Nghề Quản trị cơ sở dữ liệu

 

Tên nghề:         QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Mã nghề:

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Thời gian đào tạo: 2 năm

Đối tượng tuyển sinh:

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

- Tốt nghiệp Trung  học cơ sở và tương đương, có bổ sung văn hoá Trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục- Đào tạo ban hành;

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

* Kiến thức

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

- Có đủ kiến thức về khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho việc nắm bắt đầy đủ quy trình quản trị, khai thác các hệ thống dữ liệu vừa và nhỏ.

- Có khả năng chuẩn đoán và đ­ưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong hệ thống cơ sở dữ liệu.

- Nắm vững các biện pháp an toàn nghề nghiệp.

* Kỹ năng

- Khai thác, quản trị các hệ thống CSDL ứng dụng vừa và nhỏ.

- Cài đặt thành thạo các hệ thống CSDL và hệ quản trị CSDL.

- Quản lý, bảo trì và nâng cấp các hệ thống cơ sở dữ liệu vừa và nhỏ.

- Phát triển ứng dụng nhỏ để khai thác và quản trị các hệ thống cơ sở dữ liệu.

- Tham gia đảm bảo an toàn và bảo mật cho hệ thống cơ sở dữ liệu

- Thực hiện các giải pháp có sẵn để khắc phục sự cố trong hệ thống CSDL

- Tự nâng cao năng lực chuyên môn và có khả năng làm việc theo nhóm.

- Có tính độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân trong đơn vị công tác kỹ thuật của mình.

2. Chính trị, đạo đức, Thể chất và quốc phòng

* Chính trị, đạo đức

- Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiến pháp và pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong, luôn vươn lên và tự hoàn thiện.

- Luôn chấp hành các nội qui, qui chế của nhà trường.

- Có trách nhiệm, thái độ học tập chuyên cần và cầu tiến.

- Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.

* Thể chất và quốc phòng

- Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức đầy đủ về bản thân, với cộng đồng và xã hội.

- Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng phát triển đất nước, chấp hành hiến pháp và pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động quốc phòng.

- Có khả năng tuyên truyền, giải thích về trách nhiệm của công dân đối với nền quốc phòng của đất nước.

 

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ-ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng - an ninh

2

Giáo dục thể chất

5

Ngoại ngữ

3

Pháp luật

 

 

Các môn học, mô-đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Tin học đại cương

4

Toán ứng dụng

2

Tin học văn phòng

5

Anh văn chuyên ngành

3

Internet

 

 

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Lập trình căn bản

8

Hệ thống thông tin quản lý

2

Kiến trúc máy tính

9

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

3

Cơ sở dữ liệu

10

Quản trị mạng

4

Mạng máy tính

11

An toàn bảo mật dữ liệu

5

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

12

Quản trị hệ thống CSDL

6

Hệ quản trị CSDL

13

Thực tập tốt nghiệp

7

Nguyên lý hệ điều hành

 

 

Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

An toàn vệ sinh công nghiệp

4

Quản trị thiết bị lưu trữ

2

Lắp ráp và cài đặt máy tính

5

Lập trình cơ sở dữ liệu

3

Công nghệ đa phương tiện

 

 

  

THI TỐT NGHIỆP

TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

2

Chính trị

Kiến thức, kỹ năng nghề

- Lý thuyết nghề

+ Cơ sở dữ liệu

+ Hệ quản trị CSDL

+ PTTK hệ thống

- Thực hành nghề

+ Cài đặt HQTCSDL

+ Thiết lập CSDL theo mẫu

+ Khai thác cơ sở dữ liệu theo yêu cầu

Viết hoặc vấn đáp

 

Viết hoặc vấn đáp

 

 

 

Bài thi thực hành

Không quá 120 phút

 

Không quá 180 phút

 

 

 

Không quá  24 giờ

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]