Đại học » TP.HCM

Nhạc viện TP.HCM

-

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP VÀ ĐẠI HỌC

HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2020 - 2021

*******

Tên trường: NHẠC VIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ký hiệu: NVS

Địa chỉ: 112 Nguyễn Du, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38 225841

Website: www.hcmcons.vn

 

>>XEM NỘI DUNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020 TẠI ĐÂY

 

Tài liệu đính kèm:

>>Mẫu hồ sơ tuyển sinh Đại học 2020

>>Mẫu hồ sơ tuyển sinh Trung cấp 2020

 

Close [X]