Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2011: Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội

Điểm chuẩn các ngành khối S:

I. Nhiếp ảnh:                     25 chỉ tiêu

 

- Chuyên môn =  10.50

 

 

- Tổng điểm    =  16.50

=> Trúng tuyển = 24 thí sinh

II. Thiết kế Mỹ thuật:           30 chỉ tiêu

 

- Chuyên môn =  10.00

 

 

- Tổng điểm    =  13.00

=> Trúng tuyển = 24 thí sinh

III. Thiết kế trang phục nghệ thuật:       10 chỉ tiêu

 

- Chuyên môn =  12.00

 

 

- Tổng điểm    =  15.50

=> Trúng tuyển = 09 thí sinh

IV. Diễn viên Kịch, Điện ảnh – Truyền hình:   60 chỉ tiêu

 

- Chuyên môn =  10.50

 

 

- Tổng điểm    =  14.50

=> Trúng tuyển = 30 thí sinh

 

V. Đạo diễn Điện ảnh:          15 chỉ tiêu

 

- Chuyên môn =  11.00

 

 

- Tổng điểm    =  15.00

=> Trúng tuyển = 18 thí sinh

VI. Quay phim Điện ảnh: 30 chỉ tiêu

 

- Chuyên môn =  11.00

 

 

- Tổng điểm    =  14.00

=> Trúng tuyển = 23 thí sinh

VII. Biên kịch Điện ảnh:                  15 chỉ tiêu

 

- Chuyên môn =  13.50

 

 

 

- Tổng điểm    =  19.50

=> Trúng tuyển = 21 thí sinh

VIII. Lý luận Phê bình Điện ảnh:           10 chỉ tiêu

 

- Chuyên môn =  12.00

 

 

 

- Tổng điểm    =  14.50

=> Trúng tuyển = 7 thí sinh

IX. Đạo diễn Truyền hình:    20 chỉ tiêu

 

- Chuyên môn =  11.50

 

 

 

- Tổng điểm    =  17.50

=> Trúng tuyển = 21 thí sinh

X. Quay phim Truyền hình: 30 chỉ tiêu

 

- Chuyên môn =  12.00

 

 

- Tổng điểm    =  15.50

=> Trúng tuyển = 30 thí sinh

XI. Diễn viên Cải lương:          15 chỉ tiêu

 

- Chuyên môn =  12.00

 

 

- Tổng điểm    =  18.50

=> Trúng tuyển = 12 thí sinh

XII. Diễn viên Chèo:              15 chỉ tiêu

 

- Chuyên môn =  10.00

 

 

- Tổng điểm    =  16.00

=> Trúng tuyển = 18 thí sinh

XIII. Diễn viên Rối:             30 chỉ tiêu

 

- Chuyên môn =  14.50

 

 

- Tổng điểm    =  18.50

=> Trúng tuyển = 12 thí sinh

XIV. Biên kịch Kịch hát dân tộc: 15 chỉ tiêu

 

- Chuyên môn =  8.00

 

 

- Tổng điểm    =  13.00

=> Trúng tuyển = 11 thí sinh

XV. Nhạc công Kịch hát dân tộc (Hệ cao đẳng): 16 chỉ tiêu

 

- Chuyên môn =  14.50

 

 

- Tổng điểm    =  17.50

=> Trúng tuyển = 8 thí sinh

 

Điểm chuẩn các ngành khối A: Trường sẽ công bố sau khi Bộ GDĐT công bố điểm sàn.

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]