Ngành Thống kê - Kế toán tổng hợp

Tên ngành đào tạo:      THỐNG KÊ – KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Trình độ đào tạo:
        Trung cấp chuyên nghiệp

Thời gian đào tạo:        02 năm

Đối tượng tuyển:          Học sinh tốt nghiệp THPT và tương đương
Bằng cấp sau tốt nghiệp: Kết thúc khoá học, người học đạt theo quy chế đào tạo TCCN được cấp bằng Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

MỤC TIÊU YÊU CẦU ĐÀO TẠO  
1. Về kiến thức, kỹ năng:
- Kết thúc khoá đào tạo người học có hai tay nghề: Thống kê và kế toán
- Hiểu biết về khoa học thống kê, hệ thống tổ chức thống kê, hệ thống thông tin thống kê nước ta hiện nay;
- Thực hành tốt điều tra thống kê, lập các báo cáo thống kê, tính toán, phân tích các chỉ tiêu thống kê thông dụng;
- Ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin trong việc giải quyết công tác thống kê;
- Có khả năng đề xuất kiến nghị trong quản lý kinh tế và tiếp thu những thành tựu mới của khoa học thống kê;
- Nắm được kiến thức cơ bản về kinh tế, về quản trị,
- Nắm chắc kế toán thực hành; thực hiện tốt các nghiệp vụ kế toán;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán để vận dụng vào trong công tác kế toán.
- Lập báo cáo kế toán, báo cáo thuế, hạch toán doanh thu, lãi, lỗ của một đơn vị kinh tế quy mô vừa và nhỏ.
2. Về chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng an ninh: Có phẩm chất đạo đức và sức khoẻ tốt để thực hiện công việc chuyên môn trên

3. Môi trường làm việc sau đào tạo:
-
Học sinh ra trường đạt trình độ TCCN ngành thống kê - kế toán tổng hợp; có khả năng làm việc tại các đơn vị trong ngành thống kê và ngoài ngành thống kê, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp, công ty thuộc mọi ngành, mọi thành phần kinh tế.
- Học sinh tốt nghiệp TCCN Thống kê kế toán có cơ hội học tập tiếp tục lên bậc cao hơn tại các trường Cao đẳng, Đại học.


CÁC MÔN HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH TCCN CHÍNH QUY

 HỌC PHẦN CHUNG

1

Chính trị

5

Tin học văn phòng

2

Pháp luật

6

Giáo dục thể chất

3

Tiếng Anh I

7

Giáo dục quốc phòng an ninh

4

Tiếng Anh II

 

 

HỌC PHẦN CƠ SỞ  VÀ CHUYÊN MÔN

1

Kinh tế chính trị Mác- Lênin

10

Thống kê doanh nghiệp

2

Soạn thảo văn bản hành chính

11

Nguyên lý kế toán

3

Kinh tế học

12

Kế toán doanh nghiệp I

4

Quản trị doanh nghiệp

13

Kế tốn doanh nghiệp II

5

Thống kê toán

14

Kế toán doanh nghiệp III

6

Nguyên lý thống kê

15

Kế toán đơn vị hành chính, sự nghiệp

7

Thống kê kinh tế

16

Kế toán máy

8

Thống kê xã hội

17

Tin học thống kê

9

Thống kê thương mại và dịch vụ

18

Thực tập tốt nghiệp và viết báo cáo

HỌC PHẦN TỰ CHỌN (chọn 1 trong 3)

1

Kiểm toán nội bộ

3

Sổ sách kế toán và báo cáo thuế

2

Tài chính tiền tệ

 

 

 

THI TỐT NGHIỆP

Học sinh đạt điều kiện dự thi tốt nghiệp, tổ chức thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp thực hiện theo Quy chế đào tạo TCCN hệ chính quy và các quy định hiện hành khác của Bộ trưởng Bộ Giáo  dục và Đào tạo ban hành.

Các môn thi tốt nghiệp, gồm: 
(1) Chính trị    (2) Thống kê   (3) Kế toán
Văn bằng: Bằng tốt nghiệp TCCN ngành: Thống kê - Kế toán 

Bản quyền 2008 - 2020 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]