Ngành Công nghệ thông tin

 

Ngành đào tạo:             CÔNG NGHỆ THÔNG TIN       

Trình độ đào tạo:         Trung cấp chuyên nghiệp

Thời gian đào tạo:        24 tháng

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc tương đương).

 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

     Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) ngành Công nghệ thông tin được thiết kế để đào tạo người học trở thành cán bộ trình độ TCCN ngành Công nghệ thông tin, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

     Nội dung khoá học bao gồm những  kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, tiếng Anh, giáo dục thể chất, pháp luật, chính trị, quốc phòng - an ninh... Người học được trang bị những kiến thức cơ bản về chuyên ngành Công nghệ thông tin, sử dụng thông thạo các trang thiết bị máy móc phục vụ cho việc cải tiến trong công việc. Sử dụng các phương tiện kỹ thuận hiện đại áp dụng vào việc văn phòng, biết thực hiện công tác quản lý ở trình độ trung cấp.

     Sau khi tốt nghiệp ra trường, người học có khả năng tổ chức, quản lý các cơ quan, có khả năng giúp việc lãnh đạo cơ quan; có khả năng tổ chức, quản lý hệ thống công nghệ thông tin trong công tác văn phòng; ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ mới trong lĩnh vực tin học. Trực tiếp tham gia vào lĩnh vực tin học ở tất cả các thành phần kinh tế, các công ty, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, các xí nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trong và ngoài nước, đồng thời có khả năng tiếp tục học tập lên các trình độ cao hơn.

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

     Đào tạo cán bộ trình độ trung cấp Công nghệ thông tin, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ Công nghệ thông tin theo yêu cầu của cán bộ làm công tác văn phòng; có khả năng thực hành thành thạo nghiệp vụ tin học đúng theo chuyên ngành ở vị trí công tác được giao. Có khả năng vận dụng những kiến thức được đào tạo vào thực tế công tác, rèn luyện tu dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Biết sử dụng một số kỹ thuật, lập trình hệ thống thôn tin có liên quan đến công việc liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Biết sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công tác văn phòng đồng thời có khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

Chuẩn kiến thức:

     - Có hiểu biết về những vấn đề của tin học như: Hệ điều hành, các phần mềm ứng dụng chủ yếu phục vụ cho công tác quản lý, văn phòng, những khái niệm cơ bản về kế toán và nghiệp vụ văn phòng, những kiến thức cơ bản về mạng và quản trị máy.

     - Biết sử dụng thành thạo một số phần mềm tin học văn phòng thông dụng hiện nay để soạn thảo và in được các văn bản tiếng việt, các biểu bảng...

     - Có khả năng làm việc trong các môi trường: Windows,  Windows  2003.

     - Có thể làm việc độc lập với máy tính cá nhân cũng như máy tính mạng.

     - Có thể lập trình quản lý phục vụ cho các yêu cầu thường gặp ở các cơ quan xí nghiệp, hoặc tham gia nhóm viết những chương trình quản lý, kỹ thuật lớn hơn với sự hướng dẫn của chuyên gia.

     - Có khả năng tham gia tổ chức công việc điều hành phòng máy, sữa chữa, quản trị mạng, bảo trì hệ thống, thiết bị máy tính phòng máy theo yêu cầu quản trị của các đơn vị vừa và nhỏ.

     - Có thể tham gia hướng dẫn thực hành tại các cơ sở Đào tạo nếu được bồi dưỡng thêm về nghiệp vụ sư phạm, có thể tham gia giảng dạy tin học tại các trường phổ thông và dạy nghề.

     - Sau khi tốt nghiệp, có khả năng tự học hoặc theo học tại các cơ sở có trình độ cao hơn.

Chuẩn kỹ năng:

     - Xác định được vai trò, vị trí, chức năng của cán bộ làm công tác công nghệ thông tin trong các cơ quan, xí nghiệp;

     - Áp dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại vào công việc chuyên môn.

Tác phong, thái độ nghề nghiệp: 

     - Người học có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; Có đạo đức, có sức khỏe, có lương tâm nghề nghiệp, có kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin của các cơ quan, xí nghiệp, cơ quan doanh nghiệp,...

Đạo đức, lối sống và trách nhiệm công dân:

     - Nắm rõ vị trí vai trò của người công dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Có tránh nhiệm cá nhân về công tác quản lý hệ thống công nghệ thông tin nơi công sở.

     - Có ý thức bảo vệ của công, bảo vệ môi trường và tài sản của đơn vị.  

 

CÁC MÔN HỌC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

  A. Học phần chung

  1. Chính trị 1

  5. Tin học đại cương

  2. Chính trị 2

  6. Giáo dục Quốc phòng-An ninh

  3. Anh văn 1

  7. Thể dục

  4. Anh văn 2

  8. Pháp luật

  B. Các môn cơ sở

  1. Soạn thảo văn bản

  4. Lập trình Pascal nâng cao

  2. Giải thuật

  5. Lập trình C căn bản

  3. Lập trình Pascal căn bản

  6. Lập trình C nâng cao

  . Các môn chuyên môn

  1. Tiếng Anh chuyên ngành

  8. Hệ quản trị CSDL Access 1

  2. Phân tích hệ thống

  9. Hệ quản trị CSDL Access 2

  3. Cơ sở dữ liệu

 10. Mạng máy tính

  4. Cấu trúc dữ liệu

 11. Bảo trì hệ thống máy tính

  5. Foxpro Căn bản

 12. Internet - Web

  6. Lập trình quản lý Foxpro 1

 13. C++ và LT hướng đối tượng

  7. Lập trình quản lý Foxpro 2

 14. Thiết kế Web

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]