Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2011: Trường ĐH Đà Lạt

NGÀNH HỌC

Khối

Điểm chuẩn NV1

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

- Toán học

A

13

- Sư­ phạm Toán học

A

15

- Công nghệ thông tin

A

13

- Sư phạm Tin học

A

15

- Vật lí

A

13

- Sư­ phạm Vật lí

A

14

- Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

A

13

- Hoá học

A

13

- S­ư phạm Hoá học

A

14

- Sinh học

B

14

- Sư­ phạm Sinh học

B

15

- Khoa học Môi trường

A, B

A 13, B 14

- Nông học

B

14

- Công nghệ Sinh học

A, B

A 13, B 14

- Công nghệ sau thu hoạch

A, B

A 13, B 14

- Quản trị Kinh doanh

A

13

- Kế toán

A

13

- Luật

C

14

- Xã hội học 

C, D1

C 14, D1 13

- Văn hóa học

C, D1

C 14, D1 13

- Văn học

C

14

- S­ư phạm Ngữ văn

C

16

- Lịch sử

C

14

- S­ư phạm Lịch sử

C

16

- Việt Nam học

C, D1

C 14, D1 13

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

C, D1

C 14, D1 13

- Công tác xã hội

C, D1

C 14, D1 13

- Đông ph­ương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học)

C, D1

C 14, D1 13

- Quốc tế học

C, D1

C 14, D1 13

- Ngôn ngữ Anh

D1

13

- Sư phạm Tiếng Anh

D1

16

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]