Nghề Lập trình máy tính

 

Tên nghề:         LẬP TRÌNH MÁY TÍNH

Mã nghề:          ITPRG01

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề.

Thời gian đào tạo: 2 năm

Đối tượng tuyển sinh:

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

- Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương, có bổ sung văn hoá Trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành;

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp.

- Kiến thức

+ Hiểu biết được những khái niệm về máy tính, công nghệ thông tin và các ứng dụng của công nghệ thông tin.

+ Biết được các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

+ Biết được các kiến thức về cơ sở dữ liệu, qui trình phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu.

+ Có kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin.

+ Biết được qui trình sản xuất một sản phẩm công nghệ thông tin vai trò của từng cá nhân trong qui trình sản xuất phần mềm.

+ Am hiểu vê phần cứng và các thiết bị ngọai vi.

+ Am hiểu về virus, bảo mật thông tin và an tòan thông tin.

- Kỹ năng

+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công tác văn phòng, khai thác được các thông tin trên mạng.

+ Từ bài toán thực tế có thể xây dựng một ứng dụng công nghệ thông tin vừa và nhỏ đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

+ Sử dụng thành thạo một số ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay.

+ Sử dụng thành thạo hệ quản trị cơ sở dữ liệu mô hình quan hệ và mô hình Client/Server.

+ Xây dựng được 1 Web site hoàn chỉnh.

+ Xây dựng được 1 ứng dụng vừa và nhỏ.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng.

- Chính trị, đạo đức

+ Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiến pháp và pháp luật, ý thức đuợc trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong luôn vươn lên và tự hoàn thiện.

+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.

- Thể chất và quốc phòng.

Có sức khỏe, lòng yêu nghề, có ý thức đầy đủ với cộng đồng và xã hội.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng

2

Pháp  luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Tin học đại cương

4

Toán rời rạc

2

Tin học văn phòng

5

Phần cứng máy tính

3

Lập trình căn bản

 

 

Các môn học, mô đun  chuyên môn nghề

1

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

9

Thiết kế Web

2

Lập trình hướng đối tượng

10

Lập trình Window 1(c#,vb. net)

3

Cơ sở dữ liệu

11

Lập trình quản lý 2(ACCESS 2)

4

Đồ họa ứng dụng

12

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

5

Mạng căn bản

13

Lập trình Window 2(ado.net)

6

Lập trình quản lý 1(ACCESS 1)

14

Lập trình Web 1(asp.net)

7

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1 (MS SQL SERVER)

15

Thực tập sản xuất

8

Anh văn chuyên ngành

 

 

Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Bảo trì máy tính

4

Borland C++ builder

2

Hệ điều hành mã nguồn mở

5

Quản trị mạng

3

PHP & MYSQL

 

 

 

THI TỐT NGHIỆP

TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 120 phút

2

Kiến thức, kỹ năng nghề:

 

 

- Lý thuyết nghề

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 180 phút

- Thực hành nghề

Bài thi thực hành

Không quá 24h

- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)

Bài thi lý thuyết và thực hành

Không quá 24h

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]