Ngành Cán, kéo kim loại

 

Ngành đào tạo:             CÁN, KÉO KIM LOẠI

Trình độ đào tạo:         Trung cấp chuyên nghiệp

Mã ngành:

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông

Thời gian đào tạo:        2 năm 

 

I. Giới thiệu và mô tả chương trình

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Cán, kéo kim loại được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên Cán kéo kim loại trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có kiến thức, kỹ năng cơ bản về cán kéo kim loại, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức cơ sở về cơ khí, điện - điện tử, vật liệu và công nghệ kim loại, kỹ thuật công nghệ thủy lực-khí nén; Các kiến thức và kỹ năng chuyên môn về thiết bị, nguyên lý và công nghệ cán-kéo kim loại; kỹ thuật sửa chữa thiết bị máy cán, máy kéo kim loại. Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng-an ninh.

            Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành kỹ thuật viên trung cấp chuyên nghiệp về cán kéo kim loại, có khả năng đảm nhiệm các công việc trong phân xưởng cán như: Lắp ráp, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị máy cán-kéo đáp ứng được yêu cầu sản xuất, đồng thời có khả năng tiếp tục học tập lên các trình độ Cao đẳng, Đại học.

 

II. Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:            

1. Về kiến thức

- Trình bày được những nội dung cơ bản về vật liệu và công nghệ vật liệu kim loại.

- Mô tả được mối quan hệ giữa cấu trúc-tính chất-công nghệ và hiệu năng sử dụng vật liệu, có tính đến yếu tố quan trọng là gia công tạo hình bằng áp lực.

- Mô tả được các bước công nghệ sản xuất, cấu tạo và nguyên lý hoạt động cơ bản của các thiết bị máy cán-kéo trong dây chuyền sản xuất thực tế.

- Trình bày được phương pháp chế tạo, cách sửa chữa, lắp ráp thiết bị máy cán-kéo trong dây chuyền sản xuất.

2. Về kỹ năng

- Lựa chọn được chế độ công nghệ phù hợp; vận hành an toàn các thiết bị chính trong các dây chuyền sản xuất cán-kéo; thiết kế, chế tạo chi tiết máy ở mức độ đơn giản.

- Đảm nhiệm được các công việc về bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên các thiết bị cơ khí thuộc tổ hợp dây chuyền sản xuất cán-kéo.

- Quản lý, điều hành được tổ sản xuất nhằm thực hiện các nhiệm vụ sản xuất được giao.

3. Về thái độ

Nhận thức được vị trí trách nhiệm của mình với công việc được giao, trước tập thể và pháp luật cũng như các nội quy tại nơi làm việc. Có tính trung thực, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, ý thức kỷ luật, say mê với công việc. Luôn có ý thức vươn lên và sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao.

 

III. Khung chương trình đào tạo

1. Cấu trúc kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo

TT

Nội dung

Khối lượng (ĐVHT)

1

Các học phần chung

22

2

Các học phần cơ sở

32

3

Các học phần chuyên môn              

27

4

Thực tập nghề nghiệp

12

5

Thực tập tốt nghiệp

6

Tổng khối lượng chương trình

99

 

2. Các học phần của chương trình và thời lượng

Các học phần chung

 

 

 

Học phần bắt buộc

1

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

4

Tin học

2

Chính trị

5

Ngoại ngữ

3

Giáo dục thể chất

6

Pháp luật

 

Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần)

1

Kỹ năng giao tiếp

3

Giáo dục Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

2

Khởi tạo doanh nghiệp

 

 

Các học phần cơ sở

 

 

 

Học phần bắt buộc

1

An toàn lao động và môi trường CN

6

Vật liệu học ứng dụng

2

Hình họa - Vẽ kỹ thuật

7

Công nghệ kim loại

3

Kỹ thuật điện

8

Nguyên lý - chi tiết máy

4

Dung sai và kỹ thuật đo

9

Thiết bị nâng chuyển

5

Ngoại ngữ chuyên ngành

10

Lò nung

 

Học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần)

1

AutoCAD

2

Tổ chức sản xuất

Các học phần chuyên môn

 

