Các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác của ANH

-


Dưới đây là danh sách các chương trình liên kết đào tạo quốc tế (đang hoạt động) giữa các cơ sở đào tạo của Việt Nam với các đối tác tại Vương Quốc Anh.

TT

Cơ sở giáo dục

Việt Nam

Đối tác

nước ngoài

Văn băng

Chuyên ngành

đào tạo

1

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Trường Đại học Middlesex

Đại học

Quảng cáo, Quan hệ công chúng và truyền thông

2

Học viện Ngân hàng

Tổ chức Edexcel
Trường Đại học Sunderland

Đại học

Tài chính – Ngân hàng
Cử nhân Quản lý Tài chính Kế toán

3

Học viện Ngân hàng

Tổ chức Edexcel
Trường Đại học Sunderland

Đại học

Tài chính – Ngân hàng
Cử nhân Quản lý Tài chính Kế toán

4

Học viện Ngân hàng

Trường Đại học Tây Anh quốc

Thạc sĩ

Tài chính

5

Học viện Tài chính

Trường Đại học Greenwich

Thạc sĩ

Tài chính và Đầu tư

6

Học viện Tài chính

Trường Đại học Leeds Metropolitan (Leeds Beckett)

Thạc sĩ

Tài chính

7

Học viện Tài chính

Trường Đại học Greenwich

Đại học

Tài chính - Ngân hàng
Tài chính - Kế toán

8

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Trường Đại học East London

Đại học

Kế toán và tài chính

9

Khoa Quốc tế - ĐHTN

Trường Đại học Manchester Metropolitan

Đại học

Quản lý môi trường và bền vững

10

Khoa Quốc tế - ĐHTN

Trường Đại học Manchester Metropolitan

Đại học

Kinh doanh và Quản lý

11

Khoa Quốc tế - ĐHTN

Trường Đại học Manchester Metropolitan

Đại học

Kinh doanh quốc tế 

12

Khoa Quốc tế - ĐHTN

Trường Đại học De Montfort

Đại học

Kế toán và Tài chính

13

Khoa Đào tạo Quốc tế - ĐHĐN

Trường Đại học Sunderland

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

14

Trường Đại học Anh quốc Việt Nam

Trường Đại học Staffordshire

Đại học

Quản trị du lịch

15

Trường Đại học Anh quốc Việt Nam

Trường Đại học London

Đại học

Tài chính – Ngân hàng

16

Trường Đại học Anh quốc Việt Nam

Trường Đại học Staffordshire

Đại học

Quản trị kinh doanh quốc tế
Quản lý tiếp thị

17

Trường Đại học Anh quốc Việt Nam

Trường Đại học Staffordshire

Đại học

Tài chính - Kế toán

18

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổ chức giáo dục PEARSON

Cao đẳng

Quản trị
Kế toán
Quản trị khách sạn

19

Trường Đại học Công nghệ thông tin Gia Định

Trường Đại học Greenwich

Đại học

Quản trị kinh doanh

20

Trường Đại học Công nghệ thông tin Gia Định

Trường Đại học Greenwich

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

21

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trường Đại học York St John

Đại học

Quản lý kinh doanh

22

Trường Đại học Duy Tân

Trường Đại học Coventry

Đại học

Quản trị kinh doanh
Tin học
Tài chính
Du lịch

23

Trường Đại học FPT

Tổ chức Edexcel

Cao đẳng

Kế toán
Marketing
Quản lý

24

Trường Đại học FPT

Trường Đại học Greenwich

Đại học

Công nghệ thông tin

25

Trường Đại học FPT

Trường Đại học Greenwich

Đại học

Quản trị kinh doanh

26

Trường Đại học FPT

Trường Đại học Greenwich

Đại học

Công nghệ thông tin

27

Trường Đại học Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh

Tổ chức Edexcel

Cao đẳng

Kinh doanh chuyên ngành Quản trị
Kinh doanh chuyên ngành Kế toán

28

Trường Đại học Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Tây Anh quốc

Đại học

Quản lý dự án xây dựng công trình

29

Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Central Lancashire (UCLan)

Thạc sĩ

Thiết kế hệ thống thông tin

30

Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Oxford Brookes

Đại học

Kế toán ứng dụng

31

Trường Đại học Hoa Sen

Tổ chức Edexcel

Cao đẳng

Thiết kế đồ họa 
Quản trị nhà hàng khách sạn
Quản trị - Tiếp thị

32

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHCM

Trường Đại học Stirling

Thạc sĩ

Quản trị truyền thông

33

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

Trường Đại học Stirling

Thạc sĩ

Quản trị và truyền thông

34

Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQGHCM

Trường Đại học Gloucestershire

Đại học

Kế toán

35

Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQGHCM

Trường Đại học Gloucestershire

Đại học

Kinh doanh quốc tế 

36

Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQGHCM

Trường Đại học Gloucestershire

Đại học

Quản trị kinh doanh

37

Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

Trường Đại học Sunderland

Đại học

Quản trị kinh doanh

38

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Trường Đại học York St John

Đại học

Kế toán - Tài chính

39

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Trường Đại học Tây Anh quốc

Đại học

Ngân hàng - Tài chính

40

Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Gloucestershire

Đại học

Tiếng Anh và Ngôn ngữ học

41

Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Tây Anh quốc

Thạc sĩ

Luật Tài chính và Ngân hàng quốc tế
Luật Kinh tế và Thương mại quốc tế

42

Trường Đại học Ngoại thương

Trường Đại học Bedfordshire

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh và Tài chính

43

Trường Đại học Ngoại thương

Trường Đại học Bedfordshire

Đại học

Kinh doanh

44

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Tổ chức Edexcel

Cao đẳng

Thiết kế đồ họa 
Công nghệ may và thời trang

45

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Trường Đại học Coventry

Đại học

Kinh doanh quốc tế 
Kế toán tài chính trong Kinh doanh quốc tế

46

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Tổ chức giáo dục PEARSON

Cao đẳng

Kinh doanh

47

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Tổ chức giáo dục PEARSON

Cao đẳng

Quản trị khách sạn

48

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Tây Anh quốc

Đại học

Quản trị kinh doanh

49

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Nottingham

Đại học

Khoa học máy tính

50

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Nottingham

Đại học

Quản trị kinh doanh

51

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Nottingham

Đại học

Công nghệ sinh học

52

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Tây Anh quốc

Đại học

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

53

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Tây Anh quốc

Đại học

Công nghệ thông tin

54

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Tây Anh quốc

Đại học

Công nghệ sinh học

55

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Nottingham

Đại học

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

56

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Tây Anh quốc

Đại học

Quản trị kinh doanh

57

Viện Ngoại ngữ - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường Đại học Plymouth St Mark & St John

Đại học

Tiếng Anh nghề nghiệp quốc tế

58

Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường Đại học Northampton

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

59

Viện Đào tạo quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Northampton

Đại học

Quản trị kinh doanh

60

Viện Đào tạo quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Northampton

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

61

Viện Đào tạo quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Northampton

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh
Quản trị nhân lực
Marketing
International

Tin cùng chuyên mục

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]