Nghề Điều khiển phương tiện thủy nội địa

 

Tên nghề:         ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

Mã nghề:          40840101                  

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Thời gian đào tạo: 02 năm

Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Nắm được kiến thức cơ bản về kết cấu phương tiện thuỷ, bố trí các trang thiết bị trên tàu và công dụng của chúng;

+ Nắm vững nguyên lý điều khiển tàu thủy;

+ Biết nguyên lý hoạt động của máy tàu và hệ thống điện tàu thủy, có thể vận hành máy khi cần thiết;

+ Biết cách phán đoán, dự báo về thời tiết có ảnh hưởng đến hành trình của phương tiện thông qua các thông tin, các hiện tượng tự nhiên hoặc qua các thiết bị chuyên ngành;

+ Nhận biết các loại phương tiện thuỷ nội địa;

+ Biết phương pháp đóng phương tiện, phân loại nguyên vật liệu sử dụng;

+ Nắm vững Luật Giao thông đường thủy nội địa để xử lý đúng các tình huống trong quá trình điều khiển tàu;

+ Nắm được phương pháp lắp ghép các đội hình phương tiện vận tải;

+ Nắm vững độ sâu mực nước, chiều cao của các cấu trúc thượng tầng để tính toán an toàn;

+ Biết xác định vị trí và kiểm soát tuyến đi bằng kiến thức địa dư đã học; nắm vững đặc điểm của các tuyến luồng, bến cảng chính để điều khiển tàu an toàn;

+ Nắm vững những quy định về vận chuyển hàng hoá và hành khách, nhận biết các loại hàng hoá biết các đặc tính của chúng; biết các phương pháp, thủ tục giao nhận hàng hoá; bảo đảm an toàn cho hàng hoá và hành khách trong quá trình vận chuyển;

+ Có các kiến thức cơ bản về ngoại ngữ, tin học để có thể tự học tập nâng cao trình độ, qua đó tiếp thu được các kiến thức về khoa học, công nghệ mới qua tài liệu sách báo và các thông tin trên internet, có thể giao tiếp đơn giản bằng tiếng Anh phục vụ cho chuyên ngành.

- Kỹ năng: Làm được các công việc của thuyền trưởng phương tiện thuỷ nội địa hạng nhì, cụ thể:

+ Thành thạo việc chèo xuồng, làm dây, bảo dưỡng tàu;

+ Sử dụng được các trang, thiết bị cứu sinh, cứu hoả, cứu đắm và biết phương pháp cứu người ngã xuống nước;

+ Thành thạo và hướng dẫn cho thuỷ thủ các nút dây, đấu cáp, đấu dây, lắp ráp và sử dụng các loại ròng rọc, puly, tời;

+ Thực hiện công việc vệ sinh, kiểm tra bảo dưỡng phương tiện và các trang thiết bị về dây, cáp, tời, hệ thống truyền động;

+ Đo dò luồng lạch;

+ Đo mớn nước phương tiện;

+ Chỉ huy mọi người trên phương tiện để xử lý khi phương tiện có tình huống khẩn cấp, nguy cơ mất an toàn hoặc bị tai nạn;

+ Chủ động thực hiện các công việc chuẩn bị cho một chuyến hành trình của phương tiện;

+ Điều động tàu an toàn khi ra vào bến, neo đậu và hành trình trong mọi tình huống;

+ Sử dụng được các thiết bị thông tin liên lạc trong mọi tình huống phục vụ công tác khai thác tàu, công tác tìm kiếm cứu nạn;

+ Thực hiện các quy định về an toàn và bảo vệ môi trường đường thuỷ nội địa;

+ Thực hiện đầy đủ các công việc liên quan hợp đồng vận tải;

+ Lập được các kế hoạch về kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị trên boong, hệ thống lái, các thiết bị cấp cứu; vệ sinh và bảo dưỡng vỏ phương tiện;

+ Lập kế hoạch và tổ chức một chuyến đi an toàn hiệu quả cho loại phương tiện được điều khiển theo quy định.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Nắm được kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam;

+ Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước;

+ Có tư tưởng chính trị vững vàng, lập trường kiên định, có tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc, hiểu biết và trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, nắm vững vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam;

+ Hiểu rõ quyền và nghĩa vụ công dân, nghiêm chỉnh chấp hành Pháp luật của Nhà nước, có ý thức phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh;

+ Có tính độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân cao, có khả năng phối hợp công việc, có lòng say mê nghề nghiệp;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có ý chí cao, có tính tập thể và tinh thần vượt khó.