 

 

Học phần bắt buộc

1

Cơ sở tự động hóa và kiểm nhiệt

5

Thiết kế lỗ hình trục cán

2

Nguyên lý gia công áp lực

6

Công nghệ cán hình và kéo kim loại

3

Thiết bị cán, kéo

7

Công nghệ cán tấm

4

Công nghệ thủy lực - khí nén

8

Kỹ thuật sửa chữa máy cán, máy kéo

 

Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần)

1

Thiết bị và công nghệ rèn, dập

3

Phương pháp kiểm tra, đánh giá cơ - lý tính vật liệu

2

Đại cương công nghệ cán ống

 

 

Thực tập nghề nghiệp

 

 

1

Thực tập cơ bản

3

Thực tập kỹ thuật viên 2

2

Thực tập kỹ thuật viên 1

 

 

Thực tập tốt nghiệp

 

 

 

IV. Nội dung thi tốt nghiệp

TT

Nội dung

1

Chính trị:

- Học phần Chính trị

2

Lý thuyết tổng hợp (gồm các học phần):

- Nguyên lý gia công áp lực

- Thiết bị cán, kéo

- Công nghệ cán hình và kéo kim loại

3

Thực hành nghề nghiệp (gồm các học phần):

- Thiết bị cán, kéo;

- Công nghệ cán hình và kéo kim loại;

- Kỹ thuật sửa chữa máy cán, máy kéo;

- Thực tập nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp.

 

V. Mô tả nội dung các học phần (phần Cơ sở và Chuyên môn)

An toàn lao động và môi trường công nghiệp                                

- Học phần cung cấp những kiến thức chung về các yếu tố ảnh hưởng cơ bản trong môi trường công nghiệp cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động trong quá trình sản xuất cán, kéo kim loại; các nguyên nhân gây tai nạn; các biện pháp phòng ngừa, cải thiện môi trường công nghiệp và phòng tránh tai nạn lao động.

- Sau khi học xong học phần này, người học phân tích, dự đoán và nhận biết được các yếu tố bất lợi trong quá trình sản xuất, để từ đó đề ra và thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn cũng như phòng hộ an toàn cá nhân nhằm loại trừ các nguyên nhân gây tai nạn lao động trong quá trình sản xuất.

Hình họa - Vẽ kỹ thuật                                                                

- Học phần cung cấp những quy tắc cơ bản, các phương pháp xác định vị trí hình chiếu của các điểm, đường và mặt làm cơ sở cho việc xây dựng bản vẽ kỹ thuật bao gồm: Các kỹ thuật cơ bản của hình học họa hình; Các nguyên tắc biểu diễn không gian hình học; Các phép biến đổi hình học; Cung cấp kiến thức về phương pháp vẽ hình chiếu vuông góc, hình chiếu trục đo, hình cắt, mặt cắt, các quy ước để biểu diễn chi tiết máy trên bản vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN.

- Sau khi học xong học phần này, người học đọc và vẽ được các bản vẽ kỹ thuật có độ phức tạp trung bình đúng yêu cầu kỹ thuật.

Kỹ thuật điện                                                                                            

- Học phần cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản về mạch điện, cách tính toán mạch điện; nguyên lý cấu tạo, tính năng và ứng dụng các loại máy điện, khí cụ điện cơ bản; cung cấp khái quát về đo lường các đại lượng điện.

- Sau khi học xong học phần này, người học tính toán được thông số kỹ thuật của một số mạch điện đơn giản; trình bày được đặc điểm của các dụng cụ đo điện, khí cụ điện thông dụng; Phân tích được nguyên lý làm việc của một số mạch điện cơ bản trong công nghiệp.

Dung sai và kỹ thuật đo                                                                                   

- Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về tính đổi lẫn trong ngành cơ khí chế tạo, dung sai lắp ghép các mối ghép thông dụng như mối ghép trụ trơn, mối ghép then, mối ghép ren và bài toán giải chuỗi kích thước; cấu tạo, nguyên lý, ứng dụng và cách sử dụng, bảo quản một số loại dụng cụ đo; phương pháp đo, kiểm tra kích thước và các yếu tố khác trong yêu cầu kỹ thuật của chi tiết.

