Ngành Công nghệ Dệt

 

Ngành đào tạo              : CÔNG NGHỆ DỆT

Trình độ đào tạo          : Trung cấp chuyên nghiệp

Đối tượng tuyển sinh   : Tốt nghiệp Trung học phổ thông

Thời gian đào tạo         : 2 năm 

 

I. Giới thiệu và mô tả chương trình

- Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ Dệt được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên Công nghệ Dệt trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ dệt, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức cơ bản về cơ sở ngành và chuyên ngành như: Vật liệu dệt, kỹ thuật điện - điện tử, cơ kỹ thuật, vẽ kỹ thuật, an toàn lao động và môi trường ngành dệt, công nghệ và thiết bị dệt, cấu tạo vải, thiết kế dây chuyền công nghệ dệt, kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành dệt và các nội dung khác theo yêu cầu của từng khóa học. Bên cạnh đó, người học cũng được trang bị những kiến thức về tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng - an ninh.

- Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng Trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ Dệt có khả năng đảm nhận được vị trí kỹ thuật viên trong dây chuyền sản xuất công nghệ Dệt như làm việc trực tiếp trên các thiết bị trong dây chuyền dệt, trong công tác thí nghiệm vật liệu dệt, thao tác dệt, kỹ thuật dệt, kiểm tra và đánh giá được chất lượng vải và làm việc được trong các lĩnh vực có liên quan đến công nghệ Dệt, đồng thời có thể học liên thông lên bậc cao đẳng hoặc đại học.

 

II. Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong chương trình, người học có khả năng:

1. Về kiến thức

- Trình bày được những nội dung cơ bản về các loại vật liệu dệt; nguyên lý, cấu tạo của các loại thiết bị chuẩn bị dệt và dệt vải, các loại vải thông dụng;

- Phân tích tổng hợp được những vấn đề thuộc về qui trình thao tác, chất lượng sản phẩm dệt;  

- Vận dụng được các nguyên tắc trong lắp ráp, sửa chữa, hiệu chỉnh các thiết bị dệt;

- Áp dụng được các kiến thức và kỹ năng cơ bản thực hiện các nhiệm vụ của một kỹ thuật viên dệt như tổ chức sản xuất và định mức kỹ thuật;

- Tiếp cận được những kiến thức chuyên sâu và có thể theo học ở các bậc học cao hơn của ngành công nghệ Dệt.

2. Về kỹ năng

- Nhận biết và phân tích được các loại vật liệu dệt, các kiểu dệt thoi và dệt kim thông dụng;

- Vận hành được các thiết bị trong dây chuyền sản xuất vải đảm bảo an toàn kỹ thuật;

- Phát hiện và xử lý được các sự cố công nghệ thường gặp trong quá trình sản xuất;

- Sửa chữa, bảo trì được các thiết bị trên các dây chuyền sản xuất vải, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;

- Tính toán được dây chuyền sản xuất vải;

- Có khả năng kiểm tra, đánh giá chất lượng bán sản phẩm và sản phẩm dệt;

- Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.

3. Về thái độ

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp, công ty sản xuất các sản phẩm dệt.

 

III. Khung chương trình đào tạo

1. Cấu trúc kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo

TT

Nội dung

Khối lượng (ĐVHT)

1

Các học phần chung

22

2

Các học phần cơ sở

22

3

Các học phần chuyên môn

32

4

Thực tập nghề nghiệp

16

5

Thực tập tốt nghiệp

6

Tổng khối lượng chương trình

98

 

2. Các học phần của chương trình

 I. Các học phần chung

 

Các học phần bắt buộc

1

Giáo dục quốc phòng-An ninh

4

Tin học

2

Chính trị

5

Ngoại ngữ

3

Giáo dục thể chất

6

Pháp luật

 

Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần)

7

Khởi tạo doanh nghiệp

9

Kỹ năng giao tiếp

8

Giáo dục Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

 

 

