Nghề Lái tàu đường sắt

 

Tên nghề:         LÁI TÀU ĐƯỜNG SẮT

Mã nghề:          40840401

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Thời gian đào tạo: 02 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hóa Trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Nêu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các hệ thống và thiết bị chính trên một số loại đầu máy thông dụng;

+  Phân tích được một số  bản vẽ  cấu tạo đầu máy;

+ Nêu được đầy đủ các bước kiểm tra đối với  mỗi loại đầu máy;

+ Nêu được nội dung Luật giao thông đường sắt; Quy trình tác nghiệp ban

lái tàu; Quy trình tín hiệu đường sắt; Quy trình chạy tàu và công tác dồn; Quy phạm khai thác kỹ thuật đường sắt;

+ Nắm được các phương pháp và kỹ thuật lái tàu;

+ Mô tả được các quy trình bảo dưỡng sửa chữa đối với từng loại đầu máy.

- Kỹ năng:

+ Đọc được  bản vẽ  kỹ thuật cơ khí: bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp; 

+ Thực hiện được các thao tác kiểm tra, chỉnh bị đầu máy theo đúng quy

trình;

+ Phát hiện và khắc phục được các sai sót kỹ thuật khi kiểm tra đầu máy,

các hư hỏng phát sinh khi đầu máy đang vận hành;

+ Bảo dưỡng, đảm bảo chất lượng đầu máy tốt;

+ Thao tác lái tàu thành thạo; chấp hành đúng các quy phạm, quy trình

chạy tàu và  các công lệnh, chỉ thị về chạy tàu.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Nắm được kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam;

+ Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước;

+ Trung thực trong học tập và kiểm tra;

+ Có ý thức tiết kiệm trong việc sử dụng nhiên liệu, đảm bảo thời gian chạy

 tàu;

+ Luôn giữ gìn và sử dụng đúng các dụng cụ thiết bị đo kiểm tra;

+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp;

+ Có tinh thần cầu thị, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ;

+ Luôn hợp tác và tuân thủ sự phân công trong học tập, lao động, thực hành;

+ Có tinh thần khiêm tốn, giúp đỡ người khác;

+ Có tinh thần trách nhiệm cao, biết hỗ trợ nhau trong công việc;

+ Tôn trọng Pháp luật và thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm công dân.

- Thể chất và quốc phòng:

+ Có đủ sức khoẻ làm việc lâu dài theo yêu cầu của nghề;

+ Vững vàng kiến thức cơ bản và tham gia hoạt động quân sự phổ thông, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm: Sau khi tốt nghiệp, học sinh có cơ hội làm việc tại:

- Các đội lái máy của  Phân xưởng vận dụng của Xí nghiệp đầu máy;

- Các khu công nghiệp có sử dụng đầu máy,

- Phụ lái trên tàu;

- Làm thợ sửa chữa trong Phân xưởng sửa chữa đầu máy của Xí nghiệp đầu máy, nhà máy.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

 

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Vẽ kỹ thuật cơ khí

2

Kỹ thuật điện

 

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Động cơ điêzen trên đầu máy

7

Nhiên liệu và vật liệu bôi trơn

2

Truyền động thuỷ lực và bộ đảo chiều

8

Kỹ thuật lái máy

3

Bộ phận chạy đầu máy

9

Pháp luật về đường sắt

4

Truyền động điện và điện đầu máy

10

Bảo dưỡng, sửa chữa đầu máy

5

Hãm đầu máy

11

Thực tập sửa chữa

6

Tổ chức vận dụng đầu máy

12

Thực tập lái tàu

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Nguội cơ bản

8

Linh kiện điện tử

2

Rèn cơ bản

9

Thực tập  lái tàu cơ bản 

3

Kỹ thuật số

10

Vật liệu điện

4

Vật liệu và công nghệ cơ khí

11

Điện tử công nghiệp

5

Cơ kỹ thuật

12

Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường

6

Kỹ thuật an toàn.

13

Bảo dưỡng sửa chữa cơ bản

7

Đường sắt thường thức

 

 

THI TỐT NGHIỆP

- Thi môn chính trị: Được tổ chức theo hình thức thi viết với thời gian không quá 120 phút hoặc thi trắc nghiệm với thời gian không quá 60 phút;

- Thi kiến thức, kỹ năng nghề: gồm thi lý thuyết nghề và thi thực hành nghề:

+ Thi lý thuyết nghề được tổ chức theo hình thức thi viết, trắc nghiệm

với thời gian thi không quá 180 phút hoặc thi vấn đáp với thời gian cho 1 học sinh là 40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời;

+ Thi thực hành nghề được tổ chức theo hình thức thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp để hoàn thiện một sản phẩm. Thời gian thi thực hành cho một học sinh không quá 24 giờ:

 

TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

 

1

 

Chính trị

Viết

Vấn đáp

Không quá 120 phút

Không quá 60 phút

(Chuẩn bị 40 phút, vấn đáp không quá 20 phút)

2

Văn hoá THPT đối với hệ tuyển sinh Trung học cơ sở

Viết, trắc nghiệm

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3

Kiến thức, kỹ năng nghề:

- Lý thuyết nghề:

+ Pháp luật về đường sắt 

+ Cấu tạo đầu máy

+ Hãm – Lái tàu

 

 

- Thực hành nghề:

+ Bảo dưỡng, sửa chữa  đầu máy

+ Lái đầu máy 

 

- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)

 

Viết, trắc nghiệm

Vấn đáp

 

 

 

 

Bài thi thực hành kỹ năng tổng hợp

 

 

Bài thi lý thuyết và thực hành

 

Không quá 180 phút

Không quá 60 phút

(Chuẩn bị 40 phút, vấn đáp không quá 20 phút cho 1 học sinh)

 

 

Không quá 24 giờ/học sinh

 

 

Không quá 24 giờ/học sinh

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]