- Sau khi học xong học phần này, người học chọn được chế độ lắp ghép, tra được dung sai, sai lệch giới hạn của các chi tiết trong lắp ghép, chọn dung sai cho các chi tiết điển hình; giải được bài toán chuỗi kích thước; sử dụng được các dụng cụ đo kiểm thông thường trong đo lường cơ khí.

Ngoại ngữ chuyên ngành                                                                         

- Học phần cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản về ngoại ngữ chuyên ngành cán-kéo kim loại.

- Sau khi học xong học phần, người học cơ bản đọc và dịch được các tài liệu chuyên ngành hoặc giao tiếp chuyên môn ở mức độ đơn giản.

Vật liệu học ứng dụng                                                                            

- Học phần cung cấp những kiến thức cơ sở về cấu trúc, tính chất của các nhóm vật liệu, các đặc trưng cơ bản của quá trình chuyển pha trong vật liệu; kiến thức về vật liệu kim loại và phi kim loại. Giới thiệu các biện pháp công nghệ như: gia công biến dạng, nhiệt luyện và xử lý bề mặt kim loại, nhằm làm sáng tỏ mối quan hệ tương hỗ giữa cấu trúc với tính chất, có tính đến các yếu tố quan trọng là gia công chế tạo và hiệu năng sử dụng, cho phép nhận biết đúng đắn chất lượng vật liệu và đề ra các chế độ gia công phù hợp đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

- Sau khi học xong học phần này, người học nhận biết được các đặc trưng cơ bản của các nhóm vật liệu; phân loại, lựa chọn được chủng loại vật liệu phù hợp cho các quá trình gia công.

Công nghệ kim loại                                                                                   

- Nội dung học phần giới thiệu về các quy trình công nghệ gia công và xử lý kim loại bằng các phương pháp công nghệ khác nhau như công nghệ luyện gang, luyện thép, công nghệ đúc, gia công áp lực, hàn và gia công cắt gọt kim loại; các kiến thức cơ bản về công nghệ xử lý bề mặt, xử lý nhiệt vật liệu kim loại; các biện pháp tác động vào quá trình để nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Sau khi học xong học phần này, người học có cái nhìn tổng quan bước đầu về các quy trình công nghệ sản xuất, gia công kim loại, tạo tiền đề cho quá trình học lý thuyết và thực tập sau này.

Nguyên lý - Chi tiết máy                                                                            

- Học phần này cung cấp những kiến thức về kết cấu, nguyên lý làm việc và phương pháp tính toán thiết kế động học, động lực học của các cơ cấu truyền động và biến đổi chuyển động; Các mối ghép, các chi tiết máy thường dùng trong cơ khí.

- Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được đặc điểm cơ bản về kết cấu, nguyên lý làm việc của các cơ cấu truyền động và biến đổi truyền động; vận dụng tính toán và thiết kế được chi tiết máy ở mức độ đơn giản.

Thiết bị nâng chuyển                                                                         

- Học phần này cung cấp những kiến thức về các phương tiện cơ giới hoá  nâng chuyển vật nặng, bao gồm hai nhóm máy: máy nâng và máy chuyển liên tục; Các chi tiết và thiết bị nâng; Các yêu cầu an toàn thiết bị nâng.

- Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được cấu tạo và phương pháp vận hành an toàn thiết bị nâng phù hợp với thực tế sản xuất. 

Lò nung                                                                                                     

- Học phần gồm các phần kiến thức về: Những đặc trưng cơ bản của lò nung; nhiên liệu đốt; vật liệu và kết cấu thể xây; công tác nhiệt; thiết bị đốt; hệ thống thoát khói và cấp gió; tính chiều cao ống khói và chọn quạt cấp gió.

- Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những đặc trưng cơ bản về động học quá trình cháy và truyền nhiệt trong hệ thống lò nung; mô tả được cấu tạo của lò, chọn vật liệu xây lò, tính sự cháy nhiên liệu và chiều cao ống khói.