 II. Các học phần cơ sở

1

Kỹ thuật điện - Điện tử

6

Tổ chức quản lý

2

Cơ kỹ thuật

7

Vật liệu dệt

3

Vẽ kỹ thuật

8

Đại cương công nghệ kéo sợi

4

An toàn lao động và môi trường

9

Đại cương công nghệ nhuộm và xử lý hoàn tất vải

5

Thông gió

 

 

III. Các học phần chuyên môn

1

Công nghệ và thiết bị chuẩn bị dệt

7

Sửa chữa thiết bị dệt vải

2

Công nghệ và thiết bị dệt thoi

8

Định mức kỹ thuật trong nhà máy dệt

3

Công nghệ và thiết bị dệt kim

9

Thiết kế dây chuyền công nghệ dệt thoi

4

Cấu tạo vải dệt thoi

10

Thiết kế dây chuyền công nghệ dệt kim

5

Cấu tạo vải dệt kim

11

Kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành dệt

6

Công nghệ vải không dệt

 

 

IV. Thực tập nghề nghiệp

 

Thực tập bắt buộc

1

Thực tập 1: Thao tác cơ bản

2

Thực tập 2: Chuẩn bị dệt

 

Thực tập tự chọn (chọn 1 trong các học phần sau)

3

Thực tập 3:  Dệt vải dệt thoi

5

Thực tập 5: Sửa chữa thiết bị dệt

4

Thực tập 4:  Dệt vải dệt kim

 

 

V

Thực tập tốt nghiệp

 

 

 

IV. Nội dung thi tốt nghiệp

TT

Nội dung

1

Chính trị

- Học phần chính trị

2

Lý thuyết tổng hợp (gồm các học phần):

- Phần kiến thức cơ sở ngành: Vật liệu dệt

- Phần kiến thức chuyên ngành: Chọn hai trong bốn học phần sau (bắt buộc một học phần Công nghệ và thiết bị và một học phần cấu tạo vải):

+ Công nghệ và thiết bị dệt thoi

+ Công nghệ và thiết bị dệt kim

+ Cấu tạo vải dệt thoi

+ Cấu tạo vải dệt kim

3

Thực hành nghề nghiệp( Chọn một trong bốn học phần):

- Thực tập 2: Chuẩn bị dệt

- Thực tập 3: Dệt vải dệt thoi

- Thực tập 4: Dệt vải dệt kim

- Thực tập 5: Sửa chữa thiết bị dệt

 

V. Mô tả nội dung các học phần (Cơ sở và Chuyên môn)

Kỹ thuật điện - Điện tử

- Nội dung của học phần bao gồm các thông số của mạch điện, máy điện, tin tức, tín hiệu điện, kỹ thuật xử lý các tín hiệu tương tự, kỹ thuật xung số. Học phần còn giới thiệu kỹ thuật biến đổi áp và dòng điện về hệ thống vi xử lý công nghiệp.

- Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các khái niệm cơ bản về kỹ thuật điện - điện tử; cấu tạo và nguyên lý cơ bản trong việc vận hành những loại máy điện thông dụng gồm: Máy biến áp, động cơ không đồng bộ, máy điện đồng bộ, máy điện một chiều.

  kỹ thuật

- Học phần này cung cấp các kiến thức nền tảng để tiếp thu những học phần cơ sở và chuyên ngành khác của lĩnh vực cơ khí nói chung. Nội dung học phần bao gồm: Các tiên đề tĩnh học, lực, liên kết, phản lực liên kết, phương pháp khảo sát các hệ lực phẳng, ngẫu lực và mômen; Nghiên cứu sự cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của các lực; tính ứng suất và biến dạng của vật liệu kim loại trong miền đàn hồi.

- Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được một số khái niệm cơ bản về sức bền vật liệu, định lý cơ học, giải được một số bài toán đơn giản về tĩnh học, động học - động lực học; trình bày được một số khái niệm cơ bản về truyền động khí thông dụng, tính được một số thông số động lực của bộ phận máy theo ngành nghề đào tạo.

