Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2011: Trường ĐH Giáo dục

Ngành

Khối

thi

Điểm

chuẩn
NV1

Xét tuyển nguyện vọng 2

Mức điểm

nộp hồ sơ

Chỉ tiêu
xét tuyển

Sư phạm Ngữ văn

611

C

17,0

17,0

40

D

17,0

17,0

20

Sư phạm Lịch Sử

613

C

17,0

 

 

D

17,0

 

 

Sư phạm Toán học

111

A

18,0

 

 

Sư phạm Vật lý

113

A

17,0

17,0

10

Sư phạm Hoá học

207

A

18,0

 

 

Sư phạm Sinh học

304

A

17,0

17,0

15

B

20,0

 

 

 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]