Đại học » TP.HCM

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Cơ sở Tp.HCM

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
*********

Tên trường: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Cơ sở đào tạo phía Nam

- Mã trường: BVS

- Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- ĐT: (028) 38297220; Fax: (028) 39105510

- Website: https://ptithcm.edu.vn, https://tuyensinh.ptit.edu.vn

- Fanpage tuyển sinh: https://facebook.com/ptithcm.edu.vn

 

TRÍCH ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021:

 

Bản quyền 2008 - 2022 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]