Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2011: Các Học viện khối Quân đội

Tên trường/ngành đào tạo

Khối thi

Điểm chuẩn

 

Học viện Kỹ thuật Quân sự

 

A

 

Hệ quân sự

 

 

*Đối với Nam

 

 

+Miền Bắc

 

19,0

+Miền Nam

 

16,0

*Đối với Nữ

 

 

+Miền Bắc

 

22,5

+Miền Nam

 

19,5

Hệ dân sự

 

 

-Nhóm ngành CNTT

A

16,0

-Nhóm ngành  Điện-Điện tử

A

15,0

-Nhóm ngành Xây dựng-Cầu đường

A

17,0

- Nhóm ngành Cơ khí-Cơ khí động lực

A

14,0

 

Học Viện Quân Y

 

A

 

*Đối với Nam

 

 

+Miền Bắc

 

23,5

+Miền Nam

 

21,5

*Đối với nữ

 

 

+Miền Bắc

 

26,5

+Miền Nam

 

23,5

 

B

 

*Đối với Nam

 

 

+Miền Bắc

 

23,5

+Miền Nam

 

21,0

*Đối với nữ

 

 

+Miền Bắc

 

26,5

+Miền Nam

 

23,5

Hệ dân sự

 

 

- Bác sỹ đa khoa

A,B

24,0

- Dược sỹ

A

17,5

 

Học Viện Hậu Cần

 

A

 

+Miền Bắc

 

19,0

+Miền Nam

 

13,5

Hệ dân sự

 

 

Tài chính ngân hàng

A

15,5

Kỹ thuật xây dựng

A

14,0

Tài chính Kế toán

A

15,0

 

Học Viện Hải Quân

 

 

+Miền Bắc

 

15,5

+Miền Nam

 

13,0

 

Học Viện Phòng Không

 

 

*Đào tạo sỹ quan chỉ huy phòng không

A

 

+Miền Bắc

 

16,0

+Miền Nam

 

13,5

*Đào tạo Kỹ sư Hàng không

A

 

+Miền Bắc

 

17,5

+Miền Nam

 

13,5

 

Học Viện Biên Phòng

 

C

 

+Miền Bắc

 

18,0

+Miền Nam

 

16,5

 

Học Viện Khoa học Quân sư

 

Điểm chuẩn đã nhân hệ số

*Đào tạo trinh sát kỹ thuật

A

 

+Miền Bắc

 

21,5

+Miền Nam

 

19,5

*Đào tạo Tiếng Anh

D1

 

-Đối với Nam

 

 

+Miền Bắc

 

27,0

+Miền Nam

 

25,0

-Đối với Nữ

 

 

+Miền Bắc

 

32,0

+Miền Nam

 

30,0

*Đào tạo Tiếng Nga

D1

 

-Đối với Nam

 

 

+Miền Bắc

 

25

+Miền Nam

 

23

-Đối với Nữ

 

 

+Miền Bắc

 

27,5

+Miền Nam

 

25,5

 

D2

 

-Đối với Nam

 

 

 +Miền Bắc

 

25,5

-Đối với Nữ

 

 

+Miền Bắc

 

23,5

*Đào tạo Quan hệ quốc tế QP

D1

 

- Đối với Nam

 

 

+Miền Bắc

 

29,0

+Miền Nam

 

27,0

-Đối với Nữ

 

 

+ Miền Bắc

 

33,0

+ Miền Nam 

 

30,0

*Đào tạo Tiếng Trung

D1

 

-Đối với Nam

 

 

+Miền Bắc

 

26,0

+Miền Nam

 

24,0

-Đối với Nữ

 

 

+Miền Bắc

 

29,0

+Miền Nam

 

27,0

 

D2

 

-Đối với Nam

 

 

+Miền Bắc

 

26,0

-Đối với Nữ

 

 

+Miền Bắc

 

24,0

 

D3

 

-Đối với Nam

 

 

+Miền Bắc

 

29,0

-Đối với Nữ

 

 

+Miền Bắc

 

24,0

 

D4

 

-Đối với Nam

 

 

+Miền Bắc

 

26,0

-Đối với Nữ

 

 

+Miền Bắc

 

24,0

Hệ dân sự

 

 

- Tất cả các ngành

D

21,0

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]