Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2011: ĐH Y Hà Nội, ĐH Y Thái Bình, ĐH Y tế Công cộng

Trường ĐH Y Hà Nội

Ngành

Khối

Điểm trúng tuyển
NV1

Chỉ tiêu NV2

Điểm nhận hồ sơ ĐKXT NV2

   Y đa khoa

B

25,5

 

 

   Răng Hàm Mặt

B

25,5

 

 

   Y học cổ truyền

B

23,0

28

23,0

   Y học dự phòng

B

22,0

54

22,0

   Điều dưỡng

B

20,5

 

 

   Kĩ thuật Y học

B

22,0

 

 

   Y tế công cộng

B

20,0

42

20,0

 

Trường ĐH Y Thái Bình

Ngành

Khối

Điểm trúng tuyển

   Dược học

A

22,5

   Bác sĩ đa khoa

B

24

   Bác sĩ y học cổ truyền

B

20

   Bác sĩ y học dự phòng

B

19,5

   Điều dưỡng

B

19,5

 

Trường ĐH Y tê Công cộng

Ngành

Khối

Điểm trúng tuyển

   Y tế công cộng

B

18,0

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]