Nghề Công nghệ Dệt

 

Tên nghề:         CÔNG NGHỆ DỆT

Mã nghề: 40540402

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Thời gian đào tạo: 02 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương;

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

Kiến thức:

- Biết được cấu tạo, tính chất của các nguyên liệu tạo ra vải;

- Biết sơ lược về quy trình công nghệ kéo sợi, công nghệ nhuộm hoàn tất;

- Biết được cấu tạo và phương pháp biểu diễn các tổ chức vải thông dụng;

- Biết cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị trong dây chuyền sản xuất vải dệt thoi và dệt kim;

- Biết phương pháp và quy trình công nghệ gia công bán sản phẩm và sản phẩm trên dây chuyền sản xuất vải dệt thoi và dệt kim;

- Biết phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm;

- Đọc hiểu được tài liệu kỹ thuật thông dụng nghề dệt bằng tiếng Anh.

Kỹ năng:

- Lựa chọn vật liệu, bán thành phẩm để thực hiện các công đoạn trong quy trình công nghệ dệt;

- Đọc hiểu và trình bày được các bản vẽ về cấu trúc của các kiểu dệt vải dệt thoi và dệt kim;

- Vận hành an toàn, đúng quy trình kỹ thuật các thiết bị gia công trên dây chuyền công nghệ dệt;

- Thực hiện thành thạo các thao tác trên dây chuyền công nghệ dệt thoi và dệt kim đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm;

- Phát hiện và xử lý sự cố sai hỏng trong quá trình sản xuất;

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công việc của người công nhân công nghệ có trình độ thấp hơn;

- Thực hiện an toàn, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

Chính trị, đạo đức:

- Hiểu biết cơ bản về đường lối cách mạng và kinh tế của Đảng, về Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước. Yêu nước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

- Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có kỹ năng lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc và địa phương trong từng giai đoạn lịch sử;

- Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc.

Thể chất, quốc phòng: Rèn luyện thân thể bảo đảm sức khoẻ học tập và công tác khi ra trường, phù hợp với lao động nghề nghiệp. Có kiến thức và kỹ năng về quân sự phổ thông để thực hiện nghĩa vụ quốc phòng toàn dân.

Cơ hội việc làm:

- Sau khi tốt nghiệp học sinh có thể trực tiếp tham gia sản xuất trên các dây chuyền công nghệ dệt của các cơ sở sản xuất ngành dệt trong nước hoặc xuất khẩu lao động sang các nước khác;

- Đảm nhiệm một số công việc kỹ thuật như: kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm, gia công sản xuất trên dây chuyền công nghệ dệt kim, dệt thoi và một số dây chuyền công nghệ sản xuất vải đặc biệt.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Anh văn

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

 

 

1

Vẽ kỹ thuật

5

Vật liệu dệt

2

Cơ học ứng dụng

6

Cấu trúc vải

3

Kỹ thuật điện

7

Đại cương công nghệ sợi - dệt - nhuộm

4

An toàn lao động và môi trường

 

 

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

 

 

1

Anh văn chuyên ngành

6

Công nghệ dệt vải dệt thoi

2

Kiểm tra chất lượng sản phẩm

7

Công nghệ dệt vải dệt kim đan ngang

3

Công nghệ mắc sợi

8

Công nghệ dệt vải dệt kim đan dọc

4

Công nghệ hồ, dồn sợi dọc

9

Thực tập sản xuất

5

Công nghệ luồn, nối tiếp sợi dọc

10

Thực tập tốt nghiệp

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Công nghệ dệt vải Jacquard

4

Công nghệ sản xuất vải nổi vòng

2

Công nghệ dệt vải khổ hẹp

5

Marketing

3

Công nghệ dệt tất

6

Văn hoá doanh nghiệp

 

THI TỐT NGHIỆP

TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

- Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

- Không quá 120 phút

2

Văn hoá THPT đối với hệ tuyển sinh THCS

- Viết, trắc nghiệm

- Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo

3

* Kiến thức, kỹ năng nghề:

- Lý thuyết nghề

- Thực hành nghề

 

- Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

- Thực hành

 

- Không quá 120 phút

- Không quá 24 giờ

* Mô đun tốt nghiệp

- Tích hợp giữa lý thuyết và thực hành

- Không quá 24 giờ

 

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]