Nghề Kỹ thuật Sơn mài và Khảm trai

 

Tên nghề:         KỸ THUẬT SƠN MÀI VÀ KHẢM TRAI

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Thời gian đào tạo: 1,5 năm

Đối tượng tuyển sinh:

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

- Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương, có bổ sung văn hoá Trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành;

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp:  Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề,

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức.

+ Trình bày được cách chuẩn bị dụng cụ, nguyên, vật liệu dùng trong nghề sơn mài và khảm trai.

+ Trình bày được công dụng, cấu tạo, phương pháp sử dụng các dụng cụ sơn mài và khảm trai.

+ Trình bày được qui trình kỹ thuật  sơn mài.

+ Trình bày được quy trình kỹ thuật khảm trai.

- Kỹ năng.

+ Sử dụng thành thạo dụng cụ gia công nền sơn mài và khảm trai.

+ Sử dụng hợp lý các loại nguyên, vật liệu vào từng loại sản phẩm.

+ Sửa chữa được các dụng cụ sơn mài và khảm trai khi bị hư hỏng.

+ Gia công được một số sản phẩm sơn mài đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật

+ Khảm được các loại sản phẩm: Hoa văn trang trí, hoa lá cây cảnh, con giống và người đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.

+ Sửa chữa được những sai hỏng của sản phẩm khảm trai, sơn mài khi gia công.

+ Vẽ được theo mẫu và gia công hoàn chỉnh được sản phẩm khảm trai và sơn mài.

+ Tính toán được giá thành sản phẩm sơn mài và khảm trai.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức

+ Chấp hành chủ trương, đường lối và pháp luật của Nhà nước

+ Trong lao động có lương tâm  nghề nghiệp.

- Thể chất, quốc phòng

+ Học sinh phải đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực cấp I.

+ Việc rèn luyện thân thể phải phù hợp với đặc trưng lao động.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ

Các môn học chung

1

Môn học Chính trị

4

Môn học Giáo dục quốc phòng

2

Môn học Pháp luật

5

Môn học Tin học

3

Môn học Giáo dục thể chất

6

Môn học Ngoại ngữ (Anh văn)

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

        Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Vẽ mỹ thuật

3

An toàn lao động

2

Vật liệu gỗ

4

Quản lý sản xuất

        Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Chuẩn bị dụng cụ, nguyên, vật liệu sơn mài

7

Khảm hoa lá, cây cảnh

2

Pha chế sơn

8

Khảm con giống

3

Làm vóc

9

Khảm kiến trúc

4

Vẽ sơn mài truyền thống

10

Khảm ngư­ời

5

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu khảm trai

11

Trang sức sản phẩm khảm trai

6

Khảm hoa văn trang trí

 

 

Các mô đun đào tạo nghề tự chọn

        Vẽ sơn mài – Phần tự chọn

1

Vẽ tranh sơn mài tứ quý bốn mùa – Phần tự chọn

3

Vẽ tranh sơn mài tứ bình – Phần tự chọn

2

Vẽ tranh sơn mài tứ linh – Phần tự chọn

4

Vẽ tranh sơn mài tố nữ – Phần tự chọn

        Khảm hoa văn trang trí – Phần tự chọn

1

Khảm hạt trang trí – Phần tự chọn

3

Khảm chiện – Phần tự chọn

2

Khảm gấm – Phần tự chọn

 

 

        Khảm hoa lá cây cảnh – Phần tự chọn

1

Khảm hoa lá – Phần tự chọn

2

Khảm cây cảnh – Phần tự chọn

 

Khảm con giống – Phần tự chọn

 

 

1

Khảm con giống thuộc loài chim – Phần tự chọn

2

Khảm con giống thuộc loài thú – Phần tự chọn

        Khảm kiến trúc – Phần tự chọn

1

Khảm chùa – Phần tự chọn

2

Khảm đền – Phần tự chọn

 

THI TỐT NGHIỆP

TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết

Không quá 120 phút

2

Kiến thức, kỹ năng nghề

 

 

 

- Lý thuyết nghề

Viết

Không quá 180 phút

 

- Thực hành nghề

Bài thi thực hành

Không quá 24 h

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]