Nghề Bảo hộ lao động

Tên nghề:        BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Thời gian khoá học: 2 năm     

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông  hoặc tương đương (Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hóa phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức: 

+ Có kiến thức cơ bản về tiếng Anh để đọc được tài liệu kỹ thuật đơn giản;

+ Có kiến thức về phần mềm tin học văn phòng  word, excel và Internet;

+ Có kiến thức về các qui định của pháp luật về bảo hộ lao động;

+ Có kiến thức về công dụng, đặc tính kỹ thuật, qui trình công nghệ, nguyên lý làm việc của một số thiết bị, máy, công nghệ trong sản xuất;

+ Có kiến thức về tâm lý con người;

+  Có kiến thức về các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn - vệ sinh lao động;

+ Có kiến thức về điều kiện lao động, kỹ thuật an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ;

+ Có kiến thức về sơ cấp cứu, écgônômy.

- Kỹ năng:

+ Đọc được những chỉ dẫn bằng tiếng Anh đơn giản  trên máy, thiết bị;

+ Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng  word, excel và Internet  trong công việc văn phòng;

+ Sử dụng các thiết bị an toàn đúng kỹ thuật;

+ Đánh giá được rủi ro về an toàn - vệ sinh lao động,  mức độ hợp lý trong bố trí mặt bằng nơi sản xuất, vị trí làm việc, hành trình thao tác và đề xuất được các biện pháp cải thiện;

+ Thực hiện các thao tác sơ cấp cứu cơ bản;

+ Tham gia xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp làm việc đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động;

+ Giải quyết công việc theo trình độ đào tạo, kèm cặp và hướng dẫn  về an toàn - vệ sinh lao động công nhân thợ bậc thấp cũng như các công nhân cùng trình độ đào tạo.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước và Luật lao động;

+ Hiểu biết các kiến thức phổ thông về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

+ Yêu nước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa; thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có kỹ năng lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh;

+ Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc;

+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề chuyên môn  hợp lý.

- Thể chất và quốc phòng:

+ Có sức khoẻ để thực hiện được các công việc của nghề, có ý thức với cộng đồng và xã hội;

+ Nắm được những kiến thức cơ bản và thực hiện được các kỹ năng quân sự phổ thông, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc;

+ Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ có hiệu quả vào sản xuất thi công trong nền kinh tế quốc dân và quốc phòng đạt trình độ kỹ thuật và đảm bảo chất lư­ợng.

Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp ra trường học sinh nghề bảo hộ lao động làm việc tại các vị trí  sau:

- Nhân viên bảo hộ lao động  tại các phòng ban, bộ phận bảo hộ lao động hoặc tại các bộ phận kỹ thuật hoặc tại các phòng tổ chức lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất;

- Nhân viên giám sát an toàn hiện trường;

- Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật tại các phòng thí nghiệm hoặc xưởng thực hành huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Vật lý đại cương

6

Sức bền vật liệu

2

Hình học họa hình

7

Hoá đại cương

3

Vẽ kỹ thuật

8

Kỹ thuật nhiệt

4

Kỹ thuật điện

9

Kỹ thuật điện tử

5

Cơ kỹ thuật

 

 

Các môn học, mô đun  chuyên môn nghề

1

Hệ thống pháp luật Bảo hộ lao động

9

Tín hiệu, biển báo

2

Điều kiện lao động

10

Kỹ thuật an toàn điện

3

Ecgônômi

11

Kỹ thuật Phòng chống cháy nổ

4

Sơ cấp cứu

12

Kỹ thuật An toàn cơ khí

5

Kỹ thuật xử lý ồn, rung

13

An toàn hoá chất

6

Kỹ thuật thông gió

14

An toàn bức xạ

7

Kỹ thuật chiếu sáng

15

An toàn trong xây dựng

8

Phương tiện bảo vệ cá nhân

16

Thực tập tốt nghiệp

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

An toàn thiết bị áp lực

6

An toàn các phương tiện vận tải bánh lốp

2

An toàn thiết bị nâng

7

An toàn các phương tiện vận chuyển đường ray

3

An toàn phương tiện nổ

8

An toàn các máy chế biến gỗ

4

An toàn máy nông nghiệp

9

An toàn các động cơ động lực

5

An toàn máy ngành dệt

10

An toàn thiết bị, hệ thống lạnh

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]