Ngành Kế toán

 

Ngành đào tạo:             KẾ TOÁN

Trình độ đào tạo:         Trung cấp chuyên nghiệp

Thời gian đào tạo:        24 tháng (2 năm)

Đối tượng tuyển sinh:   Học sinh đã tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông hoặc tương đương.

 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Kế toán được thiết kế để đào tạo kế toán viên trình độ TCCN có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức cơ bản về Kinh tế học, Nguyên lý kế toán, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán ngân hàng và các kiến thức liên quan đến luật kinh tế, kế toán, hiểu biết chuyên sâu cả lý thuyết và thực hành về kế toán và khai báo thuế, báo cáo tài chính...

Sau khi học xong chương trình học sinh có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các cơ quan nhà nước, các ngân hàng nhà nước và tư nhân...

Chương trình này đảm bảo tính liên thông với chương trình đào tạo cử nhân ngành Kế toán hoặc các ngành tương đương thuộc khối kinh tế.

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

Mục tiêu chung:

- Đào tạo kế toán viên trình độ trung cấp, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, luật pháp và tài chính, tiền tệ theo yêu cầu của cán bộ trung cấp kinh tế; có khả năng thực hành thành thạo nghiệp vụ kế toán đúng với chuyên ngành ở vị trí công tác được giao; có khả năng vận dụng những kiến thức được đào tạo vào thực tế công tác, rèn luyện tu dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Biết sử dụng một số kỹ thuật hành chính về soạn thảo văn bản, sắp xếp hồ sơ công việc trong phần hành phụ trách. Biết sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công tác kế toán đồng thời có khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

 

- Người tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành kế toán DNSX có khả năng tìm việc làm tại các  cơ quan quản lý tài chính chuyên ngành; các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế trong nền kinh tế quốc dân với chức năng, nhiệm vụ là kế toán viên (trung cấp) và cán sự quản lý tài chính.

 

Mục tiêu cụ thể:

Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:

a) Về kiến thức

Cung cấp cho học sinh kiến thức cơ bản và nâng cao về Kế toán tài chính, kế toán kiểm toán trong các loại hình doanh nghiệp, Ngân hàng và Cơ quan hành chính sự nghiệp.

b) Về kỹ năng

+ Vận dụng thành thạo lý thuyết kế toán vào công việc như là tính toán được tiền lương và các khoản trích theo lương,

+ Xác định được các loại chi phí và doanh thu phát sinh trong doanh nghiệp

+ Xác định được lợi nhuận trong doanh nghiệp

+ Hạch toán thành thạo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp

+ Ghi vào sổ sách kế toán theo các hình thức như là ghi sổ theo hình thức chứng từ ghi sổ; ghi sổ theo hình thức nhật ký sổ cái, ghi sổ theo hình thức nhật ký chung; ghi sổ theo hình thức nhật ký chứng từ

+ Lập – Đọc và phân tích được báo cáo tài chính

+ Giải quyết được các vấn đề phát sinh trong công tác kế toán

+ Vận dụng thành thạo vi tính văn phòng như là word, excel, powerpoint, Internet, tin học ứng dụng  trong kinh doanh, tin học kế toán trong công tác kế toán và công tác kinh doanh.

+ Tính toán và khai báo các loại thuế như là thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nhiệp, thuế xuất nhập khẩu,…

+ Lập dự toán kinh doanh cho đơn vị

+ Hạch toán được một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại các đơn vị đặc thù như là: Bưu điện, Hành chính sự nghiệp, kho bạc…

c) Về thái độ

Có phẩm chất đạo đức, có sức khoẻ, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở nơi làm việc.

 

CÁC MÔN HỌC

Các môn chung 

1. Giáo dục quốc phòng

2. Chính trị

3. Thể dục thể thao

4. Tin học

5.  Ngoại ngữ (Anh văn)

6. Giáo dục pháp luật

Các môn cơ sở   

1. Kinh tế đại cương

2. Lý thuyết tài chính

3. Lý thuyết thống kê

4. Lý thuyết tiền tệ tín dụng     

5. Kế toán đại cương

6. Luật doanh nghiệp

7. Soạn thảo văn bản

8. Nghiệp vụ xuất nhập khẩu

9. Anh văn chuyên nghành

10. Thanh toán quốc tế

11. Marketing căn bản 

 

Các môn chuyên ngành 

1. Quản trị doanh nghiệp

2. Tài chính doanh nghiệp

3. Thuế + khai báo thuế

4. Thống kê doanh nghiệp

5. Kế toán doanh nghiệp 1

6. Kế toán doanh nghiệp 2

7. Phân tích hoạt động kinh doanh

8. Hạch toán kế toán trên máy
9. Kiểm toán

10 Kế toán thực hành

 

Bản quyền 2008 - 2020 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]