Vẽ kỹ thuật

- Học phần này cung cấp những quy tắc cơ bản để xây dựng bản vẽ kỹ thuật. Nội dung học phần bao gồm: các tiêu chuẩn hình thành bản vẽ kỹ thuật; các yếu tố cơ bản của bản vẽ kỹ thuật: Điểm, đường, hình chiếu, hình cắt; các loại bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết trên cơ sở tiêu chuẩn TCVN và ISO; Giới thiệu về ứng dụng máy tính trong bản vẽ 2D.

- Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng vẽ được bản vẽ chi tiết máy, bản vẽ lắp và bản vẽ sơ đồ động học máy thuộc ngành nghề đào tạo.

An toàn lao động và môi trường

- Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức chung về công tác bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống tiếng ồn và chấn động trong sản xuất, kỹ thuật chiếu sáng, kỹ thuật an toàn, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường công nghiệp sản xuất vải.

- Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo hộ lao động để nâng cao tinh thần trách nhiệm của người kỹ thuật viên đối với tính mạng và sức khoẻ người lao động, đối với tài sản nhà nước; nhận biết các yếu tố nguy hiểm và các yếu tố có hại thường xuất hiện trong quá trình sản xuất; trình bày nguyên nhân, biện pháp cơ bản phòng chống, hạn chế các tác hại, cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ người lao động trong ngành dệt.

Thông gió

- Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về điều không, tính toán và xử lý nhiệt ẩm lượng chất độc toả ra trong nhà máy, trên cơ sở đó xác định lưu lượng khí cần thiết để khử nhiệt thừa, hơi nước và khí độc toả ra trong nhà máy.

- Sau khi học xong học phần này, người học nêu ra một số giải pháp tổ chức thông gió và điều hoà không khí, phương pháp lọc bụi và tiêu âm để tạo môi trường không khí trong sạch và chế độ nhiệt ẩm phù hợp với điều kiện thực tế.

Tổ chức quản lý

- Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản cần thiết về quản lý doanh nghiệp. Nội dung học phần nghiên cứu về kinh tế và triển khai tổ chức sản xuất trong các doanh nghiệp, có chú trọng và đề cập về kinh tế và tổ chức sản xuất trong các doanh nghiệp Dệt - Sợi.

- Sau khi học xong, người học nêu được nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản về chế độ quản lý, những quan điểm của Đảng và Nhà nước về các vấn đề kinh tế, tổ chức sản xuất trong các doanh nghiệp; hiểu được một số vấn đề có liên quan đến vai trò của người kỹ thuật viên trong việc tham gia tổ chức sản xuất, quản lý kế hoạch, kỹ thuật, máy móc thiết bị, vật tư, lao động và giá thành sản phẩm từ đó xác định được phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.

Vật liệu dệt

- Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về đặc điểm cấu tạo và tính chất của các loại xơ, sợi dệt nhằm làm cơ sở cho việc lựa chọn nguyên liệu phù hợp với điều kiện công nghệ dệt vải.

- Sau khi học xong học phần này, người học phân biệt được các loại vật liệu xơ, sợi; nhận biết được một số loại xơ, sợi sử dụng trong công nghệ dệt vải; xác định được tính chất cơ, lý, hoá cơ bản của xơ, sợi và vận dụng kiến thức đã học để lựa chọn nguyên liệu phù hợp với yêu cầu sản xuất, đảm bảo năng suất, chất lượng và tiết kiệm nguyên liệu.

Đại cương công nghệ kéo sợi

- Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về quy trình công nghệ kéo sợi; nhiệm vụ, sơ đồ công nghệ, quá trình làm việc của các máy chủ yếu trong dây chuyền công nghệ kéo sợi.

- Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng nhận biết được tổng quan về các công đoạn trong dây chuyền kéo sợi; trình bày được nhiệm vụ, sơ đồ công nghệ, quá trình làm việc của các máy chủ yếu trong dây chuyền công nghệ kéo sợi.

Đại cương công nghệ nhuộm và xử lý hoàn tất vải

- Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quá trình xử lý hoàn tất vải: Nấu, tẩy trắng, nhuộm, in hoa, chỉnh lý nâng cao chất lượng vải, giúp người học có khái niệm tổng thể về dây chuyền sản xuất vải, đồng thời trang bị cho người học các thuật ngữ, khái niệm cơ bản chuẩn bị cho việc học các môn chuyên ngành khác.

