Đại học » TP.HCM

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018
*******

Tên trường: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM

Ký hiệu: QST

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: 0917.522.917

Website: tuyensinh.hcmus.edu.vn

                                                                                                                                                           

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Đã tốt nghiệp THPT 
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.                                                           

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc                                                   

3. Phương thức tuyển sinh: Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;                                                

- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Bộ GD&ĐT với chỉ tiêu tối đa là 5% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.
- Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM với chỉ tiêu tối đa là 15% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.

- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPTQG năm 2018 với chỉ tiêu tối thiểu 60% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.

- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức với chỉ tiêu tối đa 20% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT

Tên ngành/ nhóm ngành

Chỉ tiêu

Phương thức xét tuyển

I

Đại học

 

 

1

Sinh học

300

Phương thức 1, 2, 3 và 4

2

Sinh học (Tuyển sinh đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre)

50

-nt-

3

Công nghệ Sinh học

200

-nt-

4

Công nghệ Sinh học (Chương trình Chất lượng cao)

40

-nt-

5

Vật lý học

200

-nt-

6

Hóa học

250

-nt-

7

Hoá học (Chương trình liên kết Việt - Pháp)

25

-nt-

8

Khoa học vật liệu

200

-nt-

9

Địa chất học

160

-nt-

10

Hải dương học

80

-nt-

11

Khoa học Môi trường

150

-nt-

12

Khoa học Môi trường (Tuyển sinh đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre)

50

-nt-

13

Toán học

300

-nt-

14

Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin

550

-nt-

15

Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao)

100

-nt-

16

Công nghệ thông tin (Chương trình Tiên tiến)

60

-nt-

17

Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết Việt - Pháp)

40

-nt-

18

Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình Chất lượng cao)

90

-nt-

19

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

100

-nt-

20

Kỹ thuật điện - tử viễn thông

200

-nt-

21

Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình Chất lượng cao)

40

-nt-

22

Kỹ thuật hạt nhân

50

-nt-

II

Cao đẳng

 

 

23

Công nghệ thông tin

210

-nt-

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

- Đối với xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Bộ GD&ĐT (Phương thức 1) và ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM (Phương thức 2), ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT áp dụng theo quy định của Bộ GD&ĐT và quy định của ĐHQG-HCM.

- Đối với xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPTQG năm 2018 (Phương thức 3) và xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức (Phương thức 4), căn cứ vào kết quả từ các kỳ thi, Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ quyết định và công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT trước thời điểm thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng theo kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT và ĐHQG-HCM.
 * Xem ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển do trường công bố TẠI ĐÂY

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

- Mã số tuyển sinh của trường: QST

- Mã ngành/nhóm ngành, tổ hợp môn/bài thi xét tuyển: trình bày ở bảng dưới

- Điểm chuẩn trúng tuyển: Thống nhất chung cho từng ngành/nhóm ngành tuyển sinh, không phân biệt tổ hợp môn/bài thi xét tuyển. Nếu các thí sinh có cùng điểm tổng, thứ tự ưu tiên xét tuyển sẽ được xác định theo thứ tự ưu tiên của các môn/bài thi ở bảng dưới.

- Đối với xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPTQG năm 2018, cách thức xác định điểm chuẩn trúng tuyển thực hiện như các năm trước. 

- Đối với xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức, Hội đồng tuyển sinh của Trường sẽ quyết định và công bố cách thức xác định điểm chuẩn trúng tuyển theo kế hoạch chung của ĐHQG-HCM.

- Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển.

 

TT

 

Mã tuyển sinh

 

Tên ngành/ nhóm ngành

Tổ hợp môn/bài thi (Mã tổ hợp) xét tuyển

(xếp theo thứ tự ưu tiên)

1

7420101

Sinh học

Sinh - Hóa – Toán (B00)

KHTN - Toán - Tiếng Anh (D90)

2

7420101_BT

Sinh học (Tuyển sinh đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre)

Sinh - Hóa – Toán (B00)

KHTN - Toán - Tiếng Anh (D90)

3

7420201

Công nghệ Sinh học

Hóa - Toán - Lý (A00)

Sinh - Hóa - Toán (B00)

KHTN - Toán - Tiếng Anh (D90)

4

7420201_CLC

Công nghệ Sinh học (Chương trình Chất lượng cao)

Hóa - Toán - Lý (A00)

Sinh - Hóa - Toán (B00)

KHTN - Toán - Tiếng Anh (D90)

5

7440102

Vật lý học

Lý - Toán - Hóa (A00)

Lý - Toán - Tiếng Anh (A01)

Toán - KHTN - Tiếng Anh (D90)

Lý - Toán - Sinh (A02)

6

7440112

Hóa học

Hóa - Lý - Toán (A00)

Hóa - Sinh - Toán (B00)

Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)

KHTN - Toán - Tiếng Anh (D90)

7

7440112_VP

Hoá học (Chương trình liên kết Việt - Pháp)

Hóa - Lý - Toán (A00)

Hóa - Sinh - Toán (B00)

Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)

Hóa - Toán - Tiếng Pháp (D24)

8

7440122

Khoa học vật liệu

Lý - Hóa - Toán (A00)

Hóa - Sinh - Toán (B00)

Lý - Toán - Tiếng Anh (A01)

Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)

9

7440201

Địa chất học

Toán - Hóa - Lý (A00)

Sinh - Toán - Hóa (B00)

Lý - Toán - Tiếng Anh (A01)

Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)

10

7440228

Hải dương học

Toán - Lý - Hóa (A00)

Toán - Sinh – Hóa (B00)

Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)

Toán - Hóa - Tiếng Anh (D07)

11

7440301

Khoa học Môi trường

Hóa - Toán - Lý (A00)

Sinh - Hóa - Toán (B00)

Sinh - Toán - Tiếng Anh (D08)

Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)

12

7440301_BT

Khoa học Môi trường (Tuyển sinh đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre)

Hóa - Toán - Lý (A00)

Sinh - Hóa - Toán (B00)

Sinh - Toán - Tiếng Anh (D08)

Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)

13

7460101

Toán học

Toán - Lý - Hóa (A00)

Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)

Toán - KHTN - Tiếng Anh (D90)

14

7480201

Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin

Toán - Lý - Hóa (A00)

Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)

Toán - Tiếng Anh - Sinh (D08)

Toán - Tiếng Anh - Hoá (D07)

15

7480201_CLC

Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao)

Toán - Lý - Hóa (A00)

Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)

Toán - Tiếng Anh - Sinh (D08)

Toán - Tiếng Anh - Hoá (D07)

16

7480201_TT

Công nghệ thông tin (Chương trình Tiên tiến)

Toán - Lý - Hóa (A00)

Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)

Toán - Tiếng Anh - Sinh (D08)

Toán - Tiếng Anh - Hoá (D07)

17

7480201_VP

Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết Việt - Pháp)

Toán - Lý - Hóa (A00)

Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)

Toán - Lý - Tiếng Pháp (D29)

Toán - Tiếng Anh - Hoá (D07)

18

7510401_CLC

Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình Chất lượng cao)

Hoá - Lý - Toán (A00)

Hoá - Sinh - Toán (B00)

Hoá - Toán - Tiếng Anh (D07)

KHTN - Toán - Tiếng Anh (D90)

19

7510406

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Hóa - Toán - Lý (A00)

Sinh - Hóa - Toán (B00)

Sinh - Toán - Tiếng Anh (D08)

Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)

20

7520207

Kỹ thuật điện - tử viễn thông

Toán - Lý - Hóa (A00)

Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)

Toán - Tiếng Anh - Hóa (D07)

21

7520207_CLC

Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình Chất lượng cao)

Toán - Lý - Hóa (A00)

Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)

Toán - Tiếng Anh - Hóa (D07)

22

7520402

Kỹ thuật hạt nhân

Lý - Toán - Hóa (A00)

Lý - Toán - Tiếng Anh (A01)

Lý - Toán - Sinh (A02)

Toán - KHTN - Tiếng Anh (D90)

23

6480201

Cao đẳng Công nghệ thông tin

Toán - Lý - Hóa (A00)

Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)

7. Tổ chức tuyển sinh:

- Các điều kiện xét tuyển chung: 

+ Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT.

+ Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được UBND cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập do hậu quả của chất độc hoá học là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học: Hiệu trưởng sẽ xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.

- Thời gian, hình thức nhận ĐKXT theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ĐHQG-HCM. Trường sẽ thông báo chi tiết và cập nhật trên trang thông tin tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQG-HCM.

8. Chính sách ưu tiên:

* Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Bộ GD&ĐT với chỉ tiêu tối đa là 5% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành (Phương thức 1)

* Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM (Phương thức 2): 

- Đối tượng:

+ Học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu của các trường đại học, tỉnh, thành phố trên toàn quốc (danh sách theo quy định của ĐHQG)

+ Học sinh các trường THPT thuộc nhóm các trường có điểm trung bình thi THPTQG cao nhất năm 2016, 2017 (danh sách theo quy định của ĐHQG) 

+ Chỉ tiêu dự kiến: tối đa 15% tổng chỉ tiêu của ngành/nhóm ngành

- Điều kiện đăng ký:

+ Tốt nghiệp THPT 2018.

+ Đạt danh hiệu học sinh giỏi trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 hoặc là thành viên đội tuyển của trường hoặc tỉnh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

+ Có hạnh kiểm tốt trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12

+ Chỉ áp dụng một lần đúng năm học sinh tốt nghiệp THPT

+ Số nguyện vọng học sinh được đăng ký ưu tiên xét tuyển theo quy định của¬ ĐHQG-HCM. 

- Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển:

+ Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển

+ Một bài luận được viết trên giấy A4, trình bày lý do muốn học tại trường, mối quan tâm đến ngành học, mục tiêu học tập, nghề nghiệp, đóng góp cho xã hội của bản thân

+ Một thư giới thiệu của giáo viên trường THPT, nơi thí sinh học lớp 12

+ Bản sao học bạ 3 năm THPT (có xác nhận của trường THPT).

+ Hai phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh; hai hình chân dung cỡ 4x6 kiểu chứng minh thư mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi họ và tên, ngày tháng năm sinh, tên lớp vào mặt sau tấm ảnh)

- Quy trình, địa điểm, thời gian nhận hồ sơ: theo quy định của ĐHQG-HCM

- Hội đồng tuyển sinh trường xét tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Điểm trung bình 6 học kỳ THPT của tổ hợp môn xét tuyển do thí sinh đăng ký. 

+ Bài luận viết tay.

+ Thư giới thiệu của giáo viên

Hội đồng tuyển sinh của trường thực hiện xét tuyển, công bố kết quả xét tuyển theo kế hoạch chung của ĐHQG-HCM.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ĐHQG-HCM.

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: 960.000 đồng/tháng; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm học như sau: năm học 2019-2020 là 1.060.000 đồng/tháng; năm học 2020-2021 là 1.170.000 đồng/tháng.

11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm

- Tuyển sinh bổ sung đợt 1: từ 22/8/2018

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]