Nhóm ngành CÔNG NGHỆ HÓA HỌC, VẬT LIỆU, LUYỆN KIM VÀ MÔI TRƯỜNG

-

 

* Nhóm ngành CÔNG NGHỆ HÓA HỌC, VẬT LIỆU, LUYỆN KIM VÀ MÔI TRƯỜNG gồm có các ngành:

Mã ngành

Tên ngành

7510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học

7510402

Công nghệ vật liệu

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510407

Công nghệ kỹ thuật hạt nhân

 

* Dưới đây là danh sách các trường đại học có tuyển sinh đào tạo một hoặc một số ngành trong nhóm ngành trên:

Tên trường

Mã ngành đào tạo

Khu vực Tp. Hà Nội

 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội)

7510401, 7510406, 7510407

Trường Đại học Điện lực

7510406, 7510407

Trường Đại học Lâm nghiệp

7510402

Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội

7510401

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

7510406

Trường Đại học Xây dựng

7510406

Trường Đại học Đông Đô 

7510406

Trường Đại học Phương Đông

7510406

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

7510406

Khu vực Tp. Hồ Chí Minh

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM

7510401, 7510406, 7510407

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

7510401, 7510406

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

7510401, 7510406

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

7510401

Trường Đại học Sài Gòn

7510406

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

7510401, 7510406

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

7510406

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

7510406

Trường Đại học Hoa Sen

7510406

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

7510401

Trường Đại học Văn Lang 

7510406

Khu vực khác

 

Trường Đại học Nông lâm (ĐH Thái Nguyên)

7510406

Trường Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên)

7510401

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

7510401, 7510406

Trường Đại học Hồng Đức

7510406

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

7510401, 7510406

Trường Đại học Vinh

7510401

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng

7510402, 7510406

Trường Đại học Nha Trang

7510401, 7510406

Trường Đại học Quy Nhơn

7510401

Trường Đại học Tây Nguyên

7510406

Trường Đại học Công nghiệp Vinh

7510401

Trường Đại học Dân lập Duy Tân

7510406

Trường Đại học An Giang

7510401, 7510406

Trường Đại học Cần Thơ

7510401

Trường Đại học Kiên Giang

7510406

Trường Đại học Trà Vinh

7510401

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

7510401

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

7510401, 7510406

Trường Đại học Dân lập Lạc Hồng

7510401

Trường Đại học Nam Cần Thơ

7510401, 7510406

Close [X]