- Sau khi học xong học phần này, người học có khái niệm tổng thể về qui trình xử lý hoá học vải, trình bày được nhiệm vụ, sơ đồ công nghệ, quá trình làm việc của các máy chủ yếu trong qui trình xử lý vải.

Công nghệ và thiết bị chuẩn bị dệt

- Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức chuyên môn về công nghệ và thiết bị chuẩn bị dệt: Mắc sợi, hồ sợi, luồn sợi, đánh suốt; các phương pháp tính toán công nghệ và lựa chọn thông số kỹ thuật; các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm dệt.

- Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được cấu tạo, công dụng của các bộ phận chính, sơ đồ công nghệ, nguyên lý làm việc của các thiết bị trong dây chuyền chuẩn bị dệt; biết các phương pháp tính toán công nghệ và lựa chọn thông số kỹ thuật, phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, nguyên nhân và biện pháp khắc phục các sự cố thường gặp trong dây chuyền chuẩn bị dệt.

Công nghệ và thiết bị dệt thoi

- Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức chuyên môn về công nghệ và thiết bị dệt vải dệt thoi, cấu tạo và nguyên lý làm việc, các thông số lắp ráp và hiệu chỉnh của các cơ cấu tự động trên các loại máy dệt thông dụng. Bên cạnh đó, giúp học sinh nghiên cứu các ảnh hưởng của thiết bị và công nghệ đến chất lượng sản phẩm.

- Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng vẽ và trình bày được nguyên lý làm việc, sơ đồ quá trình công nghệ, sơ đồ động của các cơ cấu trên máy dệt, biết các phương pháp tính toán công nghệ và lựa chọn các thông số kỹ thuật, biết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, nguyên nhân và cách khắc phục các sự cố thường gặp trong quá trình sản xuất.

Công nghệ và thiết bị dệt kim

- Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quá trình công nghệ sản xuất vải dệt kim đan ngang và đan dọc: Cấp sợi, tạo vòng, kéo căng cuộn vải; các thông số kỹ thuật của máy dệt kim đan ngang và đan dọc.

- Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được quá trình công nghệ sản xuất vải dệt kim đan ngang và đan dọc, sơ đồ quá trình công nghệ, sơ đồ động của các cơ cấu trên máy dệt kim, biết các phương pháp tính toán công nghệ và lựa chọn các thông số kỹ thuật, biết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, nguyên nhân và cách khắc phục các sự cố thường gặp trong quá trình sản xuất.

Cấu tạo vải dệt thoi

- Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các yếu tố cấu tạo vải, hình mắc vải, các phương pháp luồn go, các kiểu dệt cơ bản, các kiểu dệt biến đổi, các kiểu dệt liên hợp.

- Sau khi học xong học phần này, người học biết được các kiểu dệt cơ bản, kiểu dệt biến đổi, kiểu dệt liên hợp, biết thiết kế hình mắc vải một số kiểu dệt thông dụng.

Cấu tạo vải dệt kim

- Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cấu tạo và một số tính chất của vải dệt kim đan dọc, vải dệt kim đan ngang cơ bản và dẫn xuất  thông dụng.

- Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng nhận biết được vải dệt kim đan dọc, vải dệt kim đan ngang cơ bản, dẫn xuất thông dụng.

Công nghệ vải không dệt

- Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các loại sản phẩm không dệt; nguyên liệu, tính chất và phạm vi ứng dụng của sản phẩm không dệt; các quá trình công nghệ tạo thành vải không dệt.

- Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng mô tả được quá trình công nghệ tạo thành vải không dệt;  nhận biết được các loại sản phẩm không dệt; biết được tính chất và phạm vi ứng  dụng của sản phẩm không dệt.

Sửa chữa thiết bị dệt vải

- Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức chung về phương pháp quản lý và sử dụng máy, thiết bị; kỹ năng tháo lắp, sửa chữa, hiệu chỉnh; kế hoạch bảo trì các thiết bị trong dây chuyền sản xuất vải.

