Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2011: Trường ĐH Văn hóa TP.HCM

Hệ Đại học:

Tên Ngành

ngành

Khối

thi

Điểm NV1 và xét NV2

Chỉ tiêu
NV2

Ghi chú

Khoa học thư viện

101

C

14.0

61

 

D1

13.0

 

Bảo tàng học

111

C

14.0

29

 

D1

13.0

 

Việt Nam học

121

C

14.0

11

 

D1

13.0

 

D3

13.0

 

D4

13.0

 

Kinh doanh xuất bản phẩm

131

C

14.0

74

 

D1

13.0

 

Quản lý Văn hoá

141

C

14.0

82

 

Quản lý Hoạt động Âm nhạc

141

R1

13.0

26

Năng khiếu 1 >= 6.0 điểm

Năng khiếu 2 >=6.0 điểm

Quản lý Hoạt động Sân khấu

141

R2

13.0

10

Quản lý Hoạt động Mỹ thuật

141

R3

13.0

7

Đạo diễn sự kiện văn hóa

141

R4

13.0

8

Nghệ thuật dẫn chương trình

141

R5

13.0

11

Văn hoá Dân tộc Thiểu số VN

151

C

14.0

44

 

D1

13.0

 

Văn hoá học

161

C

14.0

43

 

D1

13.0

 

 

Hệ Cao đẳng:

Tên Ngành

ngành

Khối

thi

Điểm NV1 và xét NV2

Chỉ tiêu
NV2

Ghi chú

Khoa học thư viện

C65

C

11.0

95

 

 

Nguồn xét tuyển hệ Cao đẳng chính quy: Thí sinh dự thi tuyển sinh kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011 có cùng khối thi.

 

D1

10.0

Bảo tàng học

C66

C

11.0

49

D1

10.0

Việt Nam học

C67

C

11.0

93

D1

10.0

Kinh doanh xuất bản phẩm

C68

C

11.0

47

D1

10.0

Quản lý Văn hoá

C69

C

11.0

94

 

 

 

 

 

 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]