLC):  NH 2020 - 2021: 40.000.000 đồng/năm

-    Công nghệ Sinh học (chương trình CLC): NH 2020 - 2021: 40.000.000 đồng /năm)

-    Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chương trình CLC): NH 2020 - 2021: 32.000.000 đồng /năm

Bản quyền 2008 - 2022 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]