Nghề Khoan khai thác mỏ

Tên nghề:                     KHOAN KHAI THÁC MỎ

Mã nghề:                      40521803

Trình độ đào tạo:         Trung cấp nghề

Thời gian đào tạo:        2 năm

Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo);

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề;

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:              

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Trình bày được nội dung của bản hộ chiếu thi công khoan ở mỏ lộ thiên, mỏ hầm lò;

+ Mô tả được điều kiện áp dụng, ưu nhược điểm của một số loại máy khoan như: máy khoan điện cầm tay, máy khoan điện có giá đỡ, máy khoan khí nén , máy khoan thủy lực, máy khoan xoay cầu, máy khoan xoay đập;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của một số loại máy khoan như: máy khoan điện cầm tay, máy khoan điện có giá đỡ, máy khoan khí nén, máy khoan thủy lực, máy khoan xoay cầu, máy khoan xoay đập;

+ Trình bày được trình tự vận hành của một số loại máy khoan như: máy khoan điện cầm tay, máy khoan điện có giá đỡ, máy khoan khí nén, máy khoan thủy lực, máy khoan xoay cầu, máy khoan xoay đập;

+ Trình bày được nguyên nhân và biện pháp xử lý một số sự cố thường xảy ra khi thực hiện công tác khoan lỗ mìn;

+ Mô tả đầy đủ nhiệm vụ, trách nhiệm của người thợ vận hành máy khoan

+ Trình bày được các quy phạm an toàn khi thực hiện công tác khoan lỗ mìn;

+ Trình bày được những quy định an toàn về công tác di chuyển, lắp đặt máy khoan; 

+ Chỉ ra được các hư hỏng thường gặp trong quá trình vận hành, bảo dưỡng máy khoan theo quy định;

+ Nêu được các quy định của công tác vệ sinh công nghiệp cho máy khoan và khu vực khoan.

- Kỹ năng:

+ Đọc được hộ chiếu thi công khoan đã được phê duyệt ở mỏ lộ thiên, mỏ hầm lò để phục vụ cho công tác thi công trong điều kiện thực tế;

+ Vận hành đúng quy trình kỹ thuật một số loại máy khoan như: máy khoan điện cầm tay, máy khoan điện có giá đỡ, máy khoan khí nén, máy khoan thủy lực, máy khoan xoay cầu, máy khoan xoay đập;

+ Khoan được các lỗ khoan theo đúng hộ chiếu bằng các loại máy khoan như: máy khoan điện cầm tay, máy khoan điện có giá đỡ, máy khoan khí nén, máy khoan thủy lực, máy khoan xoay cầu, máy khoan xoay đập;

+ Phát hiện và xử lý được một số sự cố thường xảy ra khi vận hành khoan để khoan các lỗ khoan theo hộ chiếu đảm bảo năng suất, an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị;

+ Thực hiện được một số các công việc bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ cho máy khoan theo quy định;

+ Tham gia thực hiện được việc di chuyển máy trên đường bằng, đường dốc, đường thẳng và đường cong, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

+ Thực hiện đúng các biện pháp an an toàn khi chuẩn bị, vận hành và bảo dưỡng các loại máy khoan thông dụng đúng quy phạm và biện pháp đã được duyệt.

2. Chính trị đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật và Luật lao động;

+ Trình bày được quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của ngành công nghiệp khai thác mỏ của Việt Nam;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Yêu nghề, luôn có ý thức học tập và rèn luyện nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu của công việc, có ý thức lao động, kỷ luật, có kỹ thuật, năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất;

+ Có trách nhiệm với công việc được giao, quý trọng bảo vệ thiết bị tài sản, tiết kiệm vật tư, vật liệu; đấu tranh chống sai phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật;

+ Biết độc lập suy nghĩ để bước vào cuộc sống lao động, có trách nhiệm với bản thân và xã hội;

+ Biết giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Biết giữ gìn vệ sinh môi trường;

+ Hiểu biết một số phương pháp tập luyện, vận động nâng cao sức khoẻ;

+ Có thói quen rèn luyện thân thể;

+ Đạt tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy định nghề đào tạo;

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết theo chương trình Giáo dục quốc phòng- An ninh;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm:

Sau khi học xong chương trình “Khoan khai thác mỏ” với kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành, học sinh sẽ có khả năng:

+ Làm việc theo tổ, nhóm ở các công trường, tổ đội sản xuất;

+ Áp dụng kỹ thuật, công nghệ vào các công việc cụ thể của nghề trong các công ty, xí nghiệp sản xuất và kinh doanh than, quặng, vật liệu xây dựng của ngành công nghiệp khai thác góp phần phát triển kinh tế và xây dựng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

I

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ (Anh văn)

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Vẽ kỹ thuật

6

Thực hành lắp ráp cơ khí

2

Điện kỹ thuật

7

Cơ kỹ thuật

3

Điện mỏ

8

Tổ chức sản xuất

4

Vật liệu cơ khí

9

Thực hành điện cơ bản

5

Địa chất mỏ

 

 

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Môi trường mỏ

9

Máy khoan thủy lực

2

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

10

Máy khoan xoay cầu

3

Kỹ thuật mỏ hầm lò

11

Máy khoan Tamroc

4

Kỹ thuật mỏ lộ thiên

12

Lắp đặt máy khoan

5

Thiết bị an toàn cấp cứu mỏ

13

Khoan thăm dò và lấy mẫu

6

Vận hành máy nén khí

14

Sử lý sự cố khi khoan

7

Thiết bị khoan mỏ hầm lò

15

Bảo dưỡng máy và thiết bị khoan

8

Máy khoan xoay đập

16

Thực tập sản xuất

III

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Vật liệu mỏ

8

Máy phát điện - ắc quy

2

AUTOCAD

9

Động cơ thủy lực

3

Máy khoan thăm dò địa chất

10

Sức bền vật liệu

4

Máy khoan đập cáp

11

Khoan đào nền đường bằng phương pháp nổ phá

5

Khoan khai thác đá khối

12

Khoan đào nền đường bằng phương pháp nổ om

6

Vận hành máy bơm quạt gió

13

Thiết kế bãi khoan

7

Thực tập sản xuất chuyên sâu

14

Sửa chữa máy khoan mỏ lộ thiên

 
THI TỐT NGHIỆP

TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

 

1

          Chính trị

 Viết

 Vấn đáp

Không quá 120 phút

Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời/học sinh)

 

2

Văn hoá Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh Trung học cơ sở

Viết, trắc nghiệm

Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo

 

 

 

 

3

Kiến thức, kỹ năng nghề:

- Lý thuyết nghề

 

 Viết

 Vấn đáp

 Không quá 180 phút

 Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời/học sinh)

- Thực hành nghề

Bài thi thực hành

   Không quá 24 giờ

- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)

Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành

   Không quá 24 giờ

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]