Auto CAD                                                                                                 

- Học phần cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản trong ứng dụng phần mềm AutoCAD để vẽ bản vẽ chi tiết trên máy tính, bố trí bản vẽ, sửa chữa bản vẽ, ghi kích thước, gạch mặt cắt cũng như lưu trữ và xuất (in) bản vẽ.

- Sau khi học xong học phần này, người học ứng dụng phần mềm AutoCAD vẽ được bản vẽ chi tiết đơn giản theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tổ chức sản xuất                                                                                    

- Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý quá trình sản xuất trong doanh nghiệp cơ khí bao gồm: Khái niệm về doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay; hoạch định chiến lược sản xuất, lập kế hoạch tiến độ sản xuất, các vấn đề chung về định mức kinh tế, quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý máy móc, thiết bị, quản lý sử dụng vật tư một cách có hiệu quả. 

Cơ sở tự động hóa và kiểm nhiệt                                                      

- Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về thiết bị cảm biến và chuyển đổi đo; Thiết bị chỉ thị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, đo mức; mô tả động học hệ thống điều khiển tự động nhiệt độ.

- Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các thiết bị cảm biến và chuyển đổi đo thông dụng; mô tả được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị đo nhiệt.

Nguyên lý gia công áp lực                                                                         

- Học phần gồm các nội dung cơ bản về những biến đổi tổ chức và tính chất của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình gia công; đặc điểm và nguyên lý gia công của từng phương pháp tạo hình khác nhau. 

- Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được nguyên lý biến dạng dẻo của kim loại; những biến đổi về tổ chức, tính chất sau biến dạng; đặc điểm các phương pháp gia công áp lực.  

Thiết bị cán, kéo           

- Học phần cung cấp những kiến thức về thiết bị máy cán, máy kéo như: Cấu tạo kết cấu máy; nguyên lý làm việc của các bộ phận, cơ cấu, chi tiết máy; phương pháp tính các thông số kỹ thuật, năng lượng và kiểm tra độ bền máy.

- Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị máy cán, máy kéo; Quy trình lắp ráp, vận hành, sửa chữa thiết bị cán-kéo; tính các thông số kỹ thuật cơ bản cho thiết bị máy cán, máy kéo kim loại.

Công nghệ thủy lực - khí nén    

- Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về thủy lực học và khí nén; Các chi tiết, thiết bị thủy lực, thiết bị khí nén cơ bản và ứng dụng của nó trong sản xuất cũng như phương pháp tính toán, lắp đặt và vận hành các hệ thống khí nén trong ngành cán.

- Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của các thiết bị thủy-khí trong ngành cán-kéo kim loại.

Thiết kế lỗ hình trục cán                                                                           

- Nội dung học phần bao gồm các vấn đề chung về hệ thống lỗ hình trục cán; phương pháp thiết kế lỗ hình đơn giản; hệ thống lỗ hình cán sản phẩm phức tạp; những vấn đề công nghệ cần lưu ý khi thiết kế lỗ hình trục cán.

- Sau khi học xong học phần này, người học lựa chọn được hệ lỗ hình phù hợp để cán sản phẩm cụ thể; thiết kế được hệ lỗ hình cán sản phẩm đơn giản; bố trí hệ lỗ hình trên trục.

Công nghệ cán hình và kéo kim loại                                             

- Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về sản phẩm thép hình, cách bố trí máy cán trong phân xưởng; cách tính, chọn và chuẩn bị phôi liệu trước khi cán; các công nghệ cán hình và sản xuất thép dây.

- Sau khi học xong học phần này, người học mô tả được quy trình công nghệ cán; lựa chọn, tính toán được chế độ công nghệ trong quá trình cán hình.

Công nghệ cán tấm                                                                                    

- Nội dung học phần bao gồm công nghệ cán nóng tấm dầy, cán nóng thép tấm-băng rộng bản và cán băng-tấm nguội.

- Sau khi học xong học phần này, người học mô tả được quy trình công nghệ cán; lựa chọn, tính toán được chế độ công nghệ trong quá trình cán tấm.

