Nghề Chạm khắc đá

Tên nghề:                    CHẠM KHẮC ĐÁ

Mã nghề:                     40210103  

Trình độ đào tạo:        Trung cấp nghề

Thời gian đào tạo:       1,5 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề.

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về vẽ mỹ thuật và vẽ kỹ thuật;

+ Mô tả được các biện pháp an toàn và bảo hộ lao động;

+  Nêu được các đặc điểm và tính chất cơ bản của vật liệu đá;

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý sản xuất;

+ Trình bày được các tính năng công dụng cách sử dụng các loại dụng cụ thủ công trong nghề;

+ Mô tả được cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng các dụng cụ thiết bị máy móc thường dùng trong nghề;

+ Mô tả được các bước qui trình gia công phôi các loại phù điêu, các loại tượng con giống và tượng người thông thường trong nghề;

+ Mô tả được các bước qui trình chạm khắc các loại phù điêu, các loại tượng con giống và tượng người dân gian trong nghề;

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về trang sức sản phẩm.

- Kỹ năng:

+ Chép được các mẫu thường dùng trong nghề theo mẫu có sẵn;

+ Gia công  các mẫu vạch cho các sản phẩm thông thường trong nghề;

+ Nhận biết được các loại đá thường dùng trong nghề, biết lựa chọn các loại đá phù hợp cho từng loại sản phẩm;

+ Gia công được các loại phôi như: Phôi phù điêu các loại, phôi tượng con giống, phôi tượng người và phôi có dạng hình trụ thông thường trong nghề;

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ thủ công, các dụng cụ thiết bị máy móc trong nghề;

+ Gia công được các sản phẩm thông thường trong nghề như: Phù điêu có nền mặt phẳng, Phù điêu có nền mặt cong, Phù điêu thủng, Tượng con giống và Tượng người dân gian theo mẫu có sẵn;

+ Trang sức được các sản phẩm trong nghề;

+ Tổ chức được tổ, nhóm sản xuất và kinh doanh các sản phẩm của nghề.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

            + Nắm được kiến thức cơ bản về chư nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam;

+ Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước;

+ Có ý thức học tập rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu công việc;

- Thể chất và quốc phòng:

+ Có sức khỏe tốt để thực hiện các công việc của nghề;

+ Có khả năng thực hiện công tác quốc phòng, an ninh khi Nhà nước cần.

Cơ hội việc làm:

Sau khi học xong người học nghề Chạm khắc đá làm trong các vị trí sau:

            -  Công nhân chạm khắc đá, thợ điêu khắc đá;

            -  Kỹ thuật viên, công nhân viên trang trí nội ngoại thất;

            -  Kỹ thuật viên bảo tồn và tu bổ các di tích cổ;

            -  Quản lý một tổ, đội sản xuất;

            -  Tự tổ chức kinh doanh hành nghề.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Vẽ  mỹ thuật

4

Tổ chức và quản lý sản xuất

2

Vẽ kỹ thuật

5

Vật liệu  nghề Chạm khắc đá

3

An toàn và bảo hộ lao động

 

 

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Chuẩn bị dụng cụ và thiết bị

5

Chạm khắc phù điêu thủng

2

Chuẩn bị nguyên vật liệu

6

Chạm khắc tượng con giống

3

Chạm khắc phù điêu có nền mặt phẳng

7

Chạm khắc tượng người dân gian

4

Chạm khắc phù điêu có nền mặt cong

8

Trang sức sản phẩm

Danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:

1

Chạm khắc con đại bàng

6

Chạm khắc tranh phù điêu tứ quí

2

Chạm khắc tượng con dê

7

Chạm khắc tượng con chó

3

Chạm khắc tranh phù điêu rồng phun nước

8

Chạm khắc tượng quan âm Bồ tát ngồi

4

Chạm khắc tượng con cá heo

9

Chạm khắc bàn thờ đá

5

Chạm khắc tranh phù điêu rồng vờn mây

10

Chạm khắc tranh phù điêu Tứ linh

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]