Nghề Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Tên nghề:        CHĂN NUÔI GIA SÚC GIA CẦM

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Thời gian khoá học: 02 năm      

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương (Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hóa Trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo trung cấp nghề “Chăn nuôi gia súc, gia cầm” nhằm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật có trình độ trung cấp nghề làm việc trong ngành chăn nuôi, thú y. Hoàn thành chương trình đào tạo này, người học có khả năng:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp.

- Kiến thức:

+ Mô tả được công việc chăn nuôi, thú y đối với các loại vật nuôi;

+ Trình bày được việc chọn giống, chăm sóc, nuôi dưỡng các loại vật nuôi, chẩn đoán, phòng và trị các bệnh thường gặp ở gia súc, gia cầm;

+ ứng dụng kiến thức chuyên môn vào việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được việc chọn giống, chăm sóc, nuôi dưỡng gia súc, gia cầm;

+ Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị chăn nuôi, thú y và các loại thuốc, vác xin để phòng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm đạt hiệu quả cao.

Chính tri, đạo đức, Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm;

+ Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất chăn nuôi, đảm bảo an toàn môi trường sinh thái;

+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khoẻ tốt.

- Thể chất và quốc phòng:

+ Thường xuyên rèn luyện thể chất, tăng cường sức khoẻ để phục vụ nghề nghiệp;

+ Nêu cao ý thức bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm :

Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nghề “Chăn nuôi gia súc, gia cầm” có thể làm việc tại: Trang trại chăn nuôi nông hộ, Doanh nghiệp chăn nuôi tư nhân hoặc Nhà nước, Trung tâm khuyến nông, Trung tâm giống gia súc, gia cầm, các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, cơ sở truyền giống gia súc.

 

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị.

4

Giáo dục quốc phòng-An ninh

2

Pháp luật.

5

Tin học.

3

Giáo dục thể chất.

6

Ngoại ngữ.

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học cơ sở.

1

Giải phẫu, sinh lý gia súc – gia cầm.

3

Giống gia súc, gia cầm.

2

Thức ăn chăn nuôi.

4

Dược lý thú y.

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề.

1

Chăn nuôi lợn.

10

Chuẩn bị nước uống.

2

Chăn nuôi trâu bò.

11

Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị chăn nuôi.

3

Chăn nuôi gia cầm.

12

Nhận con giống.

4

Nội chẩn gia súc.

13

Nuôi dưỡng gia súc, gia cầm.

5

Vi sinh vật truyền nhiễm .

14

Chăm sóc gia súc, gia cầm.

6

Ký sinh trùng.

15

Phòng bệnh gia súc, gia cầm.

7

Ngoại sản gia súc.

16

Điều trị bệnh gia súc, gia cầm.

8

Kiểm tra chuồng trại.

17

Tiêu thụ sản phẩm.

9

Chuẩn bị thức ăn.

 

 

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

 Chăn nuôi dê.

5

ấp trứng gia cầm.

2

Chăn nuôi thỏ.

6

Phối giống nhân tạo bò.

3

Chăn nuôi chim cút.

7

Phối giống nhân tạo lợn.

4

Kỹ thuật nuôi ong.

 

 

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]