Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2011: Trường ĐH Hàng hải

Chuyên ngành học

Mã ngành

Điểm chuẩn NV1

Chỉ tiêu
NV2

A. Nhóm ngành Hàng hải: Điểm sàn nhóm: 13,0

Điều khiển tàu biển

101

13,0

 

Khai thác máy tàu biển

102

13,0

150

B. Nhóm ngành Kỹ thuật công nghệ: Điểm sàn nhóm: 13,0

Điện tự động tàu thuỷ

103

13,0

50

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

104

13,0

30

Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

105

13,0

 

Thiết kế và sửa chữa máy tàu thuỷ

106

13,0

20

Thiết kế tàu thuỷ

107

13,0

 

Đóng tàu thủy

108

13,0

30

Máy nâng chuyển

109

13,0

 

Xây dựng công trình thủy

110

13,0

 

Kĩ thuật an toàn hàng hải

111

13,0

 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

112

14,5

 

Kĩ thuật cầu đường)

113

13,5

 

Công nghệ thông tin

114

13,0

40

Kĩ thuật môi trường

115

13,0

 

C. Nhóm ngành Kinh tế. Điểm sàn nhóm: Khối A: 17,0, Khối D1: 17,0

Kinh tế vận tải biển

401

18,5

 

Kinh tế ngoại thương

402

17,5

 

Quản trị kinh doanh

403

17,0

 

Quản trị tài chính kế toán

404

17,0

 

Quản trị kinh doanh bảo hiểm

405

17,0

 

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]