Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Y Dược Thái Bình

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
*******

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH

Mã trường: YTB

Địa chỉ: Số 373, phố Lý Bôn, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Địa chỉ trang thông tin điện tử: www.tbump.edu.vn

 

>> Ngưỡng điểm nhận hồ sơ ĐKXT năm 2020

Trích Đề án tuyển sinh năm 2020 của Trường ĐH Y Dược Thái Bình

Close [X]