Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2011: Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh

Ngành học

Khối thi

Điểm chuẩn
NV1

Điểm xét
NV2

Chỉ tiêu
NV2

Các ngành đào tạo ÐH

 

 

 

700

Công nghệ thông tin

A

13,0

13,0

100

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

A

13,0

13,0

130

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

A

13,0

13,0

120

Công nghệ chế tạo máy

A

13,0

13,0

150

Công nghệ kỹ thuật ôtô

A

13,0

13,0

150

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

A

13,0

13,0

50

Các ngành đào tạo CÐ

 

 

 

400

Công nghệ thông tin

A

10,0

10,0

50

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

A

10,0

10,0

50

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

A

10,0

10,0

50

Công nghệ chế tạo máy

A

10,0

10,0

50

Công nghệ kỹ thuật ôtô

A

10,0

10,0

50

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

A

10,0

10,0

50

Công nghệ hàn

A

10,0

10,0

50

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

A

10,0

10,0

50

 

 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]