- Sau khi học xong học phần này, người học lập được kế hoạch sử dụng và bảo trì; biết tháo lắp, sửa chữa và hiệu chỉnh được các bộ phận chính của các thiết bị trong dây chuyền sản xuất vải; phân tích được các dạng hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và phương pháp sửa chữa.

Định mức kỹ thuật trong nhà máy dệt

- Học phần này trang bị cho người học các khái niệm cơ bản về các loại năng suất lao động, năng suất thiết bị và định mức kỹ thuật, các dạng tiêu hao thời gian làm việc, các phương pháp và kỹ năng khảo sát, phân tích, tính toán, lập và quản lý định mức lao động của công nhân công nghệ tại các công đoạn trong dây chuyền sản xuất vải.

- Học xong học phần này, người học có khả năng phân tích được quá trình sản xuất thành các bộ phận hợp thành để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian hao phí thực hiện chúng; tiến hành khảo sát, tính toán xây dựng định mức lao động hợp lý, khoa học, phù hợp với từng đối tượng sản xuất và điều kiện sản xuất của mỗi doanh nghiệp.

Thiết kế dây chuyền công nghệ dệt thoi

- Học phần này trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng cơ bản trong việc lựa chọn được một dây chuyền sản xuất vải dệt thoi hợp lý, tính toán các chỉ tiêu kỹ thuật của vải để chuẩn bị sản xuất, tính toán cân đối nguyên liệu và thiết bị cho các gian máy và cho toàn bộ dây chuyền sản xuất vải dệt thoi.

- Học xong học phần này, người học có khả năng lập được kế hoạch cung ứng nguyên liệu và thiết bị sản xuất cho các gian máy, bảo đảm toàn bộ dây chuyền sản xuất vải dệt thoi hoạt động nhịp nhàng, đồng bộ.

Thiết kế dây chuyền công nghệ dệt kim

- Học phần này trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng cơ bản trong việc lựa chọn được một dây chuyền sản xuất vải dệt kim hợp lý, tính toán các chỉ tiêu kỹ thuật của vải để chuẩn bị sản xuất, tính toán cân đối nguyên liệu và thiết bị cho các gian máy và cho toàn bộ dây chuyền sản xuất vải dệt kim.

- Học xong học phần này người học có khả năng lập được kế hoạch cung ứng nguyên liệu và thiết bị sản xuất cho các gian máy, bảo đảm toàn bộ dây chuyền sản xuất vải dệt kim hoạt động nhịp nhàng, đồng bộ.

Kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành dệt

- Học phần này trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về chất lượng sản phẩm, chỉ tiêu chất lượng và nhóm chỉ tiêu chất lượng, các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm ngành dệt, các phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng các bán sản phẩm và sản phẩm tại các công đoạn trong dây chuyền sản xuất vải theo các chỉ tiêu ngoại quan và các chỉ tiêu về quy cách của chúng.

- Học xong học phần này, người học có khả năng quản lý được chất lượng ngành dệt theo quá trình sản xuất: Kiểm tra phát hiện các dạng lỗi của sản phẩm và bán sản phẩm, đánh điểm lỗi và phân cấp chất lượng sản phẩm, phân tích nguyên nhân gây lỗi, đề xuất các biện pháp ngăn ngừa và hạn chế lỗi.

Thực tập 1: Thao tác cơ bản 

- Học phần này rèn luyện cho người học những kỹ năng cơ bản về: Thao tác dẫn sợi vào máy dệt kim, nối tự do của các loại mối nối dệt, phương pháp đi tua, phương pháp xử lý sợi đứt, phương pháp thay thoi, phương pháp thay quả sợi ngang.

- Sau khi học xong học phần này, người học có thể  dẫn sợi vào máy dệt kim, nối tự do được các loại mối nối dệt đúng thao tác, đảm bảo chất lượng mối nối; nắm vững qui trình đi tua, xử lý sợi đứt, thay thoi, thay quả sợi ngang.

