Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2011: Trường ĐH Quy Nhơn

STT

Mã ngành

Tên ngành đào tạo

Khối

Điểm trúng tuyển

1

101

Sư­ phạm Toán học

A

16.0

2

102

Sư­ phạm Vật lí

A

14.5

3

103

Sư­ phạm kĩ thuật công nghiệp

A

14.5

4

201

Sư­ phạm Hóa học

A

15.5

5

301

Sư­ phạm Sinh học

B

15.0

6

601

Sư­ phạm Ngữ văn

C

16.0

7

602

Sư­ phạm Lịch sử

C

14.0

8

603

Sư­ phạm Địa lí

A

13.0

C

14.0

9

604

Giáo dục chính trị

C

14.0

10

605

Tâm lí học giáo dục

B

14.0

C

14.0

11

701

Sư­ phạm Tiếng Anh

D1

16.0

12

901

Giáo dục Tiểu học

A

14.0

C

15.0

13

902

Giáo dục thể chất

T

18.5

14

903

Giáo dục mầm non

M

16.0

15

904

Giáo dục đặc biệt

D1

16.0

 

M

16.0

16

113

Sư­ phạm Tin học

A

13.0

17

104

Toán học

A

13.0

18

105

Công nghệ thông tin

A

13.0

D1

13.0

19

106

Vật lí học

A

13.0

20

202

Hóa học

A

13.0

21

302

Sinh học

B

14.0

22

203

Quản lí đất đai

A

13.0

B

14.0

D1

13.0

23

204

Địa lí  tự nhiên

A

13.0

B

14.0

D1

13.0

24

606

Văn học

C

14.0

25

607

Lịch sử

C

14.0

26

608

Công tác xã hội

C

14.0

D1

13.0

27

609

Việt Nam học

C

14.0

D1

13.0

28

610

Quản lí nhà nư­ớc (Hành chính học)

A

13.0

C

14.0

29

751

Ngôn ngữ Anh

D1

13.0

30

401

Quản trị kinh doanh

A

13.0

D1

13.0

31

403

Kinh tế

A

13.0

D1

13.0

32

404

Kế toán

A

13.0

D1

13.0

33

405

Tài chính -  Ngân hàng

A

13.0

D1

13.0

34

107

Kĩ thuật điện, điện tử

A

13.0

35

108

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

A

13.0

36

112

Công nghệ kĩ thuật xây dựng

A

13.0

37

303

Nông học

B

14.0

38

205

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

A

13.0

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]