Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2011: Học viện Báo chí tuyên truyền

Ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

Chỉ tiêu NV2

Điểm xét NV2

Xã hội học

C

17

 

 

D1

15,5

 

 

Triết học Mác- Lê Nin

C

16

 

 

D1

15,5

 

 

Chủ nghĩa xã hội khoa học

C

15,5

10

19

Kinh tế chính trị

C

18

 

 

D1

15,5

 

 

Quản lý kinh tế

C

20,5

 

 

D1

17,5

 

 

Xây dựng Đảng & Chính quyền nhà nước

C

18

 

 

Quản lý văn hoá tư tuởng

C

15

30

18

Chính trị học

C

17,5

 

 

Quản lý xã hội

C

19,5

 

 

Tư tuởng Hồ Chí Minh

C

15

20

18

Lịch sử Đảng

C

15

30

18

Giáo dục chính trị

C

15

30

18

Văn hoá học

C

16,5

 

 

D1

15

 

 

Chính sách công

C

15

30

18

Xuất bản

C

20,5

 

 

D1

17,5

 

 

Báo in

C

19

 

 

D1

18

 

 

Báo ảnh

C

17,5

 

 

D1

17

 

 

Báo phát thanh

C

18,5

 

 

D1

16,5

 

 

Báo truyền hình

C

22

 

 

D1

19

 

 

Báo mạng điện tử

C

21,5

 

 

D1

19

 

 

Quay phim truyền hình

C

19

 

 

D1

16

 

 

Thông tin đối ngoại

C

20,5

 

 

D1

18,5

 

 

Quan hệ quốc tế

C

22,5

 

 

D1

20

 

 

Quan hệ công chúng

C

22,5

 

 

D1

20

 

 

Quảng cáo

C

22

 

 

D1

19

 

 

Biên dịch tiếng anh

C

16,5

10

18

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]