- Thể chất và quốc phòng:

+ Biết bơi và làm việc được trong điều kiện sóng gió, thường xuyên luyện tập để có đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong ngành;

+ Nắm được những kiến thức và thao tác cơ bản về điều lệnh và các loại vũ khí thông thường; có tinh thần cảnh giác và sẵn sàng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc thực hiện nghĩa vụ quốc phòng toàn dân.

3. Cơ hội việc làm: Khi tốt nghiệp ra trường làm việc ở các vị trí sau:

-  Thuỷ thủ trên các phương tiện thuỷ nội địa;

-  Người lái phương tiện trên các phương tiện thuỷ nội địa;

-  Thuyền phó hoặc Thuyền trưởng ở các phương tiện: chở khách đến 100 người, chở hàng đến 500 tấn; đoàn lai đến 1000 tấn; tàu công tác đến 400 mã lực.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ:

Các môn học chung

1

Chính trị   

4

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học     

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

 

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Điện tàu thủy

3

Luồng chạy tàu

2

Cấu trúc tàu            

 

 

 

 

 

 

 

Các môn học, mô đun  chuyên môn nghề

1

Khí tượng, thủy văn

9

Sơ cứu

2

Luật Giao thông đường thuỷ nội địa 1   

10

Kỹ thuật bơi lặn

3

Luật Giao thông đường thuỷ nội địa 2   

11

Thủy nghiệp 1 (làm dây)

4

Vận tải đường thuỷ nội địa 1             

12

Thiết bị trên boong

5

Trực ca   

13

Điều động tàu 1      

6

Môi trường đường thuỷ

14

Điều động tàu 2      

7

Nguyên lý điều khiển tàu thuỷ

15

Thiết bị hàng hải  1

8

An toàn cơ bản       

16

Thực tập I

Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Vận tải đường thuỷ nội địa 2             

7

Tiếng Anh chuyên ngành

2

Vô tuyến điện

8

Lý thuyết tàu

3

Tự động hoá điều khiển

9

Thuỷ nghiệp 2 (hỗ trợ điều động)

4

Thuỷ triều

10

Công nghệ sửa chữa tàu

5

Máy tàu thủy

11

Tập lái mô phỏng

6

Bảo hiểm hàng hải

12

Tin học hàng hải

 

THI TỐT NGHIỆP:

- Thi môn chính trị: Được tổ chức theo hình thức thi viết với thời gian không quá 120 phút hoặc thi trắc nghiệm với thời gian không quá 60 phút;

- Thi kiến thức, kỹ năng nghề: gồm thi lý thuyết nghề và thi thực hành nghề:

+ Thi lý thuyết nghề được tổ chức theo hình thức thi viết, trắc nghiệm với thời gian thi không quá 180 phút hoặc thi vấn đáp với thời gian cho 1 học sinh là 40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời;

+ Thi thực hành nghề được tổ chức theo hình thức thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp để hoàn thiện một sản phẩm. Thời gian thi thực hành cho một học sinh không quá 24 giờ:

 

TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết

Vấn đáp

Không quá 120 phút

Không quá 60 phút

(Chuẩn bị 40 phút, vấn đáp không quá 20 phút)

2

Văn hoá THPT đối với hệ tuyển sinh Trung học cơ sở

Viết, trắc nghiệm

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3

Kiến thức, kỹ năng nghề:

- Lý thuyết nghề:

 

 

 

 

- Thực hành nghề:

 

- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)

 

Viết, trắc nghiệm

Vấn đáp

 

 

 

Bài thi thực hành kỹ năng tổng hợp

Bài thi lý thuyết và thực hành

 

Không quá 180 phút

Không quá 60 phút

(Chuẩn bị 40 phút, vấn đáp không quá 20 phút)

 

Không quá 24h/học sinh

 

Không quá 24h/học sinh

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]