Thực tập 2: Chuẩn bị dệt

- Học phần này rèn luyện cho người học những kỹ năng cơ bản về: Vận hành thao tác công nghệ trên các thiết bị mắc sợi, hồ sợi, luồn sợi, đánh suốt sợi ngang; phương pháp xử lý các các sự cố thường gặp trong sản xuất; công tác tổ chức sản xuất, cách kiểm tra các thông số kỹ thuật trong các công đoạn mắc sợi, hồ sợi, luồn sợi, đánh suốt sợi ngang.

- Sau khi học xong học phần này, người học có thể vận hành được các thiết bị mắc sợi, hồ sợi, luồn go khổ, đánh suốt sợi ngang; biết phương pháp xử lý các các sự cố thường gặp trong sản xuất; nắm vững công tác tổ chức sản xuất; biết cách kiểm tra các thông số kỹ thuật trong các công đoạn mắc sợi, hồ sợi, luồn sợi, đánh suốt sợi ngang.

Thực tập 3:  Dệt vải dệt thoi

- Học phần này rèn luyện cho người học những kỹ năng cơ bản về: Vận hành thao tác công nghệ trên thiết bị dệt thoi, dệt không thoi, kiểm vải dệt thoi; phương pháp xử lý các các sự cố thường gặp trong sản xuất; công tác tổ chức sản xuất trong công đoạn dệt vải, kiểm vải dệt thoi; cách kiểm tra các thông số kỹ thuật trong các công đoạn dệt vải, kiểm vải dệt thoi; phương pháp phân loại vải mộc, sửa các dạng lỗi có thể sửa được nâng cao chất lượng vải dệt thoi; phương pháp ghi mã két vải dệt thoi.

- Sau khi học xong học phần này, người học có thể vận hành được các thiết bị dệt thoi, dệt không thoi; biết phương pháp xử lý các các sự cố thường gặp trong sản xuất vải dệt thoi; nắm vững công tác tổ chức sản xuất vải dệt thoi; biết cách kiểm tra các thông số kỹ thuật trong các công đoạn dệt vải dệt thoi; có thể kiểm tra và đánh giá được chất lượng vải dệt thoi.

Thực tập 4: Dệt vải dệt kim

- Học phần này rèn luyện cho người học những kỹ năng cơ bản về: Vận hành thao tác công nghệ trên thiết bị dệt kim, kiểm vải dệt kim; phương pháp xử lý các các sự cố thường gặp trong sản xuất; công tác tổ chức sản xuất trong công đoạn dệt vải, kiểm vải vải dệt kim; cách kiểm tra các thông số kỹ thuật trong các công đoạn dệt vải dệt kim.

- Sau khi học xong học phần này, người học có thể vận hành được các thiết bị dệt kim; biết phương pháp xử lý các các sự cố thường gặp trong sản xuất vải dệt kim; nắm vững công tác tổ chức sản xuất vải dệt kim; biết cách kiểm tra các thông số kỹ thuật trong các công đoạn dệt vải dệt kim; kiểm tra và đánh giá được chất lượng vải dệt kim.

Thực tập 5:  Sửa chữa thiết bị dệt

- Học phần này rèn luyện cho người học những kỹ năng cơ bản về: Tháo lắp, sửa chữa, hiệu chỉnh; kế hoạch bảo trì các thiết bị trong dây chuyền sản xuất vải.

- Sau khi học xong học phần này, người học có thể tháo lắp, sửa chữa và hiệu chỉnh được các bộ phận chính của các thiết bị trong dây chuyền sản xuất vải.

Thực tập tốt nghiệp

- Học phần này rèn luyện cho người học những kỹ năng cơ bản về: Phương pháp lựa chọn nguyên liệu, thiết bị; tìm hiểu các thông số công nghệ thực tế đang sản xuất tại các doanh nghiệp; tính toán cân đối máy móc thiết bị cho dây chuyền sản xuất vải.

- Sau khi học xong học phần này, người học có thể  lựa chọn được nguyên liệu, thiết bị, tính toán cân đối được máy móc thiết bị cho dây chuyền sản xuất một loại vải cụ thể.

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]