Nghề Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Tên nghề: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN NHÂN TẠO

Mã nghề :

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Thời gian đào tạo: 1,5 năm

Đối tượng tuyển sinh :

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

- Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương, có bổ sung văn hoá trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục- Đào tạo ban hành;

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp:  Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1 Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

Kiến thức

- Trình bày được các đặc điểm và yêu cầu của nguyên liệu gỗ dùng trong sản xuất ván nhân tạo (ván dăm, ván sợi, ván ghép thanh, ván dán…)

 - Trình bày được công dụng, sơ đồ cấu tạo, qui trình sử  dụng và phương pháp  bảo dưỡng  máy dùng trong sản xuất ván dăm, ván sợi, ván ghép thanh

- Trình bày được các bước công nghệ trong quá trình sản xuất các loại ván nhân tạo

Kỹ năng:

- Nhận biết và đánh giá được ưu, nhược điểm của một số loại gỗ chủ yếu dùng trong sản xuất ván nhân tạo

- Chọn và sử dụng đúng loại keo cho sản xuất ván nhân tạo

- Sản xuất được ván nhân tạo (ván dăm, ván sợi, ván ghép thanh…) theo một đơn đặt hàng cụ thể

2 Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức

+ Chấp hành chủ trương, đường lối và pháp luật của Nhà nước

+ Trong lao động có lương tâm nghề nghiệp

+ Thái độ nghề nghiệp đúng đắn, yêu nghề

- Thể chất và quốc phòng

+ Học sinh phải đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực cấp I

+ Học sinh phải đạt được tiêu chuẩn quốc phòng

+ Có ý thức rèn luyện, tu dưỡng bản thân

 

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun  nghề đào tạo bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

An toàn lao động

4

Cơ kỹ thuật

2

Điện kỹ thuật

5

Gỗ và bảo quản gỗ

3

Vẽ kỹ thuật

6

Keo dán

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Sản xuất dăm

6

Xử lý sau ép ván sợi

2

ép ván dăm

7

Sản xuất thanh ghép

3

Xử lý sau ép ván dăm

8

ép ván ghép thanh

4

Sản xuất sợi

9

Xử lý sau ép ván ghép thanh

5

Ép ván sợi

 

 

Các môn học,  môđun đào tạo nghề tự chọn

1

Mài lưỡi cắt

4

Ép ván dán

2

Trang sức ván nhân tạo

5

Sấy gỗ

3

Sản xuất ván mỏng

 

 

 

THI TỐT NGHIỆP

TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 120 phút

2

Kiến thức, kỹ năng nghề 

 

 

2.1

Lý thuyết nghề

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 180 phút

2.2

Thực hành nghề

Bài thi thực hành

Không quá 24 giờ

2.3

Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)                                 

Bài thi lý thuyết và thực hành

Không quá 24 giờ

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]