Nghề Thiết kế trang Web

 

Tên nghề:         THIẾT KẾ TRANG WEB

Mã nghề:          40480210

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Thời gian đào tạo: 2 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Chương trình đào tạo Trung cấp nghề Thiết kế web nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật làm việc trong ngành thiết kế web. Học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo này có khả năng: Tổ chức, thiết kế, xây dựng hệ thống web; Sửa đổi, cập nhật thông tin của hệ thống web đang hoạt động; Tiếp nhận và bảo trì các hệ thống web; Quản trị  hệ thống web; Khắc phục các sự cố của hệ thống web. Đồng thời, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên các trình độ cao hơn;

Người có bằng tốt nghiệp trình độ Trung cấp nghề Thiết kế web có thể làm việc với các vị trí: Nhân viên thiết kế web; nhân viên quản trị web (webmaster); nhân viên lập trình web tại các công ty, doanh nghiệp chuyên về thiết kế web hoặc đang triển khai và ứng dụng hệ thống web. Cụ thể:

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

*Kiến thức:

- Nắm vững nguyên lý cơ bản và bản chất về web, thiết kế web và quản trị web;

- Nắm vững quy trình thiết kế, quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống web;

- Am hiểu về các công cụ để phát triển các hệ thống web và cơ sở dữ liệu;

- Am hiểu về các phần mềm quản trị hệ thống mạng, web và email;

- Am hiểu về virus, bảo mật thông tin và an toàn thông tin trên mạng;

- Có kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin.

* Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo công cụ xử lý ảnh và thiết kế đồ họa cho web;

- Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế và phát triển  web;

- Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế đang truyền thông trên web (ảnh động, đa phương tiện,..);

- Có khả năng vận hành các công cụ quản trị hệ thống mạng, web và email;

- Có khả năng vận hành công cụ quản trị hệ cơ sở dữ liệu;

- Có thể phát triển ứng dụng web bằng các công cụ lập trình web;

- Thiết kế, cài đặt, vận hành và bảo trì các hệ thống  web;

- Có khả năng xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống Web.

 2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và Quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng miền;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật;

+ Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất - Quốc phòng, an ninh:

+ Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp. Sức khỏe đạt loại I hoặc loại II theo phân loại của Bộ Y tế;

+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+  Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng;

+ Có ý thức tổ chức kỹ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm ở các công ty thiết kế web, ứng dụng web, thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng -An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

   Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Tin học văn phòng

4

Anh văn chuyên ngành

2

Internet

5

Cơ sở dữ liệu

3

Lập trình căn bản

 

 

   Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Lập trình Web căn bản

5

Tổ chức và thiết kế Website

(Dreamweaver)

2

Thiết kế và xử lý ảnh Web (Photoshop)

6

Đồ án thiết kế Web

3

Mạng máy tính

7

Quản trị WebServer và MailServer

4

Thiết kế Layout Web (Photoshop)

8

Thực tập tốt nghiệp

Danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Công cụ thiết kế và vẽ đồ họa (Corel Draw)

4

Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu (SQL server)

2

PHP & MySQL

5

Lập trình ứng dụng quản lý  trên Web

(ASP.NET)

3

Thiết kế đa truyền thông (Flash)

 

 

 

THI TỐT NGHIỆP

TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 120 phút

2

Kiến thức, kỹ năng nghề

 

 

- Lý thuyết nghề

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 180 phút

- Thực hành nghề

Bài thi thực hành

Không quá 24h

- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)

Bài thi lý thuyết và thực hành

Không quá 24h

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]