Kỹ thuật sửa chữa máy cán, máy kéo                                             

- Nội dung học phần bao gồm: Các dạng mài mòn, hư hỏng của chi tiết và thiết bị máy cán-máy kéo; công tác chuẩn bị kỹ thuật và vật liệu cho sửa chữa; kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa chi tiết máy, bộ phận truyền chuyển động, cơ cấu biến đổi chuyển động và cơ cấu an toàn.

- Sau khi học xong học phần này, người học nhận biết được các dạng hỏng của chi tiết, thiết bị máy cán-máy kéo; cách sửa chữa, phục hồi, lắp ráp các chi tiết, bộ phận và cơ cấu của máy cán-máy kéo kim loại.

Thiết bị và công nghệ rèn, dập                                                             

- Nội dung học phần giới thiệu các phương pháp rèn, dập; cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị rèn, dập thông dụng; các bước công nghệ, cách lựa chọn, chuẩn bị phôi liệu và chế độ gia công các phôi dạng tấm, dạng khối cho sản phẩm định trước; phương pháp tính toán, thiết kế một số loại khuôn dập đơn giản.

- Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được nguyên lý làm việc của các thiết bị sử dụng trong ngành rèn, dập; cách lựa chọn thiết bị, phôi liệu và tính toán công nghệ rèn - dập cho các sản phẩm đơn giản.

Đại cương công nghệ cán ống                                                                       

- Học phần giới thiệu đặc điểm thiết bị, các quy trình công nghệ cán ống hàn và ống không hàn, phương pháp thiết lập các bảng cán, cơ sở thiết kế trục và dụng cụ cán.

- Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được đặc điểm và nguyên lý quá trình cán ống hàn và ống không hàn.

Phương pháp kiểm tra, đánh giá cơ-lý tính vật liệu                        

- Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về phương pháp kiểm tra và đánh giá cơ, lý tính vật liệu như: Phương pháp hiển vi quang học và điện tử, các phương pháp xác định cơ tính, các phương pháp xác định khuyết tật vĩ mô (các phương pháp không phá huỷ).

- Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được phương pháp chọn chế độ; các bước kỹ thuật chuẩn bị và phân tích mẫu vật liệu; cách sử dụng các thiết bị như kính hiển vi quang học, máy thử kéo-nén; mô tả được các phương pháp xác định khuyết tật vĩ mô.

Thực tập cơ bản                                                                                            

- Học phần cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng thực tế ban đầu về các quá trình sản xuất đúc, hàn, cán và gia công cơ khí.

- Sau khi kết thúc đợt thực tập, học sinh có cái nhìn trực quan về các khâu sản xuất thực tế, tạo điều kiện phân tích, vận dụng các kiến thức đó vào bài học lý thuyết trên lớp.

Thực tập kỹ thuật viên 1                                                                                    

- Học phần cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng thực tế về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị máy cán-máy kéo; các kỹ năng cơ bản vận hành máy cán-kéo.

- Sau khi thực tập, người học vận hành được máy móc, thiết bị cán-kéo trong dây chuyền sản xuất thực tế.

Thực tập kỹ thuật viên 2                                                                                    

- Học phần cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng thực tế về công nghệ sản xuất cán-kéo kim loại; những sự cố phát sinh xẩy ra trong quy trình sản xuất; làm quen với môi trường lao động và tác phong công nghiệp của người công nhân tại cơ sở sản xuất thực tế.

- Sau khi thực tập, người học vận hành và xử lý được các sự cố thông thường trong dây chuyền sản xuất cán-kéo.

Thực tập tốt nghiệp                                                                                      

- Học phần này nhằm mục đích giúp học sinh củng cố kiến thức lý thuyết, cung cấp kỹ năng về sản xuất thực tiễn tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Nội dung học phần bao gồm: Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách vận hành các loại thiết bị tại cơ sở thực tập; tìm hiểu tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ gia công sản phẩm, phương pháp lắp ráp trên một số máy; tìm hiểu công tác kỹ thuật, công tác kế hoạch và các hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Bản quyền 2008 - 2020 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]